Samfunnsfaglige fagansatte

Bjørnar Østby, høyskolelektor

Bjørnar Østby, høyskolelektor

Bjørnar har ansvar for faget Religion og Konflikt, samt diverse fagutvikling på nett. Han har master i Conflict Studies fra London School of Economics (LSE), er tidligere freds- og konfliktstudent ved Bjørknes Høyskole, og har i flere år jobbet deltid for høyskolen i forbindelse med nettstudier.

Andreas Berg, Høyskolelektor

Andreas Berg, Høyskolelektor

Andreas er utdannet psykolog fra NTNU, og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har emneansvar og underviser i abnormal psykologi og konsulterende psykologi. Fra tidligere har Andreas lang og variert bakgrunn fra klinisk arbeid i offentlig helsevesen, blant annet med akutte psykiske kriser.

Helga Fjærvoll, høyskolelektor

Helga Fjærvoll, høyskolelektor

Helga er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun underviser blant annet i utviklingspsykologi, konsulterende psykologi og sosial- og personlighetspsykologi. Hennes sterkeste faglige interesse er affektbevissthet, det vil si evnen til å kjenne og uttrykke egne følelser. Dette skrev hun om i sin hovedoppgave, som tok for seg arbeid med affektintegrasjon i terapi.

Bernt Hagtvet, Professor II

Bernt Hagtvet, Professor II

Bernt Hagtvet er ansatt som professor II i internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole. Bernt har i en årrekke vært ansatt som professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo der han bemerket seg som en toneangivende forsker, svært populær foreleser og engasjert samfunnsdebattant. Med faglig bakgrunn fra en rekke anerkjente institusjoner som Yale, Oxford og UiO, og med et langt yrkesliv ved UiO, UiB og CMI, bringer Bernt med seg kunnskaper og erfaringer som vil komme våre studenter til stor nytte og glede. Høsten 2016 underviser Bernt masterstudenter ved Yale University i USA.

Mathias Nesheim, høyskolelektor

Mathias Nesheim, høyskolelektor

Mathias jobber med utvikling nettundervisningen for bachelor i anvendt psykologi. Han er utdannet med bachelor i psykologi fra NTNU og master i kognitiv nevrovitenskap fra UiO. Under årene som masterstudent fikk han også førstehånds forskningserfaring ved å publisere egen forskning på siden. Mathias er ellers styremedlem i Oslo Schakselskap hvor han gjør en innsats for å promotere sjakk for nye spillere. På fritiden er han en ivrig snowboardkjører og trommis.

Alf Børre Kanten, førsteamanuensis

Alf Børre Kanten, førsteamanuensis

Alf Børre er ansatt som førsteamanuensis og underviser primært innenfor sosialpsykologi. Han er også aktiv forsker og arbeider innenfor eksperimentell sosialpsykologi og tilgrensende fagfelt som kognitiv psykologi og bedømmings- og beslutningspsykologi. Han har brede interesser innenfor disse feltene, men har jobbet mest med spørsmål knyttet til psykologisk distanse, optimisme og kontrafaktisk tenkning.

Tony Laurie, førsteamanuensis

Tony Laurie, førsteamanuensis

Tony er utdannet psykolog i UK og har både en akademisk og en klinisk bakgrunn. Tony underviser i blant annet i biologisk psykologi, kognitiv psykologi og utviklingspsykologi.