Samfunnsfaglige fagansatte

Jonas Drage, førstelektor

Jonas Drage, førstelektor

Jonas er førstelektor ved internasjonale studier og freds- og konfliktstudier. Han har vært ansatt på Bjørknes Høyskole siden sommeren 2020, og før det jobbet han som postdoktor på Kennedy School of Government på Harvard University i tre år. Jonas forsker på spørsmål rundt demokratisk tilbakegang og autoritære regimer, med særlig fokus på Midtøsten. Han har drevet forskningsprosjekt i Tyrkia, Syria, og Saudi Arabia, og snakker både arabisk og tyrkisk.

Ole Boe, professor II

Ole Boe, professor II

Ole forsker på karakterstyrker, ledelse, prestasjoner og stressmestring i militære kontekster. Hans forskning er rettet mot først å finne og så videreutvikle ledere som skal håndtere ekstreme situasjoner.

Camilla Lindvall Dahlgren, førsteamanuensis

Camilla Lindvall Dahlgren, førsteamanuensis

Camilla foreleser i kliniske emner og helsepsykologi, både på bachelor og masternivå. Hun er spesielt opptatt av psykisk helse hos barn og ungdom, og har spisskompetanse innen spiseforstyrrelser og overvekt.

Andreas Østhagen, førsteamanuensis II

Andreas Østhagen, førsteamanuensis II

Andreas Østhagen er seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt i Oslo og arbeider med nordområde- og sikkerhetspolitikk. Han er også tilknyttet Nordområdesenteret ved Nord Universitet i Bodø, en del av lederteamet i The Arctic Institute i Washington DC, og underviser ved Bjørknes Høyskole. Østhagen har en doktorgrad i internasjonal politikk fra University of British Columbia, Canada, en mastergrad europeisk politikk fra London School of Economics, og en bachelorgrad i politisk økonomi fra NTNU. Tidligere har Østhagen jobbet som rådgiver ved Nord-Norges Europakontor i Brussel og som forsker ved Institutt for forsvarsstudier i Oslo og Center for Strategic & International Studies i Washington DC.

Silje Berg, høyskolelektor

Silje Berg, høyskolelektor

Silje er høyskolelektor og nettlærer for psykologistudenter på Bjørknes. Hun er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim. For tiden spesialiserer hun seg i Samfunns- og allmennpsykologi, og har et særlig brennende engasjement for folkehelse og forebygging. I tillegg har hun stor interesse for helsepsykologi og idrettspsykologi, og har tidligere forsket på hvordan sosiale medier kan fremme økt treningsglede.

Sigrid Skeide, høyskolelektor

Sigrid Skeide, høyskolelektor

Sigrid er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun har emneansvar i PSY6081 – Traumer, tilknytning og samspill, og PSY6120 – Klinisk barne- og ungdomspsykologi. Før hun kom til Bjørknes jobbet hun som privatpraktiserende psykolog. Ved siden av jobben som høyskolelektor veileder og underviser hun psykologer i emosjonsfokusert terapi (EFT).

Ivan Spehar, førsteamanuensis

Ivan Spehar, førsteamanuensis

Ivan Spehar har doktorgrad i ledelse fra Universitetet i Oslo, og underviser og forsker på tematikk knyttet til organisasjonspsykologi og helsepsykologi.

Camilla Tveter Ellefsen, fagadministrator

Camilla Tveter Ellefsen, fagadministrator

Camilla har en mastergrad i helse-, utvikling- og samfunnspsykologi fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med administrasjonen av de ulike programmene Bjørknes Høyskole tilbyr i psykologi. Hun er også nettlærer for flere av våre nettstudenter.

Linn Engdahl Lysvik, høyskolelektor

Linn Engdahl Lysvik, høyskolelektor

Linn jobber som høyskolelektor og nettlærer ved Bjørknes Høyskole. Hun er utdannet ved Norges Idrettshøgskole med en mastergrad i idrettspsykologi og coaching, og er fagansvarlig for blant annet anvendt idrettspsykologi ved Bjørknes Høyskole.

Nina Tangstrøm, høyskolelektor

Nina Tangstrøm, høyskolelektor

Nina er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og holder for tiden på med en spesialisering innen terapeutisk arbeid. Ved siden av jobben som høyskolelektor jobber Nina som privat praktiserende psykolog. Fra tidligere har hun variert erfaring fra klinisk arbeid i offentlig helsevesen.