Samfunnsfaglige fagansatte

Guro Brokke Omland, førsteamanuensis

Guro Brokke Omland, førsteamanuensis

Guro underviser blant annet i temaer knyttet til forebyggende psykologisk helsearbeid, kulturpsykologi, samfunnspsykologi, kritisk psykologi og kvalitative forskningsmetoder. Forskningen hennes omhandler blant annet omsorgsforståelser og omsorgspraksiser for barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Hun er spesielt interessert i å forstå betingelser for, og tilrettelegging av, utviklingsprosesser for personer i marginaliserte og utsatte posisjoner. I den sammenheng har hun vært opptatt av hvordan kunnskap om «det vanlige» kan være en hjelp til å utforske og forstå det «uvanlige» - og omvendt.

Øyvind Skorge, førsteamanuensis

Øyvind Skorge, førsteamanuensis

Øyvind er førsteamanuensis i statsvitenskap. Han har vært ansatt på Bjørknes Høyskole siden høsten 2020 og har tidligere vært seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) og postdoktor ved Weatherhead Center for International Affairs på Harvard University. Han har doktorgrad fra London School of Economics (LSE) og mastergrad fra Oxford University. Øyvind forsker på hvordan politiske institusjoner og offentlig politikk påvirker likestilling og politisk deltagelse.

Thomas Espeseth, professor

Thomas Espeseth, professor

Faglige kompetanseområder Kognitiv nevropsykologi, atferdsgenetikk   Bakgrunn Psykologiutdanning (cand.psychol.) fra Universitet i Tromsø Doktorgrad (dr.philos) fra Universitet i Oslo  

Svein Vigeland Rottem, førsteamanuensis II

Svein Vigeland Rottem, førsteamanuensis II

Svein Vigeland Rottem er seniorforsker ved Fridtjof Nansen institutt. Hans forskning omhandler sikkerhetspolitikk i Arktis, reguleringer av Arktis og Arktisk råd. Rottem’s PhD (Statsvitenskap) omhandlet det norske forsvarets møte med en ny virkelighet etter den kalde krigen, med fokus blant annet på sikkerhetspolitikk i nord. I de seneste år har han rettet blikket mer mot nord og forsket på reguleringer i Arktis, maritim sikkerhet, forholdet mellom politikk og vitenskap og Arktisk råd. Han har publisert en lang rekke fagfellevurderte artikler, bøker og rapporter om disse temaene. Han har også lang erfaring i forskningsformidling.

Kjersti Skarstad, førsteamanuensis II

Kjersti Skarstad, førsteamanuensis II

Kjersti Skarstad er førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole, og prosjektleder ved Likestillings- og diskrimineringsombudet hvor hun arbeider med utviklingshemmedes rett til selvbestemmelse. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo (UiO), en mastergrad i menneskerettigheter fra UiO og en bachelor i Europakunnskap fra NTNU. Hun har tidligere blant annet jobbet i Bufdir/Kulturdepartementet med stortingsmeldingsarbeid, vært tilknyttet Harvard Law School Project on Disability, og jobbet som seniorrådgiver i Stiftelsen SOR.

Johanna Blomster Lyshol, førsteamanuensis

Johanna Blomster Lyshol, førsteamanuensis

Johanna foreleser i kognitiv psykologi. Hennes forskning fokuserer på hvilken rolle positive emosjoner har på folks holdninger mot mennesker som tilhører utgrupper. Andre interesseområder er emosjoner, intergruppe relasjoner, politisk psykologi, og media psykologi.

Jonas Drage, førsteamanuensis

Jonas Drage, førsteamanuensis

Jonas er førsteamanuensis ved internasjonale studier og freds- og konfliktstudier. Han har vært ansatt på Bjørknes Høyskole siden sommeren 2020, og før det jobbet han som postdoktor på Kennedy School of Government på Harvard University i tre år. Jonas forsker på spørsmål rundt demokratisk tilbakegang og autoritære regimer, med særlig fokus på Midtøsten. Han har drevet forskningsprosjekt i Tyrkia, Syria, og Saudi Arabia, og snakker både arabisk og tyrkisk.

Ole Boe, professor II

Ole Boe, professor II

Ole forsker på karakterstyrker, ledelse, prestasjoner og stressmestring i militære kontekster. Hans forskning er rettet mot først å finne og så videreutvikle ledere som skal håndtere ekstreme situasjoner.

Camilla Lindvall Dahlgren, førsteamanuensis

Camilla Lindvall Dahlgren, førsteamanuensis

Camilla foreleser i kliniske emner og helsepsykologi, både på bachelor og masternivå. Hun er spesielt opptatt av psykisk helse hos barn og ungdom, og har spisskompetanse innen spiseforstyrrelser og overvekt.

Andreas Østhagen, førsteamanuensis II

Andreas Østhagen, førsteamanuensis II

Andreas Østhagen er seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt i Oslo og arbeider med nordområde- og sikkerhetspolitikk. Han er også tilknyttet Nordområdesenteret ved Nord Universitet i Bodø, en del av lederteamet i The Arctic Institute i Washington DC, og underviser ved Bjørknes Høyskole. Østhagen har en doktorgrad i internasjonal politikk fra University of British Columbia, Canada, en mastergrad europeisk politikk fra London School of Economics, og en bachelorgrad i politisk økonomi fra NTNU. Tidligere har Østhagen jobbet som rådgiver ved Nord-Norges Europakontor i Brussel og som forsker ved Institutt for forsvarsstudier i Oslo og Center for Strategic & International Studies i Washington DC.