Helsefaglige fagansatte

Ivar Sjaastad, forskningsleder

Ivar Sjaastad, forskningsleder

På midten av -90 tallet startet Sjaastad og et par andre ildsjeler det som skulle bli helsedelen av nåværende Bjørknes Høyskole. Fra 1999 var han vekselsvis helsefaglig leder og rektor for høyskolen. Fra 2010 har han vært forskningsleder ved Bjørknes Høyskole, og har deltatt i faglig utvikling av høyskolen.

Dagfinn Aune, førsteamanuensis

Dagfinn Aune, førsteamanuensis

Faglige kompetanseområder Dagfinn Aune har en mastergrad i klinisk og samfunnsernæring fra Universitetet i Oslo og har sin doktorgrad fra

Hallvar Waage, studieleder for medisin grunnfag

Hallvar Waage, studieleder for medisin grunnfag

Hallvar er studieleder for årsstudiet medisin grunnfag. Han er idrettsfysiolog og har en mastergrad i idrettsfysiologi og fysisk aktivitet og helse. I tillegg til å lede medisin grunnfag er han emneansvarlig for idrettsernæring, trening og prestasjon -som er en del av bachelorgraden i ernæring. Hallvar har jobbet med høyere utdanning siden 2008 og har en spesiell interesse for idrettslære, fysiologi og helse generelt.

Heidi Holmlund, høyskolelektor/klinisk ernæringsfysiolog

Heidi Holmlund, høyskolelektor/klinisk ernæringsfysiolog

Heidi Holmlund er klinisk ernæringsfysiolog og jobber til daglig med ernæring for toppidrettsutøvere ved Olympiatoppen i Oslo. Heidi har forelest ved Bjørknes Høyskole siden 2009 i fagene idrettsernæring og spiseforstyrrelser.

Kristina Moberg, Høyskolelektor

Kristina S. Moberg er psykologspesialist og underviser blant annet i områdene kognitiv atferdspsykologi, helsepsykologi og endringsarbeid. Hun har lang erfaring som psykolog i spesialisthelsetjenesten ved Akershus Universitetssykehus.

Kjersti Skrede

Kjersti Skrede

Kjersti er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og er for tiden i turnus ved Sykehuset Østfold. Hun har jobbet ved Bjørknes Høyskole siden 2010, både som korrekturleser av nettressurser, hjelpelærer, foreleser og nettlærer med ansvar for studenter på medisin grunnfag. Hun ar ellers jobbet som sykehjemslege ved siden av studiene, og har undervist sykepleiestudenter ved Diakonhjemmet Høgskole. Kjersti har en spesiell interesse for indremedisin, særlig geriatri og infeksjonsmedisin.

Gustav Lothe, høyskolelektor

Gustav Lothe, høyskolelektor

Gustav er stipendiat ved Bjørknes Høyskole og forsker i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Ved høyskolen er han både nettlærer og -veileder for nettstudenter ved Bjørknes Høyskole. Han underviser i tillegg i medisinske fag for de stedlige studentene. Gustav har en spesiell interesse for akuttmedisinske fagområder og førstehjelp og interesserer seg særlig for sykdomsmekanismer ved hjertesvikt. Gustav har undervist i flere medisinske emner innen førstehjelp i forsvaret. Han har utviklet et nytt førstehjelpskurs for Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS) og er instruktør i OAMS Ekstern.

Herman van Dijk, studieleder fysioterapi

Herman van Dijk, studieleder fysioterapi

Herman er studieleder for fysioterapiutdanningen og studycoach. Han underviser i de praktiske fagene. Herman har undervist på fysioterapiprogrammet ved Bjørknes Høyskole siden 1999 og har vært studieleder siden 2004. Herman jobbet som fysioterapeut og ledende fysioterapeut i 20 år på Hokksund Rehabiliteringssenter. Han har i tillegg drevet eget fysikalsk institutt.Han har bred erfaring i diagnostisering og behandling av muskel- og skjelettlidelser

Kristine Green Sandvik, høyskolelektor

Kristine Green Sandvik, høyskolelektor

Kristine er fysioterapeut med master i manuellterapi og i idrettsfysioterapi. Hun har undervist ved fysioterapiutdanningen på Bjørknes høyskole siden 2012, og har nå ansvar for å undervise studentene i klinisk undersøkelse og øvelsesbehandling. Kristine har også hovedansvaret for muskel-og skjelett anatomiundervisningen på medisin1+5 programmet.