Helsefaglige fagansatte

Kristine H. Vinje, studieleder for helsefag

Kristine H. Vinje, studieleder for helsefag

Kristine er studieleder for helsefagene ved høyskolen. Hun er utdannet innen samfunnsernæring med spesialisering i globale ernæringsutfordringer, og hun har også en bakgrunn som kokk.

Ivar Sjaastad, forskningsleder

Ivar Sjaastad, forskningsleder

Ivar har vært forskningsleder ved Bjørknes Høyskole siden 2010 og har deltatt i faglig utvikling av høyskolen helt siden den ble stiftet. På midten av -90 tallet startet Sjaastad og et par andre ildsjeler det som skulle bli helsedelen av nåværende Bjørknes Høyskole. Fra 1999 har han vært vekselsvis helsefaglig leder og rektor.

Dagfinn Aune, førsteamanuensis

Dagfinn Aune, førsteamanuensis

Faglige kompetanseområder Dagfinn Aune har en mastergrad i klinisk og samfunnsernæring fra Universitetet i Oslo og har sin doktorgrad fra

Heidi Holmlund, høyskolelektor/klinisk ernæringsfysiolog

Heidi Holmlund, høyskolelektor/klinisk ernæringsfysiolog

Heidi Holmlund er klinisk ernæringsfysiolog og jobber til daglig med ernæring for toppidrettsutøvere ved Olympiatoppen i Oslo. Heidi har forelest ved Bjørknes Høyskole siden 2009 i fagene idrettsernæring og spiseforstyrrelser.

Kristina Moberg, Høyskolelektor

Kristina S. Moberg er psykologspesialist og underviser blant annet i områdene kognitiv atferdspsykologi, helsepsykologi og endringsarbeid. Hun har lang erfaring som psykolog i spesialisthelsetjenesten ved Akershus Universitetssykehus.

Kjersti Skrede

Kjersti Skrede

Kjersti er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og er for tiden i turnus ved Sykehuset Østfold. Hun har jobbet ved Bjørknes Høyskole siden 2010, både som korrekturleser av nettressurser, hjelpelærer, foreleser og nettlærer med ansvar for studenter på medisin grunnfag. Hun ar ellers jobbet som sykehjemslege ved siden av studiene, og har undervist sykepleiestudenter ved Diakonhjemmet Høgskole. Kjersti har en spesiell interesse for indremedisin, særlig geriatri og infeksjonsmedisin.

Gustav Lothe, høyskolelektor

Gustav Lothe, høyskolelektor

Gustav er stipendiat ved Bjørknes Høyskole og forsker i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Ved høyskolen er han både nettlærer og -veileder for nettstudentene ved Bjørknes Høyskole. . Gustav har en spesiell interesse for akuttmedisinske fagområder og førstehjelp og interesserer seg særlig for sykdomsmekanismer ved hjertesvikt. Gustav har undervist i flere medisinske emner innen førstehjelp i forsvaret. Han har utviklet et nytt førstehjelpskurs for Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS) og er instruktør i OAMS Ekstern.

Herman van Dijk, programansvarlig, fysioterapi

Herman van Dijk, programansvarlig, fysioterapi

Herman er programansvarlig for fysioterapiutdanningen og studycoach. Han underviser i de praktiske fagene. Herman har undervist på fysioterapiprogrammet ved Bjørknes Høyskole siden 1999. Herman jobbet som fysioterapeut og har vært ledende fysioterapeut i 20 år ved Hokksund Rehabiliteringssenter. Han har i tillegg drevet eget fysikalsk institutt.Han har bred erfaring i diagnostisering og behandling av muskel- og skjelettlidelser.

Kristine Green Sandvik, høyskolelektor

Kristine Green Sandvik, høyskolelektor

Kristine er fysioterapeut med master i manuellterapi og i idrettsfysioterapi. Hun har undervist ved fysioterapiutdanningen på Bjørknes høyskole siden 2012, og har nå ansvar for å undervise studentene i klinisk undersøkelse og øvelsesbehandling. Kristine har også hovedansvaret for muskel-og skjelett anatomiundervisningen på medisin1+5 programmet.

Heidi Hansen, høyskolelektor

Heidi Hansen, høyskolelektor

Heidi er manuellterapeut og underviser i både teoretiske- (patologi) og praktiske (massasje, fysioteknikk) fag. I tillegg jobber hun til daglig som manuellterapeut på et fysikalsk institutt. Heidi har jobbet 16 år som fysioterapeut og MT ved Hokksund Rehabiliteringssenter og har bred erfaring fra mange ulike pasientgrupper. I tillegg til den kurative behandlingen individuelt og i grupper, har hun også lang erfaring med skolering av pasienter (ryggskole etc.).