Helsefaglige fagansatte

Suvi Sagbraaten, høyskolelektor

Suvi Sagbraaten, høyskolelektor

Suvi Sagbraaten er lege og høyskolelektor på medisinutdanningen 1+5 og medisin grunnfag ved Bjørknes Høyskole. Hun underviser anatomi og fysiologi. Hun har klinisk erfaring fra sykehus og allmennpraksis i Norge og i Finland.

Pål Kraft, professor

Pål Kraft, professor

Pål Kraft er professor i psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, hvor han tidligere også har vært instituttleder. Han har vært direktør ved Statens institutt for rusmiddelforskning og professor ved Universitetet i Bergen, samt professor II ved Handelshøyskolen BI. Han har master- og doktorgrad i psykologi, embetseksamener i sosiologi og odontologi og er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. 

Stian Walle Larsen, høyskolelektor

Stian Walle Larsen, høyskolelektor

Stian er fysioterapeut med erfaring fra privatpraksis, sykehus og kommunal fysioterapi, og underviser hovedsakelig på medisinstudiet 1+5. Han har tidligere erfaring fra undervisning i anatomi, biomekanikk og treningslære.

Kristine H. Vinje, studieleder for helsefag

Kristine H. Vinje, studieleder for helsefag

Kristine er studieleder for helsefagene ved høyskolen. Hun er utdannet innen samfunnsernæring med spesialisering i globale ernæringsutfordringer, og hun har også en bakgrunn som kokk.

Ivar Sjaastad, forskningsleder

Ivar Sjaastad, forskningsleder

Ivar har vært forskningsleder ved Bjørknes Høyskole siden 2010 og har deltatt i faglig utvikling av høyskolen helt siden den ble stiftet. På midten av -90 tallet startet Sjaastad og et par andre ildsjeler det som skulle bli helsedelen av nåværende Bjørknes Høyskole. Fra 1999 har han vært vekselsvis helsefaglig leder og rektor.

Dagfinn Aune, førsteamanuensis

Dagfinn Aune, førsteamanuensis

Faglige kompetanseområder Dagfinn Aune har en mastergrad i klinisk og samfunnsernæring fra Universitetet i Oslo og har sin doktorgrad fra

Heidi Holmlund, høyskolelektor/klinisk ernæringsfysiolog

Heidi Holmlund, høyskolelektor/klinisk ernæringsfysiolog

Heidi Holmlund er klinisk ernæringsfysiolog og jobber til daglig med ernæring for toppidrettsutøvere ved Olympiatoppen i Oslo. Heidi har forelest ved Bjørknes Høyskole siden 2009 i fagene idrettsernæring og spiseforstyrrelser.

Kjersti Skrede

Kjersti Skrede

Kjersti er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og er for tiden i turnus ved Sykehuset Østfold. Hun har jobbet ved Bjørknes Høyskole siden 2010, både som korrekturleser av nettressurser, hjelpelærer, foreleser og nettlærer med ansvar for studenter på medisin grunnfag. Hun ar ellers jobbet som sykehjemslege ved siden av studiene, og har undervist sykepleiestudenter ved Diakonhjemmet Høgskole. Kjersti har en spesiell interesse for indremedisin, særlig geriatri og infeksjonsmedisin.

Gustav Lothe, høyskolelektor

Gustav Lothe, høyskolelektor

Gustav er stipendiat ved Bjørknes Høyskole og forsker i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Ved høyskolen er han både nettlærer og -veileder for nettstudentene ved Bjørknes Høyskole. . Gustav har en spesiell interesse for akuttmedisinske fagområder og førstehjelp og interesserer seg særlig for sykdomsmekanismer ved hjertesvikt. Gustav har undervist i flere medisinske emner innen førstehjelp i forsvaret. Han har utviklet et nytt førstehjelpskurs for Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS) og er instruktør i OAMS Ekstern.

Herman van Dijk, programansvarlig, fysioterapi

Herman van Dijk, programansvarlig, fysioterapi

Herman er programansvarlig for fysioterapiutdanningen og studycoach. Han underviser i de praktiske fagene. Herman har undervist på fysioterapiprogrammet ved Bjørknes Høyskole siden 1999. Herman jobbet som fysioterapeut og har vært ledende fysioterapeut i 20 år ved Hokksund Rehabiliteringssenter. Han har i tillegg drevet eget fysikalsk institutt.Han har bred erfaring i diagnostisering og behandling av muskel- og skjelettlidelser.