Helsefaglige fagansatte

Kristine H. Vinje, høyskolelektor

Kristine H. Vinje, høyskolelektor

Kristine er utdannet i samfunnsernæring med spesialisering i globale ernæringsutfordringer, og har også utdanning og arbeidserfaring som kokk.

Ivar Sjaastad, forskningsleder

Ivar Sjaastad, forskningsleder

På midten av -90 tallet startet Sjaastad og et par andre ildsjeler det som skulle bli helsedelen av nåværende Bjørknes Høyskole. Fra 1999 var han vekselsvis helsefaglig leder og rektor for høyskolen. Fra 2010 har han vært forskningsleder ved Bjørknes Høyskole, og har deltatt i faglig utvikling av høyskolen.

Dagfinn Aune, førsteamanuensis

Dagfinn Aune, førsteamanuensis

Faglige kompetanseområder Dagfinn Aune har en mastergrad i klinisk og samfunnsernæring fra Universitetet i Oslo og har sin doktorgrad fra

Jan Zima, foreleser

Jan Zima, foreleser

Jan er statsautorisert translatør siden 1997 og underviser medisinstudentene våre som skal studere i slovakisk språk gjennom hele det første året i Oslo. Han har filologisk utdanning fra Universitetet i Oslo og Comenius Universitetet i Bratislava. Til sammen har han oversatt 10 fag- og skjønnlitterære bøker, samt flere skuespill og filmer. Jan underviser også ved Utenriksdepartementets kompetansesenter og har vært tolk for kongeparet ved deres statsbesøk til Slovakia. Jan har i tillegg en rekke tolkeoppdrag i retten.

Jozsef Szeberenyi, professor II, medisinstudier

Jozsef Szeberenyi, professor II, medisinstudier

Professor József Szeberényi er professor ved University of Pécs Medical School i Ungarn. Han underviser våre 1+5medisinstudenter i cellebiologi. Prof. Szeberény har gitt ut flere lærebøker, blant annet Experients in Molecular Cell Biology. Professor József Szeberényi er ansatt som professor, head of institute/chairman Department of Medical Biology ved University of Pécs, Medical School.

Heidi Holmlund, høyskolelektor/klinisk ernæringsfysiolog

Heidi Holmlund, høyskolelektor/klinisk ernæringsfysiolog

Heidi Holmlund er klinisk ernæringsfysiolog og jobber til daglig med ernæring for toppidrettsutøvere ved Olympiatoppen i Oslo. Heidi har forelest ved Bjørknes Høyskole siden 2009 i fagene idrettsernæring og spiseforstyrrelser.

Kristina Moberg, Høyskolelektor

Kristina S. Moberg er psykologspesialist og underviser blant annet i områdene kognitiv atferdspsykologi, helsepsykologi og endringsarbeid. Hun har lang erfaring som psykolog i spesialisthelsetjenesten ved Akershus Universitetssykehus.

Kjersti Skrede

Kjersti Skrede

Kjersti er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og er for tiden i turnus ved Sykehuset Østfold. Hun har jobbet ved Bjørknes Høyskole siden 2010, både som korrekturleser av nettressurser, hjelpelærer, foreleser og nettlærer med ansvar for studenter på medisin grunnfag. Hun ar ellers jobbet som sykehjemslege ved siden av studiene, og har undervist sykepleiestudenter ved Diakonhjemmet Høgskole. Kjersti har en spesiell interesse for indremedisin, særlig geriatri og infeksjonsmedisin.