Våre ansatte

Inger Helene Ødegaard, økonomisjef

Inger Helene Ødegaard, økonomisjef

Inger Helene tiltrådte som økonomisjef i januar 2019 etter å ha jobbet i ulike stillinger i konsernet Anthon B. Nilsen Utdanning/Intendia siden 2006. Hun er autorisert regnskapsfører og har en bachelor i økonomi og administrasjon med spesialisering i økonomistyring, regnskap, skatter og avgifter.

Maria Gulseth Roaas, karriererådgiver

Maria Gulseth Roaas, karriererådgiver

Maria er karriererådgiver hos oss. Hun jobber med karriererelaterte aktiviteter for studentene, samt med alumni som vil si tidligere studenter. Hun kan hjelpe deg med karrierevalg, karriereplanlegging, jobbsøk, CV- og søknadsskriving, jobbintervju og mer! For å kontakte henne kan du sende mail til maria @bhioslo.no Du kan også følge Maria sin karriererådgiver-snapchat: karriereklar.

Sunniva Trygg Weyde, fagadministrator

Sunniva Trygg Weyde, fagadministrator

Sunniva har studert arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo. Hun jobber med administrasjonen av de ulike programmene Bjørknes Høyskole tilbyr i psykologi. Hun er også nettlærer for flere av våre nettstudenter.

Richard Rekdal, fagadministrator

Richard Rekdal, fagadministrator

Richard har en master i kultur-, samfunn- og sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo. Han jobber med administrasjonen av de ulike programmene Bjørknes Høyskole tilbyr i psykologi. Han er også nettlærer for flere av våre nettstudenter, og fagansvarlig for PSY1240 (Sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetode).

Katja Klingenberg, høyskolelektor

Katja Klingenberg, høyskolelektor

Katja er utdannet spesialsykepleier i psykisk helse med utdannelse fra høyskolen i København og Oslo. Hun har jobbet med psykisk helse siden hun ble utdannet sykepleier, og engasjerer seg i arbeidet med alvorlig psykiske lidelser. Katja arbeider nå som emneansvarlig for emnet Klinisk miljøterapi. I tillegg til stillingen som høyskolelektor ved Bjørknes høyskole jobber hun 50 % i offentlig psykisk helsevern.

Steffen Engebretsen, utvikler

Steffen Engebretsen, utvikler

Steffen jobber med brukervennlighet og er den del av Qybele-teamet som jobber med e-læringsplattformen til Bjørknes Høyskole.

Helene Samuelsen, pedagogisk utvikler

Helene Samuelsen, pedagogisk utvikler

Helene har master i pedagogikk innenfor innovasjon, teknologi og læring, og jobber med utvikling og kvalitetssikring av undervisning og vurdering ved Bjørknes Høyskole. Hun jobber også med design av digitale læringsløp og fasiliterer utviklingsprosesser.