Våre ansatte

Sunniva Trygg Weyde, fagadministrator

Sunniva Trygg Weyde, fagadministrator

Sunniva har studert arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo. Hun jobber med administrasjonen av de ulike programmene Bjørknes Høyskole tilbyr i psykologi. Hun er også nettlærer for flere av våre nettstudenter.

Richard Rekdal, fagadministrator

Richard Rekdal, fagadministrator

Richard har en master i kultur-, samfunn- og sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo. Han jobber med administrasjonen av de ulike programmene Bjørknes Høyskole tilbyr i psykologi. Han er også nettlærer for flere av våre nettstudenter, og fagansvarlig for PSY1240 (Sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetode).

Steffen Engebretsen, utvikler

Steffen Engebretsen, utvikler

Steffen jobber med brukervennlighet og er den del av Qybele-teamet som jobber med e-læringsplattformen til Bjørknes Høyskole.

Helene Samuelsen, pedagogisk utvikler

Helene Samuelsen, pedagogisk utvikler

Helene har master i pedagogikk innenfor innovasjon, teknologi og læring, og jobber med utvikling og kvalitetssikring av undervisning og vurdering ved Bjørknes Høyskole. Hun jobber også med design av digitale læringsløp og fasiliterer utviklingsprosesser.

Helga Sanner, førsteamanuensis II

Helga Sanner, førsteamanuensis II

Helga Sanner er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og ansatt i en førsteamanuensis II-stilling ved Bjørknes Høyskole. Hun er spesialist i revmatologi. Helga jobber nå som seniorforsker på seksjon for Revmatologi, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet, med ansvar for et nasjonalt register og et stort forskningsprosjekt innen barnerevmatologi. Hun har kurs i universitetspedagogikk og underviser også i vitenskapelige artikler ved 1+5 medisinstudiet.

Hege Hauger-Nielsen, fagadministrator psykologi

Hege Hauger-Nielsen, fagadministrator psykologi

Hege har en master i kultur,- samfunn- og sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med administrasjonen av de ulike programmene Bjørknes Høyskole tilbyr i psykologi. Hun er også nettlærer for flere av våre nettstudenter.

Silje Golberg Brenno, studiekonsulent

Silje Golberg Brenno, studiekonsulent

Silje er eksamensansvarlig på huset så hvis du har noen spørsmål rundt eksamen kan du gå innom, eller sende Silje en mail. Hun er i tillegg studierådgiver for ernæringsstudiene våre, så hvis du går, eller ønsker å gå på ernæringsstudier hos oss er det selvfølgelig også bare å ta kontakt! Du kan nå henne på silje.golberg @bhioslo.no