Våre ansatte

Steffen Engebretsen, utvikler

Steffen Engebretsen, utvikler

Steffen jobber med brukervennlighet og er den del av Qybele-teamet som jobber med e-læringsplattformen til Bjørknes Høyskole.

Helene Samuelsen, pedagogisk utvikler

Helene Samuelsen, pedagogisk utvikler

Helene har master i pedagogikk innenfor innovasjon, teknologi og læring, og jobber med utvikling og kvalitetssikring av undervisning og vurdering ved Bjørknes Høyskole. Hun jobber også med design av digitale læringsløp og fasiliterer utviklingsprosesser.

Helga Sanner, førsteamanuensis II

Helga Sanner, førsteamanuensis II

Helga Sanner er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og ansatt i en førsteamanuensis II-stilling ved Bjørknes Høyskole. Hun er spesialist i revmatologi. Helga jobber nå som seniorforsker på seksjon for Revmatologi, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet, med ansvar for et nasjonalt register og et stort forskningsprosjekt innen barnerevmatologi. Hun har kurs i universitetspedagogikk og underviser også i vitenskapelige artikler ved 1+5 medisinstudiet.

Hege Hauger-Nielsen, fagadministrator psykologi

Hege Hauger-Nielsen, fagadministrator psykologi

Hege har en master i kultur,- samfunn- og sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med administrasjonen av de ulike programmene Bjørknes Høyskole tilbyr i psykologi. Hun er også nettlærer for flere av våre nettstudenter.

Silje Golberg Brenno, studiekonsulent

Silje Golberg Brenno, studiekonsulent

Silje er eksamensansvarlig på huset så hvis du har noen spørsmål rundt eksamen kan du gå innom, eller sende Silje en mail. Hun er i tillegg studierådgiver for ernæringsstudiene våre, så hvis du går, eller ønsker å gå på ernæringsstudier hos oss er det selvfølgelig også bare å ta kontakt! Du kan nå henne på silje.golberg @bhioslo.no

Linda Anvik, høyskolelektor

Linda Anvik, høyskolelektor

Linda er utdannet innen molekylærbiologi og historie. Hun underviser i flere ulike temaer på medisinstudiet 1+5 og er labansvarlig på Bjørknes Høyskole.

Elisabeth Reinertsen, høyskolelektor

Elisabeth Reinertsen, høyskolelektor

Elisabeth er psykolog med utdannelse fra Universitetet i Oslo og Århus. Hun har klinisk erfaring fra både offentlig helsevern og privat praksis. Elisabeth jobber nå med utvikling av årsenheten Psykisk helse i skolen og skal undervise i dette emnet til høsten. I tillegg å være høyskolelektor jobber hun 50% som psykolog med rus- og avhengighetsproblematikk.