Uncategorized

Kjetil Tronvoll med artikkel i Journal of African Elections

Kjetil Tronvoll med artikkel i Journal of African Elections

Hvordan kan en valgprosess skape konflikt og ødelegge politisk forsoning? Professor Kjetil Tronvoll har sammen med Nico Minde og Sterling Roop analysert årsakene til sammenbruddet av den nasjonale samlingsregjeringen på Zanzibar i 2015.

Kjetil Tronvoll med kronikk om norsk bistand i Bistandsaktuelt

Kjetil Tronvoll med kronikk om norsk bistand i Bistandsaktuelt

Norske ambassader i utviklingsland har et mandat om både å organisere norsk utviklingsbistand og støtte opp under norsk næringslivsvirksomhet i landet. I visse tilfeller kan det med dette doble mandatet oppstå dilemma rundt hvilken av oppgavene som skal prioriteres.

Nadim Khoury, Associate Professor

Nadim Khoury, Associate Professor

Nadim Khoury is an Associate Professor II in international studies/ peace & conflict and a postdoctoral fellow in philosophy at

Bernt Hagtvet, Professor

Bernt Hagtvet, Professor

Bernt is a Professor in International Studies at Bjørknes University College and a Professor Emeritus of Political Science at the

Tomas Alfred Røen, Lecturer

Tomas Alfred Røen, Lecturer

Tomas Alfred Røen is a lecturer in International Studies and Peace and Conflict studies at Bjørknes University College. He is

Øystein Hovi Rognerud

Øystein Hovi Rognerud

Øystein har selv studert medisin i Ungarn og jobber nå som lege ved Oslo Universitetssykehus. Han har tidligere jobbet som konstituert overlege ved Sykehuset Vestfold. Fra før har han en bachelor i økonomi fra Brigham Young University. Øystein har holdt kurs for kommende medisinstudenter gjennom Bjørknes Høyskole i en årrekke.

Anthon B Nilsen Utdanning skifter navn till Intendia Group

Anthon B Nilsen Utdanning skifter navn till Intendia Group

Etter nærmere tjue år med utvikling og drift av private utdanningsvirksomheter skifter Anthon B Nilsen Utdanning nå navn til Intendia Group. Navneskiftet gjenspeiler en tydelig endring av strategi som innebærer en ambisjon om å spille en større rolle innenfor arbeidsmarkedstrening og voksenopplæring både innenfor og utenfor Norge. For å lykkes med en bredere skandinavisk satsing må virksomheten gis mulighet til å bygge sin egen identitet uavhengig av Anthon B Nilsens andre aktiviteter i Norge og med et navn som er anvendbart på flere språk.