Uncategorized

Velkommen til studiestart

Velkommen til studiestart

Denne låta ble laget for å ønske alle nye studenter velkommen til studiestart og fadderuke ved Bjørknes Høyskole!

Malin Wuttudal, nettlærer

Malin Wuttudal, nettlærer

Malin er psykolog ved avdeling for spiseforstyrrelser ved Modum Bad og jobber som nettlærer på avdeling for psykologistudier ved Bjørknes Høyskole.

Elin Brekke, nettlærer

Elin Brekke, nettlærer

Elin er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser inkluderer blant annet emosjonsfokusert terapi, abnormal psykologi og resiliens. Noe av det hun synes er spennende med psykologi er at det dekker et bredt spekter av ulike fagfelt, og berører alt fra samfunnsvitenskap til medisin til filosofi til det mellommenneskelige. 

Sondre Lien Julsrud, nettlærer

Sondre Lien Julsrud, nettlærer

Sondre er for tiden mastergradsstudent i arbeid- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo, hvor jeg tidligere har fullført en bachelorgrad. I masteroppgaven tar han for seg bruken av virtuell simulering i opplæring i organisasjoner. For øvrig har han sterk faglig interesse for menneske-maskin-interaksjoner, hvordan teknologi integreres i organisatoriske strukturer og sikkerhetspsykologi.

Alvilde Knutsen, nettlærer

Alvilde Knutsen, nettlærer

Alvilde jobber som nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går siste året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til familieterapi, sosialpsykologi, miljøpsykologi.

Ida Røkkum, nettlærer

Ida Røkkum, nettlærer

Ida studerer psykologi profesjon ved UiO, og jobber for tiden med hovedoppgave om effekten av yoga på velvære. Hennes interesser innen psykologi er klinisk psykologi/psykoterapi, abnormal psykologi og utviklingspsykologi.

Bettina Kjøge Wilhelmsen, nettlærer

Bettina Kjøge Wilhelmsen, nettlærer

Bettina jobber som nettlærer ved Bjørknes Høyskole og har en bachelorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i nevrovitenskap fra NTNU. Bettina har jobbet på forskningsprosjekter om celleforandringer ved schizofreni. Hennes største faglige interesser er blant annet hvordan nevrale nettverk i hjernen endres ved psykisk sykdom, hukommelsepsykologi, samt demenssykdommer.

Martine Magnus Hagen, nettlærer

Martine Magnus Hagen, nettlærer

Martine er masterstudent i arbeids- og organisasjonspsykologi, ved UiO, og har en bachelorgrad i psykologi fra samme sted. Gjennom masteroppgaven har hun undersøkt hvordan jobbengasjement utvikles over tid, samt hvorvidt organisasjonsendring påvirker denne utviklingen. Hun har sterk faglig interesse for sikkerhetspsykologi, risiko, ledelse og arbeidsrett. Martine tar samtidig masterprogrammet for endringsledelse ved Universitetet i Stavanger.

Julia Leidal Solgård, fagadministrator

Julia Leidal Solgård, fagadministrator

Julia jobber i skjæringspunktet mellom fag og administrasjon på avdeling for psykologi. Julia har en bachelorgrad i psykologi fra NTNU samt utdanning innen juss. Hun veileder psykologistudentene som studerer stedlig i Oslo og på nett, samt med administrasjon av faget.