Uncategorized

Øystein Hovi Rognerud

Øystein Hovi Rognerud

Øystein har selv studert medisin i Ungarn og jobber nå som lege ved Oslo Universitetssykehus. Han har tidligere jobbet som konstituert overlege ved Sykehuset Vestfold. Fra før har han en bachelor i økonomi fra Brigham Young University. Øystein har holdt kurs for kommende medisinstudenter gjennom Bjørknes Høyskole i en årrekke.

Caroline Ljøner Hagen, høyskolelektor

Caroline Ljøner Hagen, høyskolelektor

Caroline er høyskolelektor og har ansvar for emnet konfliktløsning, fredsbygging og konfliktforebygging. Hun har tidligere jobbet med utviklingsarbeid i Malawi, og vært utstasjonert i Kenya gjennom Fredskorpset.

Anthon B Nilsen Utdanning skifter navn till Intendia Group

Anthon B Nilsen Utdanning skifter navn till Intendia Group

Etter nærmere tjue år med utvikling og drift av private utdanningsvirksomheter skifter Anthon B Nilsen Utdanning nå navn til Intendia Group. Navneskiftet gjenspeiler en tydelig endring av strategi som innebærer en ambisjon om å spille en større rolle innenfor arbeidsmarkedstrening og voksenopplæring både innenfor og utenfor Norge. For å lykkes med en bredere skandinavisk satsing må virksomheten gis mulighet til å bygge sin egen identitet uavhengig av Anthon B Nilsens andre aktiviteter i Norge og med et navn som er anvendbart på flere språk.

Velkommen til studiestart

Velkommen til studiestart

Denne låta ble laget for å ønske alle nye studenter velkommen til studiestart og fadderuke ved Bjørknes Høyskole!

Malin Wuttudal, nettlærer

Malin Wuttudal, nettlærer

Malin er psykolog ved avdeling for spiseforstyrrelser ved Modum Bad og jobber som nettlærer på avdeling for psykologistudier ved Bjørknes Høyskole.

Elin Brekke, nettlærer

Elin Brekke, nettlærer

Elin er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser inkluderer blant annet emosjonsfokusert terapi, abnormal psykologi og resiliens. Noe av det hun synes er spennende med psykologi er at det dekker et bredt spekter av ulike fagfelt, og berører alt fra samfunnsvitenskap til medisin til filosofi til det mellommenneskelige. 

Sondre Lien Julsrud, nettlærer

Sondre Lien Julsrud, nettlærer

Sondre er for tiden mastergradsstudent i arbeid- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo, hvor jeg tidligere har fullført en bachelorgrad. I masteroppgaven tar han for seg bruken av virtuell simulering i opplæring i organisasjoner. For øvrig har han sterk faglig interesse for menneske-maskin-interaksjoner, hvordan teknologi integreres i organisatoriske strukturer og sikkerhetspsykologi.

Alvilde Knutsen, nettlærer

Alvilde Knutsen, nettlærer

Alvilde jobber som nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går siste året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til familieterapi, sosialpsykologi, miljøpsykologi.

Ida Røkkum, nettlærer

Ida Røkkum, nettlærer

Ida studerer psykologi profesjon ved UiO, og jobber for tiden med hovedoppgave om effekten av yoga på velvære. Hennes interesser innen psykologi er klinisk psykologi/psykoterapi, abnormal psykologi og utviklingspsykologi.