Uncategorized

Tore Pedersen forsker på eksperimentelle metoder

Tore Pedersen forsker på eksperimentelle metoder

Tores forskning er i første rekke innrettet mot eksperimentelle metoder i psykologi for å besvare forskningsspørsmål innenfor flere ulike samfunnsområder, blant annet hvordan mennesker feilbedømmer sine emosjoner og derved foretar feilbeslutninger.

Elin Holiløkk, foreleser

Elin Holiløkk, foreleser

Elin har undervist i medisinsk fagterminologi ved Bjørknes Høyskole siden 2015. Hun studerte medisin ved Semmelweis University i Budapest, Ungarn i perioden 2006-2012. Etter medisinstudiet jobbet hun som lege i spesialisering på Kirurgisk klinikk ved St. Olavs Hospital frem til hun flyttet til Oslo i desember 2012. Hun jobber nå i barne- og ungdomspsykiatri på Barneseksjonen Enhet B på Oslo Universitetssykehus.

Tore Pedersen med artikkel om smertebehandling hos kreftpasienter

Tore Pedersen med artikkel om smertebehandling hos kreftpasienter

Tore Pedersen har i 2015 deltatt i en omfattende europeisk multisenterstudie ledet av professor Marianne Jensen Hjermstad ved Oslo Universitetssykehus (professor II ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet), hvor formålet var å kartlegge forekomst og karakteristika av gjennombruddsmerte hos om lag 1000 pasienter med langtkommet kreftsykdom og å undersøke sammenhengen mellom gjennombruddssmerter og livskvalitet.

Intervju med studentrådsleder Adrian Pracon

Intervju med studentrådsleder Adrian Pracon

"Å være demokratisk valgt leder for høyskolens øverste studentorgan er en stor tillitserklæring fra medstudentene. Det innebærer at man ikke handler for å fremme sitt eget beste, men at man hver eneste dag skal gjøre sitt ytterste for at alle studenter skal ha en god og trygg studiehverdag. Arbeidet som studentrådsleder er hektisk, men veldig givende. Man blir møtt med mange spennende utfordringer og oppgaver. Her får man en stor mulighet til å kunne utvikle seg personlig og man får knyttet kontakter for fremtiden".

Gjesteforelesere

Gjesteforelesere

I tillegg til undervisning gitt av vår faste fagstab vil du som student få muligheten til å stifte bekjentskap med noen av landets fremste eksperter innenfor våre temaer.

Ord fra studieleder for nettstudier

Ord fra studieleder for nettstudier

På Bjørknes Høyskole kan du blant annet ta bachelor i ernæring, psykologi, medisin grunnfag, og en rekke andre helsefag som nettstudent. Gjennom læringsplattformen Qybele kan du studere ved å se videoer, lese artikler og høre lydfiler, og dermed studere hjemmefra eller hvor du vil i verden. Nettstudiene inneholder et stort antall oppgaver, interaktive kurs og fagchatter som gjør at man får en aktiv læreprosess der du hele tiden får nye og spennende faglige utfordringer. Som nettstudent vil du i tillegg ha din egen personlige faglige kontaktperson og administrative kontakt, slik at du får daglig oppfølging uansett hvor i verden du befinner deg. Velkommen som nettstudent hos oss! - Magnus Aronsen, Lege, studieleder for nettstudier