Freds- og konfliktstudier

Professor Henrik Syse

Professor Henrik Syse

"Bjørknes University College provides close contact between lecturers and students, a good environment to learn and to teach, a fine atmosphere among the students, and the opportunity for in-depth study of the most important topics within peace and conflict studies, including political, institutional, and ethical questions. For me, it’s a great privilege to teach at a college so committed to excellence and to taking care of its students". Professor Henrik Syse, Senior Researcher at PRIO (Peace Research Institute Oslo); Member of the Norwegian Nobel Committee, Associate Professor at the Norwegian Defence University College; Chief Editor of Journal of Military Ethics, and Lecturer at Bjørknes University College.

Studietur til Svalbard

Studietur til Svalbard

I forbindelse med emnet 'The Geopolitics of the Arctic' har du anledning til å delta på studietur til Svalbard. Studentene er i stor grad med på å planlegge opplegget og innholdet i denne studieturen.

Målgruppe

Målgruppe

Freds- og konfliktstudier passer for deg som er interessert i internasjonale spørsmål, enten du kommer rett fra videregående, er i et studieløp, eller i jobb. Vi tilrettelegger for ulike bakgrunner og livssituasjoner.

Opptakskrav

Hos oss er det rullerende opptak. Søk nå!

Studiets organisering, innhold og læringsutbytte

Studiets organisering, innhold og læringsutbytte

Bachelorgraden inneholder en rekke spennende emner, både obligatoriske og valgfrie. I femte semester har du også mulighet til å utveksle et semester. Her får du en oversikt over hvordan studieløpet er lagt opp!

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer

Vi tar i bruk ulike læringsformer for å oppnå studiets læringsutbytter. Som student vil du få glede av forelesninger, seminarer, kollokviegrupper, kurs, workshops, debatter og ikke minst gode muligheter for faglig og sosialt engasjement.

Veien videre – studier og arbeidsliv

Veien videre – studier og arbeidsliv

Interessen rundt internasjonale spørsmål og temaer knyttet til fred og konflikt er stor blant norske studenter og i samfunnet generelt i dag. Ved å kombinere studier med internasjonal erfaring gjennom studieturer og utveksling vil du være ettertraktet i et fremtidig arbeidsliv. Som privat høyskole kan vi tilby en rekke fordeler som ofte er fraværende ved offentlige høyskoler og universiteter. Så, hvor går veien videre? Mulighetene er mange!

Internasjonalisering

Internasjonalisering

Bjørknes Høyskole har lange tradisjoner og gode erfaringer med internasjonalisering og vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle samarbeidet med våre partnere, opprette nye partnerskap og styrke vårt internasjonale fokus ytterligere.

10 gode grunner!

10 gode grunner!

Som privat høyskole kan vi tilby en rekke fordeler som ofte er fraværende ved offentlige høyskoler og universiteter. Her er 10 gode grunner for hvorfor du bør studere freds- og konfliktstudier på Bjørknes Høyskole: