Forskningsprosjekter

Einar S. Nordèn forsker på natriuretiske peptider

Einar S. Nordèn forsker på natriuretiske peptider

Einar deltar i en human studie på bruken av BNP for behandling av høyt blodtrykk der man ikke kommer til målet med vanlig medikamentell behandling. Hovedfokuset for forskningen er natriuretiske peptider i behandlingen av kardiovaskulære sykdommer, inkludert høyt blodtrykk og hjertesvikt.

Henrik Syse forsker på internasjonal etikk og politikk

Henrik Syse forsker på internasjonal etikk og politikk

Han er ansatt i en 50 % stilling som seniorforsker (Research Professor) ved Institutt for fredsforskning, i tillegg til at han er Professor II ved Bjørknes Høyskole. Han er også frilans foredrags- og kursholder. Han har publisert bøker om blant annet krigføring, næringslivsetikk, ytringsfrihet, politisk tenkning og forholdet mellom religion, politikk og filosofi.

Tore Pedersen driver eksperimentell forskning

Tore Pedersen driver eksperimentell forskning

Tore benytter i hovedsak eksperimentelle metoder for å fremskaffe relevant og pålitelig empiri om hvordan mennesker tenker, vurderer og handler i ulike situasjoner. Hans forskning bidrar til kunnskap som hjelper både offentlige myndigheter, privat næringsliv og enkeltmennesker til å foreta informerte beslutninger og valg.

Ivar Sjaastad forsker på hjertet

Ivar Sjaastad forsker på hjertet

Sjaastad har siden 1996 forsket på mekanismer for hjertesykdommer, men har deltatt aktivt i forskning på hvordan hjertet kan rammes

Marianne Molin forsker på matvarers effekt på ulike helseutfall

Marianne Molin forsker på matvarers effekt på ulike helseutfall

Marianne Molin forsker hovedsakelig på sjømatens effekt på ulike helseutfall og samarbeider med flere nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Hennes doktorgradsprosjekt har resultert i flere publiserte artikler. Hun er bi-veileder for doktorgradsstudent ved HiOA og er tilknyttet et FoU-prosjekt i samarbeid med LDH. Hun er også involvert i et prosjekt om ernæringssituasjonen til flyktninger i Algerie der en masterstudent ved NMBU skal analysere drikkevann og ta biologiske prøver for å undersøke innhold av tungmetaller.

Gustav Lothe forsker på hvordan hjertets pumpekraft reguleres av bestemte  signalmolekyler

Gustav Lothe forsker på hvordan hjertets pumpekraft reguleres av bestemte signalmolekyler

Kronisk hjertesykdom er blant de vanligste dødsårsakene i Norge. Til tross for optimal behandling vil kronisk hjertesykdom ha dårligere prognose enn de fleste kreftsykdommer. For å utvikle nye legemidler med mer beskyttende effekt på hjertet enn de som finnes i dag, studerer jeg hvordan hjertets pumpekraft på kort- og lang sikt reguleres av bestemte signalmolekyler. Deretter tester jeg hvordan disse signalmolekylene kan brukes som mål for legemiddelbehandling ved hjertesykdom, med mål om å oppnå ny og forbedret behandling av hjertepasienter i framtiden.

Alf Børre Kanten forsker innen eksperimentell psykologi

Alf Børre Kanten forsker innen eksperimentell psykologi

Alf Børre jobber primært innenfor eksperimentell sosialpsykologi og tilgrensende fagfelt som kognitiv psykologi og bedømming- og beslutningspsykologi og har brede interesser innenfor disse feltene. Han har også forsket på hvordan psykologisk distanse påvirker estimering av tidsbruk.

Hilde Restad forsker på amerikansk politikk

Hilde Restad forsker på amerikansk politikk

Hilde Restad har en doktorgrad i amerikansk utenrikspolitikk, og publiserer i vinter en bok basert på sin doktorgrad. ”American Exceptionalism: An Idea that Made a Nation and Remade the World” (Routledge Studies in U.S. Foreign Policy) forklarer på hvilken måte amerikansk eksepsjonalisme (forstått som en nasjonal identitet, ikke objektiv sannhet) har påvirket USAs historiske utenrikspolitiske tradisjoner.