Forskningsprosjekter

#koronalivet – hvordan går det?

#koronalivet – hvordan går det?

Spørsmål og tips til 11-18 åringer for å få det bedre! Bli med på stor studie om hvordan unge har det i kjølvannet av korona-pandemien

Tom H. Skoglund forsker innen organisasjonspsykologi

Tom H. Skoglund forsker innen organisasjonspsykologi

Tom er tatt opp som ekstern kandidat til Ph.d.-programmet ved Universitetet i Tromsø for å forske på personlighetstesting i Forsvaret. Han har tidligere forsket på betydningen av holdninger i Kriminalomsorgen, bruk av evnetester i Forsvaret og den prediktive validiteten av seleksjonsmetoder ved Politihøgskolen.

Kjetil Tronvoll forsker på politisk utvikling, konflikt- og fredsprosesser

Kjetil Tronvoll forsker på politisk utvikling, konflikt- og fredsprosesser

Kjetil har i snaut 30 år forsket på politiske forståelse, konfliktdynamikker, menneskerettigheter og fredsprosser i en afrikansk kontekst. Hans hoved empiriske fokus er Afrikas Horn (Eritrea og Etiopia), samt Øst-Afrika (Zanzibar og Tanzania). Kjetil er ofte brukt som rådgiver av internasjonale aktører (utenriksdepartementer, FN-systemet m.m.) for å levere empirisk forankret policyforskning og rådgivning.

Helga Sanner forsker på revmatisk sykdom hos barn og ungdom

Helga Sanner forsker på revmatisk sykdom hos barn og ungdom

Helga Sanner er utdannet lege og tok sin PhD (2011) ved Universitetet I Oslo. Hun er ansatt på seksjon for revmatologi / Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet. Der jobber hun som seniorforsker og har også ansvar for utvikling av et nasjonalt register innen barnerevmatologiske sykdommer. Hun forsker på ulike aspekter av disse sykdommene og samarbeider med flere faggrupper og spesialiteter på OUS og med nasjonale og internasjonale forskermiljøer. Hun veileder flere PhD kandidater. Ved Bjørknes Høyskole har hun en bistilling som førsteamanuensis.

Einar S. Nordèn forsker på natriuretiske peptider

Einar S. Nordèn forsker på natriuretiske peptider

Einar deltar i en human studie på bruken av BNP for behandling av høyt blodtrykk der man ikke kommer til målet med vanlig medikamentell behandling. Hovedfokuset for forskningen er natriuretiske peptider i behandlingen av kardiovaskulære sykdommer, inkludert høyt blodtrykk og hjertesvikt.

Henrik Syse forsker på internasjonal etikk og politikk

Henrik Syse forsker på internasjonal etikk og politikk

Han er ansatt i en 50 % stilling som seniorforsker (Research Professor) ved Institutt for fredsforskning, i tillegg til at han er Professor II ved Bjørknes Høyskole. Han er også frilans foredrags- og kursholder. Han har publisert bøker om blant annet krigføring, næringslivsetikk, ytringsfrihet, politisk tenkning og forholdet mellom religion, politikk og filosofi.