Forskningsformidling og publiseringer

Førsteamanuensis Joshua Phelps med artikkel om psykologisk utbytte av idrettsaktiviteter

Førsteamanuensis Joshua Phelps med artikkel om psykologisk utbytte av idrettsaktiviteter

Hva som er motivasjonen bak trening påvirker om man får psykologisk utbytte av aktiviteten, forklarer Frode Stenseng og Joshua Phelps i en nylig publisert artikkel. Funnene viser at det er en sammenheng både mellom hvordan aktiviteten har blitt internalisert, samt livssituasjonen til vedkommende, og hvordan aktiviteten er knyttet opp i mot "virkelighetsflukt".

Professor II Kjetil Tronvoll med ny bok

Professor II Kjetil Tronvoll med ny bok

Vår Professor II Kjetil Tronvoll utga i samarbeid med Daniel R. Mekonnen boken The African Garrison State: Human Rights & Political Development in Eritrea. Den omfattende og detaljerte analysen undersøker hvordan utsiktene for demokrati i den nye staten forsvant etter de fikk sin uavhengighet i 1991, sammen med tap av menneskerettigheter og statens politiske organisering.

Førsteamanuensis Tore Pedersen med ny artikkel

Førsteamanuensis Tore Pedersen med ny artikkel

Artikkelen ‘Affective forecasting of value creation: professional nurses' ability to predict and remember the experienced value of a telemedicine diagnostics ICT-service’ ble nylig publisert i den vitenskapelige fagfellevurderte journalen Behaviour & Information Technology (BIT) by Taylor & Francis. Forskningen har foregått i et prosjektsamarbeid med professorene Per Kristensson og Anna Brunström ved Karlstads universitet. Resultatene viser at teknologiske innovasjoner som kan bidra til bedre tjenester og økt livskvalitet ofte ikke tas i bruk på grunn av ’feilaktig’ lave forventninger til teknologien

Forskningspris til Bjørknes Høyskole!

Forskningspris til Bjørknes Høyskole!

Forskere ved Bjørknes Høyskole, deriblant Magnus Aronsen (bildet), har nylig vunnet forskningspriser i USA og Norge for utvikling av nye legemidler mot kronisk hjertesykdom, i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Legemidlene er utformet slik at de inaktiverer en brems forskerene har identifisert sentralt i hjertets pumpemekanisme, og legemidlene vil dermed øke pumpefunksjonen i hjertet. Legemidlene testes nå ut som mulig fremtidig behandling for pasienter med kronisk hjertesykdom. Bjørknes Høyskole er stolte og gratulerer!