Forskningsformidling og publiseringer

Tom H. Skoglund presenterer på konferanse i Tallinn

Tom H. Skoglund presenterer på konferanse i Tallinn

IMTA (International Military Testing Association) arrangerer sin 61. årlige konferanse 7-11 Oktober i Tallinn. Foreningen IMTA er en tradisjonsrik internasjonal kunnskapsorganisasjon og nettverksbygger for forskere og praktikere innen psykologi myntet på sikkerhetsorganisasjoner, spesielt militæret og politiet. Bjørknes Høyskoles høyskolelektor Tom H. Skoglund skal holde to innlegg på konferansen:

Erik Carlquist med artikkel om ungdoms bruk av Snapchat

Erik Carlquist med artikkel om ungdoms bruk av Snapchat

Artikkelen er del av et større forskingsprosjekt om sosiale medier og livskvalitet. Den er basert på gruppeintervjuer og tar for seg hvordan ungdommer i alderen 16-19 forholder seg til og snakker seg imellom om Snapchat.

Zinöcker med kommentar til kostholdsstudie

Zinöcker med kommentar til kostholdsstudie

Høyskolelektor og ernæringsbiolog Marit Zinöcker kommenterer studie som har sammenlignet langtidseffekten av et «Middelhavskosthold» med et «vestlig kosthold» hos aper.

Marit Kolby Zinöcker med podcast om hva som er sunn mat

Marit Kolby Zinöcker med podcast om hva som er sunn mat

Denne podcasten vil garantert gi deg et nytt syn på hva som er sunn mat! Her snakker Marit blant annet om hva som er forskjellen på prosessert mat og ultraprosessert mat, og hvorfor dette er et tema vi trenger å kunne mer om. Ultraprosessert mat kan blant annet få oss til å overspise uten at vi er klar over det, og på lang sikt kan dette gjøre oss syke. Hun gir konkrete tips og råd om hvordan vi kan lære oss å kjenne igjen mat som ikke er bra for oss, og hvordan vi kan gjøre bedre valg.

Tore Pedersen: En verdifull hemmelighet

Tore Pedersen: En verdifull hemmelighet

Tore Pedersen har publisert en artikkel om den psykologiske effekten av informasjon som er skjult for andre enn en selv, sammenlignet med informasjon som er åpent tilgjengelig for andre. Den vitenskapelig artikkelen ble nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Intelligence and National Security.

Tom H Skoglund med bok om psykologi i operativ tjeneste

Tom H Skoglund med bok om psykologi i operativ tjeneste

Patrick Risan og Tom H Skoglund har skrevet bok om hvordan håndtere stress i en operativ yrkeshverdag. Boken handler om hvordan man møter andre som opplever stress og krise og hva man må vite om psykiske lidelser for å hjelpe andre mennesker. Andreutgaven av boken som nå er lansert er først og fremst ment for politistudenter eller andre som utdanner seg til operative yrker.

Stipendiat Zoltan Barth disputerer

Stipendiat Zoltan Barth disputerer

Fredag 10. mai skal vår stipendiat Zolthan Barth forsvare sin doktoravhandling ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo. Vi gleder oss når det går bra for forskerne våre og gratulerer med den kommende doktorgraden!

Prof. Kjetil Tronvoll med artikkel på OpenDemocracy.net

Prof. Kjetil Tronvoll med artikkel på OpenDemocracy.net

Prof. Kjetil Tronvoll har sammen med den franske forskeren René Lefort publisert en kommentarartikkel om Etiopias usikre demokratiseringsprosess på den anerkjente OpenDemocracy.net fagsiden. Artikkelen ser på de utfordringene Etiopias politiske overgangsprosess må håndtere, deriblant etnisk konflikt, politisk vold, institusjonsreformer og valgforberedelser.

Tomas Røen med artikkel i Ny Tid om fredsavtalen i Den sentralafrikanske republikk

Tomas Røen med artikkel i Ny Tid om fredsavtalen i Den sentralafrikanske republikk

-Partene i konflikten i Den sentralafrikanske republikk (SAR) har signert en fredsavtale. Det er ikke første gang krigførende parter i landet har gjort nettopp dét, og det blir neppe heller den siste. Dersom freden skal vare i SAR, må både nasjonale, regionale og internasjonale krefter være villige til å bidra med ressurser og kompetanse til byggingen av et fungerende og suverent statsapparat som evner å ivareta alle sine innbyggere. Da får sentralafrikanere muligheten til å ta fatt på arbeidet med å skape forsoning og bygge en varig fred, skriver høyskolelektor Tomas Røen i en artikkel i Ny Tid