Forskningsformidling og publiseringer

10. oktober: Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober: Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober deler vi ut kaffe og boller på morgenkvisten i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. I midtimen serverer vi suppe på infosenteret som du kan ta med deg opp på Loftet det du hører Kirkens SOS som skal prate om nettopp psykisk helse. Velkommen! #værraus #psykiskhelse

Anne Kjeldsen i Psychology and Health

Anne Kjeldsen i Psychology and Health

I Norge er det å drikke seg full en tradisjonell måte å konsumere alkohol, og norske 15-16 åringer rapporterer mer beruselsesdrikking enn jevnaldrende i de fleste land i Europa. Samtidig med at det å drikke alkohol kan være assosiert med hyggelig sosialt samvær er beruselsesdrikking forbundet med en rekke negative utfall både på kort og lang sikt - som blant annet økt risiko for uønskede hendelser og ulykker, akademiske vansker, seksuell risikotaking og kroniske helseproblemer.

Anne Kjeldsen i BMC Pediatrics

Anne Kjeldsen i BMC Pediatrics

Anne har publisere en artikkel om psykiske helseplager hos ungdom som har opplevd belastninger i tidlig barndom. Anne og kollegaer undersøkte sammenhengen mellom det at mødre hadde depresjonssymptomer da barna deres var små og utviklingen av depresjonssymptomer hos de samme barna da de er kommet i ungdomsalderen

Kjetil Tronvoll: artikkel om fred og rettferdighet

Kjetil Tronvoll: artikkel om fred og rettferdighet

Fred eller rettferdighet? Dette er det evige dilemmaet man må ta stilling til i arbeid med politisk forsoning og fredsprosesser. Professor Kjetil Tronvoll diskuterer  dilemmaet i dagens Etiopia i artikkelen  «Admitting guilt in Ethiopia: Towards a truth and reconciliation commission?»

Kjetil Tronvoll på BBC News Hours

Kjetil Tronvoll på BBC News Hours

Etter 20 år med krig og konflikt er grensen mellom Eritrea og Etiopia så vidt begynt å åpne opp for at innbyggere i grensesonen kan besøke familie og venner på andre siden av grensen. Professor Kjetil Tronvoll forklarer her til BBC Newshour om fredsprosessen mellom de to landene.

Christopher White, ‘Disclosing the Left’s “Regressive Dilemmas”

Christopher White, ‘Disclosing the Left’s “Regressive Dilemmas”

Today’s social democratic parties are struggling. One singularly important controversy has concerned the content, status and potential resilience of leftist values in light of the challenges associated with contemporary change, of which globalisation is the most obvious manifestation.

Oslosenteret og Bjørknes Høyskole etablerer partnerskap

Oslosenteret og Bjørknes Høyskole etablerer partnerskap

-Oslosenteret og Bjørknes Høyskole har inngått en samarbeidsavtale fra 1.juni. Begge institusjonene arbeider med internasjonale spørsmål knyttet til demokrati, godt styresett og menneskerettigheter, og mener at et slikt partnerskap vil gi synergieffekter både faglig og administrativt, sier Kjell Magne Bondevik og direktør for Bjørknes Høyskole Sveinung Lunde.