Forskningsformidling og publiseringer

Forskningsdagen 2017: Hva er verdien av det vi gjør?

Forskningsdagen 2017: Hva er verdien av det vi gjør?

27. september arrangerer Bjørknes Høyskole forskningsdag i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Høykole. Forskningsdagen er del av de nasjonale forskningsdagene i regi av Forskningsrådet, og er åpent for alle. Gratis inngang

Idrettsernæringskonferanse på Bjørknes Høyskole

Idrettsernæringskonferanse på Bjørknes Høyskole

Den tredje nasjonale idrettskonferansen arrangeres på Bjørknes Høyskole 17. november. Norske og internasjonale foredragsholdere byr på varierte temaer og belyser temaer innen idrettsernæring fra ulike vinkler. Konferansen arrangeres av OIKOS -Økologisk Norge og Bjørknes Høyskole.

Tore Pedersen: Norges profesjonsutdanning i etterretning

Tore Pedersen: Norges profesjonsutdanning i etterretning

Etterretning er et fagfelt hvor det internasjonalt har vist seg svært vanskelig å etablere en profesjonsforankret utdanning på universitets- og høyskolenivå. Vanskelighetene skyldes at det er krevende å forene etterretningsprofesjonens spesielle krav med de respektive nasjonale utdanningsmyndighetenes krav til akkreditering på universitets- og høyskolenivå.

Hilde E. Restad med artikkel i the SAGE Encyclopedia of Political Behavior

Hilde E. Restad med artikkel i the SAGE Encyclopedia of Political Behavior

Restad  er en av tre norske bidragsytere som er med i et nylig utgitt oppslagsverk fra SAGE Publications: The SAGE Encyclopedia of Political Behavior. "Jeg ble spurt om å skrive om «amerikansk eksepsjonalisme», som jo var tematikken til doktorgraden min og senere boken min. Jeg skrev om de to ulike tilnærmingene til amerikansk eksepsjonalisme", forteller Restad.

Kjetil Tronvoll: Kronikk og podcast om ny konflikt på Afrikas Horn

Kjetil Tronvoll: Kronikk og podcast om ny konflikt på Afrikas Horn

I løpet av de siste ukene har spenningene mellom Eritrea og Djibouti, de to minste landene på Afrikas Horn, økt drastisk etter at Qatar trakk ut en liten fredsbevarende styrke på grensen mellom de to landene. Faren for en ny væpnet krig er reell; en krig som kan trekke med seg naboland og regionale og globale stormakter inn i en større internasjonal konflikt. Kjetil Tronvoll har skrevet kronikk og laget podcast om konflikten.

Gard Filip Gjerdalen har disputert

Gard Filip Gjerdalen har disputert

Gard Filip Gjerdalen og medarbeidere har studert hjertet til 595 mannlige profesjonelle fotballspillere og 49 utrente kontroller ved bruk av ultralyd. Hensikten med dette prosjektet har vært å studere de fysiologiske endringene som skjer i hjertet ved regelmessig trening. Studiene viser at idrettsutøvere får større hjerter med tykkere vegger, men har ikke påvist noen endring i hjertets funksjon i hvile, sammenlignet med friske kontrollpersoner.

Vant idéprisen for å ha funnet mulig ny behandling mot hjertestans

Vant idéprisen for å ha funnet mulig ny behandling mot hjertestans

Magnus Aronsen fra Bjørknes Høyskole og Jonas Skogestad ved UiO, institutt for klinisk medisin, har oppdaget en ny måte å behandle hjerterytmeforstyrrelser på. Prosjektet var en av tre finalister til Idèprisen 2017 og stakk av med seieren og 250 000 kr til videre forskning. Idèprisen er en årlig pris som deles ut til idéen med størst forretningsmessig potensiale, uten begrensninger på fagområde. Idéen må ha en plan for realisering og prispengene skal benyttes til å videreutvikle prosjektet/idéen.

Project report – Phase 1, Collaboration between Bjørknes University College and CEEI

Project report – Phase 1, Collaboration between Bjørknes University College and CEEI

Bjørknes University College responded to an invitation from the Central European Educational Institute (CEEI) in November 2016 to establish a bilateral cooperation between the two institutions. Our first joint grant application was approved in December 2016. In April 2017 the first project was carried out in Bratislava. The Norwegian delegation was mainly functioning as academic consultats in the first phase of this collaboration.

Kjetil Tronvoll med kapittel i boka The Indigenous World 2017

Kjetil Tronvoll med kapittel i boka The Indigenous World 2017

Kjetil Tronvoll har sammen med Daniel R. Mekonnen skrevet landkapittelet om Eritrea i den omfattende samlingen The Indigenous World 2017, utgitt i forbindelse med 10-års jubileet av United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Eilert Sundts forskningspris til Bernt Hagtvet

Eilert Sundts forskningspris til Bernt Hagtvet

Bernt Hagtvet, Professor II ved Bjørknes Høyskole, er årets vinner av Eilert Sundts forskningspris. Denne deles ut av Eilert Sundts forskningsfond, som ble opprettet ved hundreårsjubileet til Oslo Arbeidersamfunn i 1964, til minne om Samfunnets grunnlegger Eilert Sundt.