Forskningsformidling og publiseringer

Oslosenteret og Bjørknes Høyskole etablerer partnerskap

Oslosenteret og Bjørknes Høyskole etablerer partnerskap

-Oslosenteret og Bjørknes Høyskole har inngått en samarbeidsavtale fra 1.juni. Begge institusjonene arbeider med internasjonale spørsmål knyttet til demokrati, godt styresett og menneskerettigheter, og mener at et slikt partnerskap vil gi synergieffekter både faglig og administrativt, sier Kjell Magne Bondevik og direktør for Bjørknes Høyskole Sveinung Lunde.

Atferdsmessige korrelater til prokrastinering

Atferdsmessige korrelater til prokrastinering

I mai 2018 ble en artikkel om prokrastinering skrevet av blant andre høyskolelektor Fredrik S. Færevaag ved Bjørknes Høyskole, publisert i tidsskriftet Frontiers in Psychology. Artikkelen har utspring i et større forskningsprosjekt om prokrastinering ved Universitetet i Tromsø, og har fokusert på atferd knyttet til prokrastinering. Man skulle nemlig tro at forskning på utsettelsesatferd i stor grad burde fokusere på atferd, men det er overraskende nok ikke tilfellet.

Tronvoll med kronikk i Bistandsaktuelt om Eritrea-Etiopia-krigen

Tronvoll med kronikk i Bistandsaktuelt om Eritrea-Etiopia-krigen

Kjetil Tronvoll spør i denne kronikken om det går mot en løsning av denne krigen: Det er nå nøyaktig 20 år siden Eritrea-Etiopia-krigen brøt ut, med fatale ødeleggelser og lidelser på begge sider. Fredsavtalen - undertegnet i desember 2000 - er fortsatt ikke gjennomført, og grensen mellom landene er stengt og militarisert. Dette gjør Eritrea-Etiopia-konflikten til Afrikas lengstvarende bilaterale krig. Men den siste tids utvikling gir håp om at en mulig normalisering er i sikte

Tore Pedersen med ny artikkel om Behavioural Computer Science

Tore Pedersen med ny artikkel om Behavioural Computer Science

De aller fleste mennesker interagerer med teknologi på flere og flere områder, fra smart living og IoT (Internet of Things) til nasjonal etterretning og sikkerhet. Derfor er det viktig å sikre at både mennesker og komplekse intelligente systemer kan ha gjensidig tillit til hverandre i denne interaksjonen. Et sentralt aspekt i dette er at man ved design av intelligente systemer må ta hensyn til menneskers faktiske adferd, fremfor å gjøre antakelser om rasjonell adferd, uten at antakelsene nødvendigvis har støtte i empiri.

Hvordan kan det europeiske demokratiet fornyes i kjølvannet av Brexit, Orban, Kaczynski og Kurz?

Hvordan kan det europeiske demokratiet fornyes i kjølvannet av Brexit, Orban, Kaczynski og Kurz?

Betyr vår tids populistiske vending slutten på drømmen om et post-nasjonalistisk Europa? Hva er mulige visjoner for et mer samarbeidspreget, gjennomsiktig, men samtidig sterkere og tryggere kontinent? Denne konferansen har et tosidig formål; 1) den skal tjene til idémyldring rundt mulige løsninger på vår tids problemer; og 2) å åpne opp et forum for fornyelsen av europeisk demokrati basert på bred dialog mellom akademikere, politikere, sivilsamfunnet og media.

Marit K. Zinöcker med kronikk om suksesskriterier for sunn mat

Marit K. Zinöcker med kronikk om suksesskriterier for sunn mat

Årlig avholdes Helsedirektoratets pressekonferanse der utviklingen i norsk kosthold presenteres. Det rapporteres om hva vi spiser av ulike råvaregrupper og næringsstoffer – der mengde og type fett og karbohydrater er i fokus. Men blant matforsyningsstatistikk og forbrukerundersøkelser er det noe som mangler. Hvor er statistikken over nordmenns inntak av ultra-bearbeidete matvarer? For folk flest spiser stadig mindre råvarer og stadig mer bearbeidete industriprodukter. Det er utviklingen i norsk kosthold.