Forskningsformidling og publiseringer

Nominert til idéprisen for å ha funnet mulig ny behandling mot hjertestans

Nominert til idéprisen for å ha funnet mulig ny behandling mot hjertestans

Magnus Aronsen fra Bjørknes Høyskole og Jonas Skogestad ved UiO, institutt for klinisk medisin, har oppdaget en ny måte å behandle hjerterytmeforstyrrelser på. Nå er deres prosjekt en av tre finalister til Idèprisen 2017. Dette er en årlig pris som deles ut til idéen med størst forretningsmessig potensiale, uten begrensninger på fagområde. Idéen må ha en plan for realisering og prispengene på 250 000 skal benyttes til å videreutvikle prosjektet/idéen.

Eilert Sundts forskningspris til Bernt Hagtvet

Eilert Sundts forskningspris til Bernt Hagtvet

Bernt Hagtvet, Professor II ved Bjørknes Høyskole, er årets vinner av Eilert Sundts forskningspris. Denne deles ut av Eilert Sundts forskningsfond, som ble opprettet ved hundreårsjubileet til Oslo Arbeidersamfunn i 1964, til minne om Samfunnets grunnlegger Eilert Sundt.

Nik. Brandal medredaktør i ny bok

Nik. Brandal medredaktør i ny bok

Høyskolelektor i Internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole, Nik. Brandal er aktuell som medredaktør for boken Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 (Cappelen Damm 2017), som lanseres onsdag 5. april.

Tidligere student presenterte på ernæringskonferanse

Tidligere student presenterte på ernæringskonferanse

I forbindelse med masteroppgaven var Christine Hillestad Hestevik med i et felles forskningsprosjekt mellom Bjørknes Høyskole og Lovisenberg Diakonale Høgskole der hensikten var å utvikle kvalitet i ernæringsarbeid ved et sykehjem. Dette presenterte hun på Ernæringskonferansen til Norsk Selskap for Klinisk Ernæring (NSKE)

Kristine Hansen Vinje med publisert artikkel om markedsføring av morsmelkerstatning

Kristine Hansen Vinje med publisert artikkel om markedsføring av morsmelkerstatning

Amming er et av de viktigste tiltakene globalt for å hindre sykdom og dødsfall blant barn under 5 år. Internasjonale retningslinjer sier at markedsføring av morsmelkerstatning ikke skal forekomme. Likevel blir melkepulver promotert i medier, og antallet som ammer går ned. Artikkelen viser hvordan morsmelkerstatning blir reklamert for gjennom massemedier i Thailand, Indonesia, Myanmar, Kambodsja og Vietnam, og er publisert i tidsskriftet Public Health Nutrition.

Hilde Restad med artikkel i Starting Point

Hilde Restad med artikkel i Starting Point

På bakgrunn av Hilde Restads tidligere forskning på amerikansk eksepsjonalisme ble hun spurt om å være med i det digitale tidsskriftet Starting Points lanseringsnummer. I denne artikkelen skriver hun at hun tror Trumps utenrikspolitiske planer for USA handler mer om penger enn noe annet.

Alf Børre Kanten har publisert artikkel om kontrafaktisk tenkning

Alf Børre Kanten har publisert artikkel om kontrafaktisk tenkning

Noen mennesker utvikler post-traumatisk-stress syndrom (PTSD) etter å ha opplevd noe traumatisk. Dette er en alvorlig lidelse som i stor grad kan prege livet til de som er rammet. Denne artikkelen ser på sammenhengen mellom såkalt kontrafaktisk tenkning og PTSD symptomer blant personer som var ansatt i regjeringskvartalet under terrorangrepet i 2011. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Applied Cogntive Psychology:

Tore Pedersen med artikkel om psykologi og informatikk

Tore Pedersen med artikkel om psykologi og informatikk

I sin hovedstilling ved Forsvarets etterretningshøgskole deltar vår professor II, Tore Pedersen i prosjektene Oslo Analytics og Security Ceremonies, som ledes av hhv professor Audun Jøsang og forsker Christian Johansen ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo.

Forskningsdagen 2016

Forskningsdagen 2016

Torsdag 22. september arrangerer Bjørknes Høyskole og Lovisenberg Diakonale Høyskole felles forskningsdag som del av de nasjonale Forskningsdagene. Årets tema er grenser. Alle foredrag er gratis og åpne for alle.

Tore Pedersen med artikkel om smertebehandling hos kreftpasienter

Tore Pedersen med artikkel om smertebehandling hos kreftpasienter

Tore Pedersen har i 2015 deltatt i en omfattende europeisk multisenterstudie ledet av professor Marianne Jensen Hjermstad ved Oslo Universitetssykehus (professor II ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet), hvor formålet var å kartlegge forekomst og karakteristika av gjennombruddsmerte hos om lag 1000 pasienter med langtkommet kreftsykdom og å undersøke sammenhengen mellom gjennombruddssmerter og livskvalitet.