Forskning & utvikling

Tronvoll om Etiopia på NRKs podcast Krig og Fred

Tronvoll om Etiopia på NRKs podcast Krig og Fred

Etiopias nye statsminister blir kalt «mirakelmannen» pga de omfattende politiske reformer han har igangsatt etter han kom til makten i april i år. Professor Kjetil Tronvoll forklarer i NRKs URIX podcast «Krig og Fred» bakgrunnen og implikasjonene av de omfattende reformene.

Tronvolls bok om Eritrea-Etiopiakrigen til Encyclopedia Geopolitica

Tronvolls bok om Eritrea-Etiopiakrigen til Encyclopedia Geopolitica

Encyclopedia Geopolitica er et ledende sikkerhets- og utenrikspolitisktidsskrift. De utgir årlig en «Geopolitical readinglist» over de essensielle bøkene man trenger å konsultere for å forstå det kommende års geopolitiske dynamikker i verden. Som «essential readings» for å forstå den geopolitiske utviklingen i området ‘Sub-Saharan Africa’ for 2019, ble Prof. Kjetil Tronvolls 20 år gamle bok om Eritrea-Etiopia krigen plukket ut.

Nik. Brandal med bok om det norske demokratiet og dets fiender

Nik. Brandal med bok om det norske demokratiet og dets fiender

Det mest påfallende trekket ved det norske demokratiet er hvor stor motstandskraft det har hatt i møte med antidemokratiske strømninger. Det betyr ikke at Norge har vært forskånet fra denne typen ideer og bevegelser, men de har forblitt marginale fenomen eller de har vært kortvarige blaff, skriver Øystein Sørensen og Nik. Brandal i ny bok.

Fredrik Svartdal Færevaag: Autismespekterforstyrrelser og pupillresponser

Fredrik Svartdal Færevaag: Autismespekterforstyrrelser og pupillresponser

Autismespekterforstyrrelser er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse som særlig påvirker kommunikasjon og sosial fungering. Flere studier har også demonstrert at personer med autismespekterforstyrrelser viser avvik i persepsjon og oppmerksomhet. Studier har demonstrert at personer med autismespekterforstyrrelser kan skåre bedre enn gjennomsnittet på oppgaver relatert til visuelle søk (der deltkaren bes om å avdekke skjulte figurer i komplekse mønstre), samtidig som andre studier har indikert at de skårer under gjennomsnittet på oppgaver som krever at man slår sammen visuelle trekk for å se sammensatte figurer.

Kjetil Tronvoll forsker på politisk utvikling, konflikt- og fredsprosesser

Kjetil Tronvoll forsker på politisk utvikling, konflikt- og fredsprosesser

Kjetil har i snaut 30 år forsket på politiske forståelse, konfliktdynamikker, menneskerettigheter og fredsprosser i en afrikansk kontekst. Hans hoved empiriske fokus er Afrikas Horn (Eritrea og Etiopia), samt Øst-Afrika (Zanzibar og Tanzania). Kjetil er ofte brukt som rådgiver av internasjonale aktører (utenriksdepartementer, FN-systemet m.m.) for å levere empirisk forankret policyforskning og rådgivning.

10. oktober: Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober: Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober deler vi ut kaffe og boller på morgenkvisten i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. I midtimen serverer vi suppe på infosenteret som du kan ta med deg opp på Loftet det du hører Kirkens SOS som skal prate om nettopp psykisk helse. Velkommen! #værraus #psykiskhelse

Anne Kjeldsen i Psychology and Health

Anne Kjeldsen i Psychology and Health

I Norge er det å drikke seg full en tradisjonell måte å konsumere alkohol, og norske 15-16 åringer rapporterer mer beruselsesdrikking enn jevnaldrende i de fleste land i Europa. Samtidig med at det å drikke alkohol kan være assosiert med hyggelig sosialt samvær er beruselsesdrikking forbundet med en rekke negative utfall både på kort og lang sikt - som blant annet økt risiko for uønskede hendelser og ulykker, akademiske vansker, seksuell risikotaking og kroniske helseproblemer.

Anne Kjeldsen i BMC Pediatrics

Anne Kjeldsen i BMC Pediatrics

Anne har publisere en artikkel om psykiske helseplager hos ungdom som har opplevd belastninger i tidlig barndom. Anne og kollegaer undersøkte sammenhengen mellom det at mødre hadde depresjonssymptomer da barna deres var små og utviklingen av depresjonssymptomer hos de samme barna da de er kommet i ungdomsalderen

Kjetil Tronvoll: artikkel om fred og rettferdighet

Kjetil Tronvoll: artikkel om fred og rettferdighet

Fred eller rettferdighet? Dette er det evige dilemmaet man må ta stilling til i arbeid med politisk forsoning og fredsprosesser. Professor Kjetil Tronvoll diskuterer  dilemmaet i dagens Etiopia i artikkelen  «Admitting guilt in Ethiopia: Towards a truth and reconciliation commission?»