Forskning & utvikling

10. oktober: Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober: Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober deler vi ut kaffe og boller på morgenkvisten i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. I midtimen serverer vi suppe på infosenteret som du kan ta med deg opp på Loftet det du hører Kirkens SOS som skal prate om nettopp psykisk helse. Velkommen! #værraus #psykiskhelse

Anne Kjeldsen i Psychology and Health

Anne Kjeldsen i Psychology and Health

I Norge er det å drikke seg full en tradisjonell måte å konsumere alkohol, og norske 15-16 åringer rapporterer mer beruselsesdrikking enn jevnaldrende i de fleste land i Europa. Samtidig med at det å drikke alkohol kan være assosiert med hyggelig sosialt samvær er beruselsesdrikking forbundet med en rekke negative utfall både på kort og lang sikt - som blant annet økt risiko for uønskede hendelser og ulykker, akademiske vansker, seksuell risikotaking og kroniske helseproblemer.

Anne Kjeldsen i BMC Pediatrics

Anne Kjeldsen i BMC Pediatrics

Anne har publisere en artikkel om psykiske helseplager hos ungdom som har opplevd belastninger i tidlig barndom. Anne og kollegaer undersøkte sammenhengen mellom det at mødre hadde depresjonssymptomer da barna deres var små og utviklingen av depresjonssymptomer hos de samme barna da de er kommet i ungdomsalderen

Kjetil Tronvoll: artikkel om fred og rettferdighet

Kjetil Tronvoll: artikkel om fred og rettferdighet

Fred eller rettferdighet? Dette er det evige dilemmaet man må ta stilling til i arbeid med politisk forsoning og fredsprosesser. Professor Kjetil Tronvoll diskuterer  dilemmaet i dagens Etiopia i artikkelen  «Admitting guilt in Ethiopia: Towards a truth and reconciliation commission?»

Kjetil Tronvoll på BBC News Hours

Kjetil Tronvoll på BBC News Hours

Etter 20 år med krig og konflikt er grensen mellom Eritrea og Etiopia så vidt begynt å åpne opp for at innbyggere i grensesonen kan besøke familie og venner på andre siden av grensen. Professor Kjetil Tronvoll forklarer her til BBC Newshour om fredsprosessen mellom de to landene.

Christopher White, ‘Disclosing the Left’s “Regressive Dilemmas”

Christopher White, ‘Disclosing the Left’s “Regressive Dilemmas”

Today’s social democratic parties are struggling. One singularly important controversy has concerned the content, status and potential resilience of leftist values in light of the challenges associated with contemporary change, of which globalisation is the most obvious manifestation.

Helga Sanner forsker på revmatisk sykdom hos barn og ungdom

Helga Sanner forsker på revmatisk sykdom hos barn og ungdom

Helga Sanner er utdannet lege og tok sin PhD (2011) ved Universitetet I Oslo. Hun er ansatt på seksjon for revmatologi / Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet. Der jobber hun som seniorforsker og har også ansvar for utvikling av et nasjonalt register innen barnerevmatologiske sykdommer. Hun forsker på ulike aspekter av disse sykdommene og samarbeider med flere faggrupper og spesialiteter på OUS og med nasjonale og internasjonale forskermiljøer. Hun veileder flere PhD kandidater. Ved Bjørknes Høyskole har hun en bistilling som førsteamanuensis.