Forelesere

Carl-Joachim Isaachsen, foreleser

Carl-Joachim Isaachsen, foreleser

Carl-Joachim har jobbet med undervisning siden 2013 og arbeidet som konsulent for Utdanningsdirektoratet siden 2014. I tillegg er han medeier i undervisningsbedriften Kjemia AS som tilbyr undervisningstjenester i realfag. hanforeleser 1+5 medisinstudentene i støkiometri og er ansvarlig for etableringen og utførelsen av labkurset i MB1100.

Ada Linnéa Borgwardt, nettlærer

Ada Linnéa Borgwardt, nettlærer

Ada jobber som nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går siste semester på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til tilknytning og relasjoner, krisepsykologi og miljøpsykologi.

Ella Marie Sandbakken, høyskolelektor

Ella Marie Sandbakken, høyskolelektor

Ella er høyskolelektor og nettlærer for psykologistudenter på Bjørknes. Hun har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo med spesialisering i kultur- og samfunnspsykologi. Hennes største faglige interesser er hvordan man kan bygge gode fellesskap ved bruk av sosialpsykologi og samfunnspsykologi.

Helga Sanner, professor II

Helga Sanner, professor II

Helga Sanner er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og ansatt i en professor II-stilling ved Bjørknes Høyskole. Hun er spesialist i revmatologi. Helga jobber nå som seniorforsker på seksjon for Revmatologi, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet, med ansvar for et nasjonalt register og et stort forskningsprosjekt innen barnerevmatologi. Hun har kurs i universitetspedagogikk og underviser også i vitenskapelige artikler ved 1+5 medisinstudiet.

Natalia Georgaes, foreleser 1+5

Natalia Georgaes, foreleser 1+5

Natalia Georgaes er utdannet lege ved Universitetet i Pécs. Hun har jobbet som allmennlegevikar i Oslo under og etter studiet, og spesialiserer seg nå i allmennmedisin på Lillehammer. Hun har drevet med forskning i Mikrobiologi, og underviser i anatomi og fysiologi på 1+5 medisinstudiet.

Kari Lea, nettlærer

Kari Lea, nettlærer

Kari jobber som nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går siste året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hun interesserer seg særlig for klinisk psykologi og biologisk psykologi -og sammenhengen mellom mentale og kroppslige prosesser.

Øystein Schierning, nettlærer

Øystein Schierning, nettlærer

Øystein har en bachelor i psykologi og er utdannet lærer i kroppsøving og idrettsfag. Han jobber som nettlærer for flere av våre nettstudenter, og er lidenskapelig opptatt av idrettspsykologi. Øystein har i tillegg jobbet som mentaltrener for Ullern fotball og spiller for tiden volleyball på høyeste nasjonale nivå.

Anneli Skaane hjelpelærer

Anneli Skaane hjelpelærer

Anneli underviser fysioterapistudentene i emnet praktisk anatomi. Hun er selv fysioterapeut i turnus, jobber på en klinikk i Oslo og i Oslo kommune med gruppetimer for eldre. Anneli har tatt utdannelsen sin ved Bjørknes Høyskole og Saxion University of Applied Sciences i Nederland og er god å ha på laget under forberedelser og planlegging når studentene reiser videre til Nederland!

Hanna Margrethe Kvarme, nettlærer

Hanna Margrethe Kvarme, nettlærer

Hanna er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og jobber med førstelinjearbeid i skolehelsetjenesten. Fra tidligere har hun en bachelorgrad i kognitiv psykologi og enkeltemner i nevrovitenskap. Hun interesserer seg for mange fagområder, men er særlig interessert i abnormalpsykologi og utviklingspsykologi.

Elisabeth Reinertsen, høyskolelektor

Elisabeth Reinertsen, høyskolelektor

Elisabeth er psykolog med utdannelse fra Universitetet i Oslo og Århus. Hun har klinisk erfaring fra både offentlig helsevern og privat praksis. Elisabeth jobber nå med utvikling av årsenheten Psykisk helse i skolen og skal undervise i dette emnet til høsten. I tillegg å være høyskolelektor jobber hun 50% som psykolog med rus- og avhengighetsproblematikk.