Forelesere

Odd-Einar Pedersen Svinøy, høyskolelektor

Odd-Einar Pedersen Svinøy, høyskolelektor

Odd-Einar foreleser på emnet Research. Han er selv utdannet fysioterapeut gjennom Bjørknes Høyskole og Saxion University. Han er PhD-stipendiat ved OsloMet og forsker på pasienter som venter på hofteoperasjon.

Lars Haslestad, foreleser

Lars Haslestad, foreleser

Lars er utdannet manuellterapeut ved Queensland University, Australia og underviser fysioterapistudentene i Biomekanikk. Han jobber også på Greverud fysioterapi og manuellterapi.

Marianne Myking, nettlærer

Marianne Myking, nettlærer

Marianne er nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går 6. året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til helsefremmende og forebyggende psykologisk arbeid, samt arbeid med følelser i terapirommet.

Judit Balazs, professor

Judit Balazs, professor

Judit is professor at the Bjorknes University College, Oslo, Norway (part time) and professor and chair of the Department of Developmental and Clinical Child Psychology at the Institute Psychology Eotvos Lorand University, Budapest, Hungary

Mette Espe Myrmæl, høyskolelektor

Mette Espe Myrmæl, høyskolelektor

Mette er høyskolelektor i psykologi og nettlærer for psykologistudenter på Bjørknes Høyskole. Hun har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo med spesialisering i utviklingspsykologi og forebygging av barn og unges psykiske vansker. Hennes største faglige interesser er hvordan mennesker utvikler seg sosialt, emosjonelt og kognitivt gjennom livet. Videre er hun opptatt av hvordan man kan anvende psykologisk kunnskap til å forstå og løse sentrale samfunnsutfordringer som klima- og miljøendringer.

Mari Arnesen, nettlærer

Mari Arnesen, nettlærer

Mari er nettlærer på avdelingen for psykologi. Hun jobber også som vitenskapelig assistent ved UiO. Mari har en mastergrad i psykologi fra NTNU og hennes faglige interesser inkluderer biologisk psykologi, utviklingspsykologi og forskningmetode.

Ida Alnes, nettlærer

Ida Alnes, nettlærer

Ida jobber som nettlærer ved avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo, og skrev masteroppgave om effektive ledergrupper. Hennes faglige interesser omfatter blant annet kommunikasjon, motivasjon på arbeidsplassen, strategisk HR og rekruttering.

Kaja Egset, nettlærer

Kaja Egset, nettlærer

Kaja er nettlærer i psykologi. Hun har en mastergrad og bachelorgrad i psykologi fra NTNU. Hun har tidligere også veiledet og undervist bachelorstudenter i psykologi ved NTNU. Hun interesserer seg for mange områder innen psykologi, fra kjemien i hjernen til miljøvennlig adferd.

Kristine Brevig, nettlærer

Kristine Brevig, nettlærer

Kristine jobber som nettlærer ved avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun har en bachelorgrad i anvendt psykologi fra Bjørknes Høyskole og er masterstudent i klinisk psykologi ved Syddansk Universitet. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til abnormalpsykologi, helsepsykologi og miljøterapi.

Håvard Ryan, foreleser

Håvard Ryan, foreleser

Håvard har jobbet med undervisning siden 2011 og arbeidet som konsulent for Utdanningsdirektoratet siden 2013. I tillegg er han medeier i undervisningsbedriften Kjemia AS som tilbyr undervisningstjenester i realfag. Han foreleser 1+5medisinstudentene i støkiometri og er ansvarlig for etableringen og utførelsen av labkurset i MB1100.