Forelesere

Gry Melgaard

Gry Melgaard

Gry har grunnfag og mellomfag og er utdannet homeopat og akupunktør. Hun skal undervise i cellelære og er delaktig i ulike deler av medisin 1+5-programmet, blant annet laboratoriearbeid i celle- og molekylærbiologi.

Bjørnar Østby, høyskolelektor internasjonale studier

Bjørnar Østby, høyskolelektor internasjonale studier

Bjørnar har ansvar for faget Religion og Konflikt, samt diverse fagutvikling på nett. Han har master i Conflict Studies fra London School of Economics (LSE), er tidligere freds- og konfliktstudent ved Bjørknes Høyskole, og har i flere år jobbet deltid for høyskolen i forbindelse med nettstudier.

Turhan Markussen, foreleser 1+5 medisin

Turhan Markussen, foreleser 1+5 medisin

Turhan Markussen er forsker ved NMBU og har bred forskningserfaring innenfor feltene molekylærbiologi, cellebiologi, virologi og infeksjonsbiologi. Han har en doktorgrad fra Veterinærhøgskolen (nå NMBU) som bygger på en mastergrad i biokjemi fra Universitetet i Oslo. Turhan vil forelese i molekylærbiologi med hovedfokus på molekylære metoder.

Andreas Berg, Høyskolelektor

Andreas Berg, Høyskolelektor

Andreas er utdannet psykolog fra NTNU, og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har emneansvar og underviser i abnormal psykologi og konsulterende psykologi. Fra tidligere har Andreas lang og variert bakgrunn fra klinisk arbeid i offentlig helsevesen, blant annet med akutte psykiske kriser.

Tone Fredsvik Gregers, foreleser 1+5 medisin

Tone Fredsvik Gregers, foreleser 1+5 medisin

Hun skal undervise i bla. cellebiologi ved medisinutdanningen 1+5. Hun har doktorgrad i cellebiologi og immunologi og har i flere år drevet med forskning på de molekylære mekanismer som ligger til grunn for en immunrespons. Tone jobber i dag primært med undervisning av både lærerstudenter, lærere på etter- og videreutdanning samt bachelor og masterstudenter ved Institutt for Biovitenskap, UiO. Tone har fokus på studentaktiv undervisning og er opptatt av at studentenes utvikling og læring i faget.

Einar S. Nordén, foreleser 1+5 medisin

Einar S. Nordén, foreleser 1+5 medisin

Einar underviser medisinstudentene i bla. førstehjelp og hygiene. Han skal også undervise noe innen anatomi og fysiologi. Einar er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, med spesiell interesse for akuttmedisin. Han har i flere år jobbet i ambulansetjenesten i Oslo, og som legevikar i akuttmottak. Akutt indremedisin og kardiologi er hovedfokuset. I tillegg er han stipendiat ved Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (OUS, UIO).

Rebekka Nøkling, foreleser 1+5 medisin

Rebekka Nøkling, foreleser 1+5 medisin

Rebekka er en profilert foredragsholder, som er kjent for sin historiefortelling innen forskningsformidling, og holder mange foredrag bla.for helsepersonell på Helseforetak og sykehus. Rebekka underviser i kjemi, biokjemi, molekylærbiologi og genteknologi på medisinprogrammet 1+5.

Emil Stenersen Espe, foreleser 1+5 medisin

Emil Stenersen Espe, foreleser 1+5 medisin

Emil Stenersen Espe er fagansvarlig og underviser i biofysikk på 1+5 medisinprogrammet. Han har master i fysikk fra Universitetet i Oslo, og PhD i medisinsk fysikk fra samme sted. Han jobber nå også som hjerteforsker ved Oslo universitetssykehus, med fokus på avbildning og beregning av hjertets funksjon.

Torstein Tengs, foreleser medisin 1+5

Torstein Tengs, foreleser medisin 1+5

Torstein jobber som forsker i biologi ved NMBU og foreleser i celle- og molekylærbiologi på 1+5 medisinprogrammet. Han underviser i mutasjoner og kreft, molekylære metoder samt virus og bakterier.