Forelesere

Hanna Margrethe Kvarme, nettlærer

Hanna Margrethe Kvarme, nettlærer

Hanna Margrethe går 8. semester på profesjonsstudiet i psykologi ved UiO. Fra tidligere har hun en bachelorgrad i kognitiv psykologi, fra samme universitet. Hun interesserer seg for mange fagområder, men er særlig interessert i abnormalpsykologi, sosialpsykologi og utviklingspsykologi.

Elisabeth Reinertsen, høyskolelektor

Elisabeth Reinertsen, høyskolelektor

Elisabeth er psykolog med utdannelse fra Universitetet i Oslo og Århus. Hun har klinisk erfaring fra både offentlig helsevern og privat praksis. Elisabeth jobber nå med utvikling av årsenheten Psykisk helse i skolen og skal undervise i dette emnet til høsten. I tillegg å være høyskolelektor jobber hun 50% som psykolog med rus- og avhengighetsproblematikk.

Hanna Fiske, nettlærer

Hanna Fiske, nettlærer

Hannah jobber som nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går siste året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. I hovedoppgaven undersøker hun erfaringer hos barn som har et søsken med en funksjonsnedsettelse eller en kronisk sykdom. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til klinisk psykologi og psykoterapi.

Mia Øyen, nettlærer

Mia Øyen, nettlærer

Mia er masterstudent i arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiO, og har en bachelorgrad i psykologi fra samme sted. Gjennom masteroppgaven undersøker hun hvordan lederstiler til norske ledere bidrar til hvorvidt medarbeidere oppfatter dem som effektive ledere. Hennes faglige interesser er ledelse, mobbing og trakassering på arbeidsplassen, kulturpsykologi, beslutning og attribusjon, samt strategisk HR.

Cecilie Elvejord, nettlærer

Cecilie Elvejord, nettlærer

Cecilie jobber som nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går siste året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til klinisk psykologi, abnormalpsykologi og sosialpsykologi. Hun har tidligere studert utviklingsstudier og jobbet med interkulturell læring og har en interesse for hvordan kultur er med på å påvirke psykologiske prosesser.

Henrik Syse, Professor

Henrik Syse, Professor

Henrik Syse is a man of many traits; philosopher, author, researcher, lecturer and public speaker. He is a Professor of Peace

Mats Wang, nettlærer

Mats Wang, nettlærer

Mats er masterstudent i arbeids- og organisasjonspsykologi, ved UiO, og har en bachelorgrad i psykologi fra samme sted. Gjennom masteroppgaven undersøker han hvordan tillit til teknologiske systemer som skal gi råd i kritiske situasjoner utspiller seg når brukere interagerer med kunstig intelligens. Hans faglige interesser er menneske-maskin-interaksjoner, sikkerhet og beredskap, human factors, helseteknologi, beslutning og bedømming samt organisasjonspsykologi.

Nadim Khoury, Associate Professor

Nadim Khoury, Associate Professor

Nadim Khoury is an Associate Professor II in international studies/ peace & conflict and a postdoctoral fellow in philosophy at

Bernt Hagtvet, Professor

Bernt Hagtvet, Professor

Bernt Hagtvet is a Professor in International Studies at Bjørknes University College and a Professor Emeritus of Political Science at