Forelesere

Håvard Ryan, foreleser

Håvard Ryan, foreleser

Håvard har jobbet med undervisning siden 2011 og arbeidet som konsulent for Utdanningsdirektoratet siden 2013. I tillegg er han medeier i undervisningsbedriften Kjemia AS som tilbyr undervisningstjenester i realfag. Han foreleser 1+5medisinstudentene i støkiometri og er ansvarlig for etableringen og utførelsen av labkurset i MB1100.

Carl-Joachim Isaachsen, foreleser

Carl-Joachim Isaachsen, foreleser

Carl-Joachim har jobbet med undervisning siden 2013 og arbeidet som konsulent for Utdanningsdirektoratet siden 2014. I tillegg er han medeier i undervisningsbedriften Kjemia AS som tilbyr undervisningstjenester i realfag. hanforeleser 1+5 medisinstudentene i støkiometri og er ansvarlig for etableringen og utførelsen av labkurset i MB1100.

Ada Linnéa Borgwardt, nettlærer

Ada Linnéa Borgwardt, nettlærer

Ada jobber som nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går siste semester på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til tilknytning og relasjoner, krisepsykologi og miljøpsykologi.

Ella Marie Sandbakken, nettlærer

Ella Marie Sandbakken, nettlærer

Ella er nettlærer på psykologi, hun er i tillegg masterstudent i kultur- og samfunnspsykologi ved UiO, og har en bachelorgrad i psykologi fra samme sted. I sin masteroppgave benytter Ella kvalitative intervjuer for å undersøke hvordan polyamorøse opplever fordommer og diskriminering. Hennes største faglige interesser er hvordan fordommer og forutinntatte forestillinger kan føre til diskriminering av minoritetsgrupper, og hvordan dette kan forhindres og forebygges. I tillegg har hun en stor interesse for kritisk psykologi, bedømming- og beslutningspsykologi og sosialpsykologi.

Helga Sanner, førsteamanuensis II

Helga Sanner, førsteamanuensis II

Helga Sanner er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og ansatt i en førsteamanuensis II-stilling ved Bjørknes Høyskole. Hun er spesialist i revmatologi. Helga jobber nå som seniorforsker på seksjon for Revmatologi, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet, med ansvar for et nasjonalt register og et stort forskningsprosjekt innen barnerevmatologi. Hun har kurs i universitetspedagogikk og underviser også i vitenskapelige artikler ved 1+5 medisinstudiet.

Natalia Georgaes, foreleser 1+5

Natalia Georgaes, foreleser 1+5

Natalia Georgaes er utdannet lege ved Universitetet i Pécs. Hun har jobbet som allmennlegevikar i Oslo under og etter studiet, og spesialiserer seg nå i allmennmedisin på Lillehammer. Hun har drevet med forskning i Mikrobiologi, og underviser i anatomi og fysiologi på 1+5 medisinstudiet.

Kari Lea, nettlærer

Kari Lea, nettlærer

Kari jobber som nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går 5. året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er særlig kognitiv psykologi, personlighetspsykologi og biologisk psykologi.

Øystein Schierning, nettlærer

Øystein Schierning, nettlærer

Øystein har en bachelor i psykologi og er utdannet lærer i kroppsøving og idrettsfag. Han jobber som nettlærer for flere av våre nettstudenter, og er lidenskapelig opptatt av idrettspsykologi. Øystein har i tillegg jobbet som mentaltrener for Ullern fotball og spiller for tiden volleyball på høyeste nasjonale nivå.

Anneli Skaane hjelpelærer

Anneli Skaane hjelpelærer

Anneli underviser fysioterapistudentene i emnet praktisk anatomi. Hun er selv fysioterapeut i turnus, jobber på en klinikk i Oslo og i Oslo kommune med gruppetimer for eldre. Anneli har tatt utdannelsen sin ved Bjørknes Høyskole og Saxion University of Applied Sciences i Nederland og er god å ha på laget under forberedelser og planlegging når studentene reiser videre til Nederland!

Hanna Margrethe Kvarme, nettlærer

Hanna Margrethe Kvarme, nettlærer

Hanna Margrethe går på slutten av profesjonsstudiet i psykologi ved UiO. Fra tidligere har hun en bachelorgrad i kognitiv psykologi, fra samme universitet. Hun interesserer seg for mange fagområder, men er særlig interessert i abnormalpsykologi, sosialpsykologi og utviklingspsykologi.