Forelesere

Johanne Fredrikke Berg, høyskolelektor

Johanne Fredrikke Berg, høyskolelektor

Johanne er fysioterapeut og veileder fysioterapistudentene i kompetansebaserte læreplaner og evaluerer oppgaver og innleveringer. Hun samarbeider tett med Saxion University i et prosjektarbeid, som studentene skal gjennomføre. I tillegg har hun ansvar for oppdatering og organisering av fag og læremidler på Qybele.

Gábor Horváth, foreleser medisin 1+5

Gábor Horváth, foreleser medisin 1+5

Dr. Horváth underviser medisinsk terminologi og embryologi for medisinstudentene på 1+5 programmet. Gábor Horváth har selv studert medisin på University of Pécs, Faculty of Medicine. Han har utvekslet til Japan, Kuwait og USA og drevet forskning ved the Anatomy Department of the University of Pécs Medical School der han tok sin PhD i 2016. Siden 2011 har han undervist i anatomi, histologi og embryologi i tillegg til å gi disseksjonskurs til både ungarske og engelsktalende studenter ved the Anatomy Department of the University of Pécs Medical School. Siden 2015 har han også jobbet som lege ved barneavdelingen ved University of Pécs.

Gry Melgaard

Gry Melgaard

Gry har grunnfag og mellomfag og er utdannet homeopat og akupunktør. Hun skal undervise i cellelære og er delaktig i ulike deler av medisin 1+5-programmet, blant annet laboratoriearbeid i celle- og molekylærbiologi.

Bjørnar Østby, høyskolelektor

Bjørnar Østby, høyskolelektor

Bjørnar har ansvar for faget Religion og Konflikt, samt diverse fagutvikling på nett. Han har master i Conflict Studies fra London School of Economics (LSE), er tidligere freds- og konfliktstudent ved Bjørknes Høyskole, og har i flere år jobbet deltid for høyskolen i forbindelse med nettstudier.

Turhan Markussen, foreleser 1+5 medisin

Turhan Markussen, foreleser 1+5 medisin

Turhan Markussen er forsker ved NMBU og har bred forskningserfaring innenfor feltene molekylærbiologi, cellebiologi, virologi og infeksjonsbiologi. Han har en doktorgrad fra Veterinærhøgskolen (nå NMBU) som bygger på en mastergrad i biokjemi fra Universitetet i Oslo. Turhan vil forelese i molekylærbiologi med hovedfokus på molekylære metoder.

Andreas Berg, Høyskolelektor

Andreas Berg, Høyskolelektor

Andreas er utdannet psykolog fra NTNU, og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har emneansvar og underviser i abnormal psykologi og konsulterende psykologi. Fra tidligere har Andreas lang og variert bakgrunn fra klinisk arbeid i offentlig helsevesen, blant annet med akutte psykiske kriser.

Tone Fredsvik Gregers, foreleser 1+5 medisin

Tone Fredsvik Gregers, foreleser 1+5 medisin

Hun skal undervise i bla. cellebiologi ved medisinutdanningen 1+5. Hun har doktorgrad i cellebiologi og immunologi og har i flere år drevet med forskning på de molekylære mekanismer som ligger til grunn for en immunrespons. Tone jobber i dag primært med undervisning av både lærerstudenter, lærere på etter- og videreutdanning samt bachelor og masterstudenter ved Institutt for Biovitenskap, UiO. Tone har fokus på studentaktiv undervisning og er opptatt av at studentenes utvikling og læring i faget.

Rebekka Nøkling, foreleser 1+5 medisin

Rebekka Nøkling, foreleser 1+5 medisin

Rebekka er en profilert foredragsholder, som er kjent for sin historiefortelling innen forskningsformidling, og holder mange foredrag bla.for helsepersonell på Helseforetak og sykehus. Rebekka underviser i kjemi, biokjemi, molekylærbiologi og genteknologi på medisinprogrammet 1+5.