Forelesere

Marianne Myking, nettlærer

Marianne Myking, nettlærer

Marianne er nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går 6. året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til helsefremmende og forebyggende psykologisk arbeid, samt arbeid med følelser i terapirommet.

Judit Balazs, professor

Judit Balazs, professor

Judit is professor at the Bjorknes University College, Oslo, Norway (part time) and professor and chair of the Department of Developmental and Clinical Child Psychology at the Institute Psychology Eotvos Lorand University, Budapest, Hungary

Mette Espe Myrmæl, nettlærer

Mette Espe Myrmæl, nettlærer

Mette tar en master i helse-, utvikling- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo. Samtidig Jobber hun som nettlærer på Bjørknes Høyskole. Hun har fra tidligere en bachelorgrad i anvendt psykologi ved Bjørknes Høyskole. Interesseområder innen psykologi: Utviklingspsykologi med spesiell interesse for tilknytning. Også opptatt av hvordan man kan anvende psykologisk kunnskap til å forstå og løse sentrale samfunnsutfordringer som miljø- og klimakrisen.

Mari Arnesen, nettlærer

Mari Arnesen, nettlærer

Mari er nettlærer på avdelingen for psykologi. Hun jobber også som vitenskapelig assistent ved UiO. Mari har en mastergrad i psykologi fra NTNU og hennes faglige interesser inkluderer biologisk psykologi, utviklingspsykologi og forskningmetode.

Kaja Egset, nettlærer

Kaja Egset, nettlærer

Kaja er nettlærer i psykologi. Hun har en mastergrad og bachelorgrad i psykologi fra NTNU. Hun har tidligere også veiledet og undervist bachelorstudenter i psykologi ved NTNU. Hun interesserer seg for mange områder innen psykologi, fra kjemien i hjernen til miljøvennlig adferd.

Kristine Brevig, nettlærer

Kristine Brevig, nettlærer

Kristine jobber som nettlærer ved avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun har en bachelorgrad i anvendt psykologi fra Bjørknes Høyskole og er masterstudent i klinisk psykologi ved Syddansk Universitet. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til abnormalpsykologi, helsepsykologi og miljøterapi.

Håvard Ryan, foreleser

Håvard Ryan, foreleser

Håvard har jobbet med undervisning siden 2011 og arbeidet som konsulent for Utdanningsdirektoratet siden 2013. I tillegg er han medeier i undervisningsbedriften Kjemia AS som tilbyr undervisningstjenester i realfag. Han foreleser 1+5medisinstudentene i støkiometri og er ansvarlig for etableringen og utførelsen av labkurset i MB1100.

Carl-Joachim Isaachsen, foreleser

Carl-Joachim Isaachsen, foreleser

Carl-Joachim har jobbet med undervisning siden 2013 og arbeidet som konsulent for Utdanningsdirektoratet siden 2014. I tillegg er han medeier i undervisningsbedriften Kjemia AS som tilbyr undervisningstjenester i realfag. hanforeleser 1+5 medisinstudentene i støkiometri og er ansvarlig for etableringen og utførelsen av labkurset i MB1100.

Ella Marie Sandbakken, nettlærer

Ella Marie Sandbakken, nettlærer

Ella er nettlærer på psykologi. Hun er i tillegg masterstudent i kultur- og samfunnspsykologi ved UiO, og har en bachelorgrad i psykologi fra samme sted. I sin masteroppgave benytter Ella kvalitative intervjuer for å undersøke samlivsminoriteters opplevelser. Hennes største faglige interesser er hvordan fordommer og forutinntatte forestillinger kan føre til diskriminering eller forskjellsbehandling av minoritetsgrupper, og hvordan dette kan forhindres og forebygges. I tillegg har hun en stor interesse for kritisk psykologi, bedømming- og beslutningspsykologi og sosialpsykologi.

Helga Sanner, førsteamanuensis II

Helga Sanner, førsteamanuensis II

Helga Sanner er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og ansatt i en førsteamanuensis II-stilling ved Bjørknes Høyskole. Hun er spesialist i revmatologi. Helga jobber nå som seniorforsker på seksjon for Revmatologi, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet, med ansvar for et nasjonalt register og et stort forskningsprosjekt innen barnerevmatologi. Hun har kurs i universitetspedagogikk og underviser også i vitenskapelige artikler ved 1+5 medisinstudiet.