Australia

Inntakskrav i Australia

Fagkrav og krav til karaktersnitt varierer mye. Uansett må du huske på at tilleggspoeng, alderspoeng og realfagspoeng ikke teller i utlandet, og at det ofte er en helhetlig vurdering som avgjør.

Tilbud om studieplass i Australia

Behandlingstiden på søknaden varierer noe, men du kan forvente svar innen 4-6 uker på bachelornivå og 6-8 uker på masternivå.

Søknadsfrister i Australia

De forskjellige universitetene har forskjellig studiestart, så vær tidlig ute med å undersøke når du bør sende søknaden. Tommelfingerregelen er å søke minst 3 måneder før studiestart.

Innhold i søknaden

Vi har studiebrosjyrer, håndbøker, fagplaner, søknadsskjemaer, og ikke minst – nær kontakt med universitetene.