Aktuellt

Tore Pedersen: Norges profesjonsutdanning i etterretning

Tore Pedersen: Norges profesjonsutdanning i etterretning

Etterretning er et fagfelt hvor det internasjonalt har vist seg svært vanskelig å etablere en profesjonsforankret utdanning på universitets- og høyskolenivå. Vanskelighetene skyldes at det er krevende å forene etterretningsprofesjonens spesielle krav med de respektive nasjonale utdanningsmyndighetenes krav til akkreditering på universitets- og høyskolenivå.

Hilde E. Restad med artikkel i the SAGE Encyclopedia of Political Behavior

Hilde E. Restad med artikkel i the SAGE Encyclopedia of Political Behavior

Restad  er en av tre norske bidragsytere som er med i et nylig utgitt oppslagsverk fra SAGE Publications: The SAGE Encyclopedia of Political Behavior. "Jeg ble spurt om å skrive om «amerikansk eksepsjonalisme», som jo var tematikken til doktorgraden min og senere boken min. Jeg skrev om de to ulike tilnærmingene til amerikansk eksepsjonalisme", forteller Restad.

Kjetil Tronvoll: Kronikk og podcast om ny konflikt på Afrikas Horn

Kjetil Tronvoll: Kronikk og podcast om ny konflikt på Afrikas Horn

I løpet av de siste ukene har spenningene mellom Eritrea og Djibouti, de to minste landene på Afrikas Horn, økt drastisk etter at Qatar trakk ut en liten fredsbevarende styrke på grensen mellom de to landene. Faren for en ny væpnet krig er reell; en krig som kan trekke med seg naboland og regionale og globale stormakter inn i en større internasjonal konflikt. Kjetil Tronvoll har skrevet kronikk og laget podcast om konflikten.

Gard Filip Gjerdalen har disputert

Gard Filip Gjerdalen har disputert

Gard Filip Gjerdalen og medarbeidere har studert hjertet til 595 mannlige profesjonelle fotballspillere og 49 utrente kontroller ved bruk av ultralyd. Hensikten med dette prosjektet har vært å studere de fysiologiske endringene som skjer i hjertet ved regelmessig trening. Studiene viser at idrettsutøvere får større hjerter med tykkere vegger, men har ikke påvist noen endring i hjertets funksjon i hvile, sammenlignet med friske kontrollpersoner.

Vant idéprisen for å ha funnet mulig ny behandling mot hjertestans

Vant idéprisen for å ha funnet mulig ny behandling mot hjertestans

Magnus Aronsen fra Bjørknes Høyskole og Jonas Skogestad ved UiO, institutt for klinisk medisin, har oppdaget en ny måte å behandle hjerterytmeforstyrrelser på. Prosjektet var en av tre finalister til Idèprisen 2017 og stakk av med seieren og 250 000 kr til videre forskning. Idèprisen er en årlig pris som deles ut til idéen med størst forretningsmessig potensiale, uten begrensninger på fagområde. Idéen må ha en plan for realisering og prispengene skal benyttes til å videreutvikle prosjektet/idéen.

Prosjektstilling i medisinske fag

Prosjektstilling i medisinske fag

Vi søker etter en selvstendig, engasjert og faglig sterk person til en tre måneders prosjektstilling innen medisinske fag (årsenhet i medisinsk biologi). Søker må være lege eller kunne dokumentere tilsvarende kunnskap innen anatomi og fysiologi, og være interessert i undervisning og formidling.

Kjetil Tronvoll med kapittel i boka The Indigenous World 2017

Kjetil Tronvoll med kapittel i boka The Indigenous World 2017

Kjetil Tronvoll har sammen med Daniel R. Mekonnen skrevet landkapittelet om Eritrea i den omfattende samlingen The Indigenous World 2017, utgitt i forbindelse med 10-års jubileet av United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Fornyet avtale med Flyktninghjelpen

Fornyet avtale med Flyktninghjelpen

Rett før påske ble en fornyet samarbeidsavtale mellom Flyktninghjelpen og Bjørknes Høyskole undertegnet. Over de neste fire årene vil vi satse videre på kunnskaps- og kompetanseutveksling mellom våre to institusjoner og gi studentene mulighet til å få relevant arbeidserfaring gjennom internship i Flyktninghjelpen.

Eilert Sundts forskningspris til Bernt Hagtvet

Eilert Sundts forskningspris til Bernt Hagtvet

Bernt Hagtvet, Professor II ved Bjørknes Høyskole, er årets vinner av Eilert Sundts forskningspris. Denne deles ut av Eilert Sundts forskningsfond, som ble opprettet ved hundreårsjubileet til Oslo Arbeidersamfunn i 1964, til minne om Samfunnets grunnlegger Eilert Sundt.

Nik. Brandal medredaktør i ny bok

Nik. Brandal medredaktør i ny bok

Høyskolelektor i Internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole, Nik. Brandal er aktuell som medredaktør for boken Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 (Cappelen Damm 2017), som lanseres onsdag 5. april.