Aktuellt

Hilde Restad sitert i Washington Post

Hilde Restad sitert i Washington Post

President Donald Trump spurte i et møte med kongressmedlemmer hvorfor folk fra «drittland» får komme til USA. Samtidig ytret han ønske om at nordmenn i stedet burde immigrere. Washington Post laget en oppfølgingssak om hvilke land som ville foretrekke sitt eget land over Trumps USA. Her er vår egen førsteamanuensis og USA-kjenner Hilde Restad sitert.

Høstsuppe på loftet!

Høstsuppe på loftet!

Noen ganger er det litt ekstra servering på onsdagskaffen. Gratis suppe ble tatt godt i mot av alle våre studenter!

Forskningsdagen 2017: Hva er verdien av det vi gjør?

Forskningsdagen 2017: Hva er verdien av det vi gjør?

27. september arrangerer Bjørknes Høyskole forskningsdag i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Høykole. Forskningsdagen er del av de nasjonale forskningsdagene i regi av Forskningsrådet, og er åpent for alle. Gratis inngang

Idrettsernæringskonferanse på Bjørknes Høyskole

Idrettsernæringskonferanse på Bjørknes Høyskole

Den tredje nasjonale idrettskonferansen arrangeres på Bjørknes Høyskole 17. november. Norske og internasjonale foredragsholdere byr på varierte temaer og belyser temaer innen idrettsernæring fra ulike vinkler. Konferansen arrangeres av OIKOS -Økologisk Norge og Bjørknes Høyskole.

Tore Pedersen: Norges profesjonsutdanning i etterretning

Tore Pedersen: Norges profesjonsutdanning i etterretning

Etterretning er et fagfelt hvor det internasjonalt har vist seg svært vanskelig å etablere en profesjonsforankret utdanning på universitets- og høyskolenivå. Vanskelighetene skyldes at det er krevende å forene etterretningsprofesjonens spesielle krav med de respektive nasjonale utdanningsmyndighetenes krav til akkreditering på universitets- og høyskolenivå.

Hilde E. Restad med artikkel i the SAGE Encyclopedia of Political Behavior

Hilde E. Restad med artikkel i the SAGE Encyclopedia of Political Behavior

Restad  er en av tre norske bidragsytere som er med i et nylig utgitt oppslagsverk fra SAGE Publications: The SAGE Encyclopedia of Political Behavior. "Jeg ble spurt om å skrive om «amerikansk eksepsjonalisme», som jo var tematikken til doktorgraden min og senere boken min. Jeg skrev om de to ulike tilnærmingene til amerikansk eksepsjonalisme", forteller Restad.

Kjetil Tronvoll: Kronikk og podcast om ny konflikt på Afrikas Horn

Kjetil Tronvoll: Kronikk og podcast om ny konflikt på Afrikas Horn

I løpet av de siste ukene har spenningene mellom Eritrea og Djibouti, de to minste landene på Afrikas Horn, økt drastisk etter at Qatar trakk ut en liten fredsbevarende styrke på grensen mellom de to landene. Faren for en ny væpnet krig er reell; en krig som kan trekke med seg naboland og regionale og globale stormakter inn i en større internasjonal konflikt. Kjetil Tronvoll har skrevet kronikk og laget podcast om konflikten.

Gard Filip Gjerdalen har disputert

Gard Filip Gjerdalen har disputert

Gard Filip Gjerdalen og medarbeidere har studert hjertet til 595 mannlige profesjonelle fotballspillere og 49 utrente kontroller ved bruk av ultralyd. Hensikten med dette prosjektet har vært å studere de fysiologiske endringene som skjer i hjertet ved regelmessig trening. Studiene viser at idrettsutøvere får større hjerter med tykkere vegger, men har ikke påvist noen endring i hjertets funksjon i hvile, sammenlignet med friske kontrollpersoner.

Vant idéprisen for å ha funnet mulig ny behandling mot hjertestans

Vant idéprisen for å ha funnet mulig ny behandling mot hjertestans

Magnus Aronsen fra Bjørknes Høyskole og Jonas Skogestad ved UiO, institutt for klinisk medisin, har oppdaget en ny måte å behandle hjerterytmeforstyrrelser på. Prosjektet var en av tre finalister til Idèprisen 2017 og stakk av med seieren og 250 000 kr til videre forskning. Idèprisen er en årlig pris som deles ut til idéen med størst forretningsmessig potensiale, uten begrensninger på fagområde. Idéen må ha en plan for realisering og prispengene skal benyttes til å videreutvikle prosjektet/idéen.