Caroline er høyskolelektor og har ansvar for emnet konfliktløsning, fredsbygging og konfliktforebygging. Hun har tidligere jobbet med utviklingsarbeid i Malawi, og vært utstasjonert i Kenya gjennom Fredskorpset.

Faglige kompetanseområder:
Menneskerettigheter, kvinners rettigheter, utviklingsstudier, områdekunnskap med fokus på øst- og det sørlige Afrika.

Bakgrunn:

  • Mastergrad i International Development Studies fra NMBU
    – Feltarbeid i Malawi
  • Bachelorgrad i Sosiologi fra NTNU
    – Ett år med International Relations ved Bond University i Australia
  • Årsstudium i Fransk fra Universitetet i Oslo

Undervisning og veiledningsområder:
Konfliktløsning, fredsbygging og konfliktforebygging, menneskerettigheter, forskningsmetode og diverse administrative oppgaver.

Caroline er også alumnikontakt i avdelingen for internasjonale studier.

 

Kontakt Caroline:

caroline.hagen @bhioslo.no

tlf. 23233820