Artikkelen er del av et større forskingsprosjekt om sosiale medier og livskvalitet. Den er basert på gruppeintervjuer og tar for seg hvordan ungdommer i alderen 16-19 forholder seg til og snakker seg imellom om Snapchat.

Portrett av Erik Carlquist, førsteamanuensis ved Bjørknes HøyskoleSammen med medforfatterne Lin Prøitz (Høgskolen i Østfold) og Katrina Roen (Universitetet i Oslo; University of Waikato) har Carlquist publisert artikkelen. “Streams of fun and cringe: talking about Snapchat as mediated affective practice”.

Les hele artikkelen her

Studien er basert på gruppeintervjuer og tar for seg hvordan ungdommer i alderen 16-19 forholder seg til og snakker seg imellom om Snapchat. Blant annet har de undersøkt hva slags normer eller «kjøreregler» ungdommene navigerer etter når de snakker om og bruker Snapchat. De har særlig sett på hvilke følelser som er i omløp i denne typen samtaler: Hvordan brukes Snapchat-praksiser til å opprettholde bestemte gode selvbilder, til å få noe til å virke kleint, til å bruke kroppen på bestemte måter, og så videre. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Subjectivity og inngår i et større forskningsprosjekt om sosiale medier og livskvalitet.

Les mer om Erik Carlquist