Førsteårsstudentene på freds- og konfliktstudier er godt i gang med sitt studieopphold i Tanga, Tanzania. Her skal de ha praksis og undervisning gjennom 5 fantastiske uker. Les mer om studieoppholdet og hva man egentlig driver med som FK-student på bloggen deres!

Følg bloggen til freds- og konfliktstudiene her