Bettina jobber som høyskolelektor og nettlærer ved Bjørknes Høyskole. Hun har en bachelorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i nevrovitenskap fra NTNU. Bettina har jobbet på forskningsprosjekter om celleforandringer ved schizofreni. Hennes største faglige interesser er blant annet hvordan nevrale nettverk i hjernen endres ved psykisk sykdom, biologisk- og kognitivpsykologi, samt demenssykdommer. Bettina er også alumnikontakt på psykologiavdelingen.

{
“@context”: “http://schema.org/”,
“@type”: “Person”,
“name”: “Bettina Kjøge Wilhelmsen”,
“url”: “https://bjorkneshoyskole.no/bettina-kjoge-wilhelmsen/”,
“image”: “https://wpstatic.idium.no/bjorkneshoyskole.no/2017/11/Nettl%C3%A6rer-Bettina-Wilhelmsen-PSY-412×287.jpg”,
“jobTitle”: “Høyskolelektor”,
“worksFor”: {
“@type”: “Organization”,
“name”: “Bjørknes Høyskole”
}
}