Bettina jobber som nettlærer ved Bjørknes Høyskole og har en bachelorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i nevrovitenskap fra NTNU. Bettina har jobbet på forskningsprosjekter om celleforandringer ved schizofreni. Hennes største faglige interesser er blant annet hvordan nevrale nettverk i hjernen endres ved psykisk sykdom, hukommelsepsykologi, samt demenssykdommer.