I samarbeid mellom Angolan Ministry of Justice and Human Rights, den norske ambassaden i Angola, International Law and Policy Institute og Bjørknes Høyskole har 13 deltagere gjennomgått omfattende undervisning i menneskerettigheter og besøkt en rekke relevante institusjoner, organisasjoner og bedrifter. Våre fagansatte bidrar med faglige innspill og forelesninger og vi er glade for å være partner i et svært spennende prosjekt!

Høsten 2013 gjennomførte Bjørknes Høyskole sammen med International Law and Policy Institute (ILPI) pilotprosjektet Oslo Diploma Course on International Human Rights in Theory and Practice. Kurset var en stor suksess og alle de 13 deltakerne fra Angola gjennomførte kurset på en utmerket måte. Fjorårets suksess har resultert i en ny gjennomføring og for tiden gjennomgår 13 nye delegater, alle fra Angola, dette menneskerettighetskurset. Deltakerne er departementsansatte og representanter fra sivilsamfunnet i Angola. Kurset er et samarbeid mellom Angolan Ministry of Justice and Human Rights, den norske ambassaden i Angola, International Law and Policy Institute og Bjørknes Høyskole. Deltakerne vil i løpet av oppholdet gjennomgå omfattende undervisning i menneskerettigheter og besøke en rekke relevante institusjoner, organisasjoner og bedrifter. Våre fagansatte bidrar med faglige innspill og forelesninger og vi er glade for å være partner i et svært spennende prosjekt!