Hagtvet har en omfattende publiseringshistorikk og har de siste årene stått som medredaktør av en serie bøker om totalitære ideologier, folkemord og demokratiteori.

Bernt_HagtvetSiste utgitte bok er «Islamismen» red. av Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nik. Brandal (Oslo: Dreyer 2016). I 1981 utga han samleverket Who Were Fascists? Social Origins of European Fascism som er blitt en klassiker (med Stein U. Larsen og Jan Petter Myklebust).

Bernt Hagtvet har også utgitt bøker om sivil ulydighet, demokrati og autoritet, samt om Bjørnstjerne Bjørnson og Dreyfus-saken.

Hagtvet har mottatt flere utmerkelser som akademiker, som FAFO-prisen i 1993, Humanistprisen i 2006 og Prisen for god forskningsformidling ved Universitetet i Oslo i 2009. Hagtvet har i en årrekke vært aktiv i den offentlige samfunnsdebatten.

Besøk Oria for utfyllende publikasjonsliste