"Å være student på Bjørknes Høyskole gjør meg tryggere på mine studier og god oppfølging gir meg gode studievaner. Jo mer jeg lærer, jo mer spennende og interessant bli det å studere kiropraktikk i Wales etter dette året!" Ayout-Andre Patankarun, medisin grunnfag/kiropraktikkstudent 2014