Autismespekterforstyrrelser er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse som særlig påvirker kommunikasjon og sosial fungering. Flere studier har også demonstrert at personer med autismespekterforstyrrelser viser avvik i persepsjon og oppmerksomhet. Studier har demonstrert at personer med autismespekterforstyrrelser kan skåre bedre enn gjennomsnittet på oppgaver relatert til visuelle søk (der deltkaren bes om å avdekke skjulte figurer i komplekse mønstre), samtidig som andre studier har indikert at de skårer under gjennomsnittet på oppgaver som krever at man slår sammen visuelle trekk for å se sammensatte figurer.

Les hele artikkelen her: 

Portrettbilde av Fredrik Svartdal Færevaag
Fredrik Svartdal Færevaag er høyskolelektor på avd for psykologi ved Bjørknes Høyskole

Bakgrunnen for denne studien var et tidligere funn som demonstrerte at autistiske barn ikke opplevde optiske illusjoner som krevde at man slo sammen visuelle trekk i figuren. Forklaringen ble knyttet til de overnevnte resultatene om at visuell persepsjon i autismespekterforstyrrelser er kjennetegnet ved et overdrevet detaljfokus der større, sammensatte figurer gjerne overses.

I et forsøk på å videre undersøke de perseptuelle prosessene i personer med autismespekterforstyrrelser introduserte Laeng, Færevaag, Tangaard, og von Tetzchner (2018) et biologisk mål på visuell persepsjon. Ved å måle deltakeres pupillstørrelser i møte med lysillusjoner (figurer som virker å produsere lys) utelukker man problemer tilknyttet selvrapportering, et aspekt som kan være problematisk i pasientpopulasjoner.

Studien tilbyr en nyskapende tilnærming til studien av forskjeller i visuell persepsjon via mål av pupillresponser til stimuli, et direkte biologisk mål på forskjeller i visuell persepsjon.