Forfatterarkiv: Sandra Jakobsen

Mette Espe Myrmæl, nettlærer

Mette Espe Myrmæl, nettlærer

Mette tar en master i helse-, utvikling- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo. Samtidig Jobber hun som nettlærer på Bjørknes Høyskole. Hun har fra tidligere en bachelorgrad i anvendt psykologi ved Bjørknes Høyskole. Interesseområder innen psykologi: Utviklingspsykologi med spesiell interesse for tilknytning. Også opptatt av hvordan man kan anvende psykologisk kunnskap til å forstå og løse sentrale samfunnsutfordringer som miljø- og klimakrisen.

Mari Arnesen, nettlærer

Mari Arnesen, nettlærer

Mari er nettlærer på avdelingen for psykologi. Hun jobber også som vitenskapelig assistent ved UiO. Mari har en mastergrad i psykologi fra NTNU og hennes faglige interesser inkluderer biologisk psykologi, utviklingspsykologi og forskningmetode.

Ida Alnes, nettlærer

Ida Alnes, nettlærer

Ida jobber som nettlærer ved avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo, og skrev masteroppgave om effektive ledergrupper. Hennes faglige interesser omfatter blant annet kommunikasjon, motivasjon på arbeidsplassen, strategisk HR og rekruttering.

Kaja Egset, nettlærer

Kaja Egset, nettlærer

Kaja er nettlærer i psykologi. Hun har en mastergrad og bachelorgrad i psykologi fra NTNU. Hun har tidligere også veiledet og undervist bachelorstudenter i psykologi ved NTNU. Hun interesserer seg for mange områder innen psykologi, fra kjemien i hjernen til miljøvennlig adferd.

Kristine Brevig, nettlærer

Kristine Brevig, nettlærer

Kristine jobber som nettlærer ved avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun har en bachelorgrad i anvendt psykologi fra Bjørknes Høyskole og er masterstudent i klinisk psykologi ved Syddansk Universitet. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til abnormalpsykologi, helsepsykologi og miljøterapi.

Ada Linnéa Borgwardt, nettlærer

Ada Linnéa Borgwardt, nettlærer

Ada jobber som nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går siste semester på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til tilknytning og relasjoner, krisepsykologi og miljøpsykologi.

Ella Marie Sandbakken, nettlærer

Ella Marie Sandbakken, nettlærer

Ella er nettlærer på psykologi. Hun er i tillegg masterstudent i kultur- og samfunnspsykologi ved UiO, og har en bachelorgrad i psykologi fra samme sted. I sin masteroppgave benytter Ella kvalitative intervjuer for å undersøke samlivsminoriteters opplevelser. Hennes største faglige interesser er hvordan fordommer og forutinntatte forestillinger kan føre til diskriminering eller forskjellsbehandling av minoritetsgrupper, og hvordan dette kan forhindres og forebygges. I tillegg har hun en stor interesse for kritisk psykologi, bedømming- og beslutningspsykologi og sosialpsykologi.

Silje Golberg Brenno, studiekonsulent

Silje Golberg Brenno, studiekonsulent

Silje er eksamensansvarlig på huset så hvis du har noen spørsmål rundt eksamen kan du gå innom, eller sende Silje en mail. Hun er i tillegg studierådgiver for ernæringsstudiene våre, så hvis du går, eller ønsker å gå på ernæringsstudier hos oss er det selvfølgelig også bare å ta kontakt! Du kan nå henne på silje.golberg @bhioslo.no

Lene Kristin Grimstad, høyskolelektor

Lene Kristin Grimstad, høyskolelektor

Lene har sin bachelorgrad i freds- og konfliktstudier fra Bjørknes Høyskole, så hun vet alt om hvordan det er å være student hos oss. Hun har også en mastergrad i Society, Science and Technology in Europe fra Universitetet i Oslo. På Bjørknes Høyskole jobber Lene med koordinering av nettstudier og faglig-administrative oppgaver.