Forfatterarkiv: Sandra Jakobsen

Jonas Drage, førsteamanuensis

Jonas Drage, førsteamanuensis

Jonas er førstelektor ved internasjonale studier og freds- og konfliktstudier. Han har vært ansatt på Bjørknes Høyskole siden sommeren 2020, og før det jobbet han som postdoktor på Kennedy School of Government på Harvard University i tre år. Jonas forsker på spørsmål rundt demokratisk tilbakegang og autoritære regimer, med særlig fokus på Midtøsten. Han har drevet forskningsprosjekt i Tyrkia, Syria, og Saudi Arabia, og snakker både arabisk og tyrkisk.

#koronalivet – hvordan går det?

#koronalivet – hvordan går det?

Spørsmål og tips til 11-18 åringer for å få det bedre! Bli med på stor studie om hvordan unge har det i kjølvannet av korona-pandemien

Ingvild Rønning, studierådgiver

Ingvild Rønning, studierådgiver

Ingvild jobber på vårt opptakskontor. Hennes hovedansvar er opptak av nye studenter, og hun veileder søkere både over telefon og epost. Har du spørsmål vedrørende din søknad, eller lurer på noe angående våre opptakskrav kan du kontakte henne på ingvild @bhioslo.no

Ole Boe, professor II

Ole Boe, professor II

Ole forsker på karakterstyrker, ledelse, prestasjoner og stressmestring i militære kontekster. Hans forskning er rettet mot først å finne og så videreutvikle ledere som skal håndtere ekstreme situasjoner.

Camilla Lindvall Dahlgren, førsteamanuensis

Camilla Lindvall Dahlgren, førsteamanuensis

Camilla foreleser i kliniske emner og helsepsykologi, både på bachelor og masternivå. Hun er spesielt opptatt av psykisk helse hos barn og ungdom, og har spisskompetanse innen spiseforstyrrelser og overvekt.

Artikkelpublikasjon av Tom H. Skoglund og Ole Boe

Artikkelpublikasjon av Tom H. Skoglund og Ole Boe

I en ny artikkel i ”Frontiers in Psychology” beskriver Tom H. Skoglund og Ole Boe (begge fra Bjørknes Høyskole), sammen med Thor-Håvard Brekke og Frank B. Steder fra Forsvaret, hva som kjennetegner personligheten til marinejegere og spesialjegere.

Dawud Sagedahl, studiekonsulent

Dawud Sagedahl, studiekonsulent

Dawud jobber på vårt opptakskontor. Hans hovedansvar er opptak av nye studenter, og veileder søkere både over telefon og epost. Han har en bachelorgrad i historie, samt en årsenhet i statsvitenskap fra før av. Hvis du lurer på noe vedrørende din søknad eller trenger litt veiledning kan du ta kontakt med han på dawud @bhioslo.no