Forfatterarkiv: Sandra Jakobsen

Nina Tangstrøm, høyskolelektor

Nina Tangstrøm, høyskolelektor

Nina er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og holder for tiden på med en spesialisering innen terapeutisk arbeid. Ved siden av jobben som høyskolelektor jobber Nina som privat praktiserende psykolog. Fra tidligere har hun variert erfaring fra klinisk arbeid i offentlig helsevesen.

Katrine Finstad, nettlærer

Katrine Finstad, nettlærer

Katrine er nettlærer i psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun har en mastergrad i helsepsykologi fra Universitetet i Oslo, og en bachelorgrad i Læringspsykologi fra OsloMet. Katrine jobber også som fagkoordinator i en barnebolig. Hennes faglige interesser retter seg spesielt mot helsepsykologi og forebyggende arbeid.

Robin Pedersen Daniel, nettlærer

Robin Pedersen Daniel, nettlærer

Robin Jobber som nettlærer i psykologi for Bjørknes Høyskole. Han har selv tatt en bachelorgrad i psykologi ved Bjørknes Høyskole, og studerer nå klinisk mastergrad i Danmark ved det Syddanske Universitet. Hans faglige interesse er spesielt nevropsykologi som omhandler hvordan tanker, atferd og emosjoner henger sammen med hjernens fysiologi. Han er også spesielt interessert i hvordan psykologifaglig kunnskap kan bidra i rettsammenheng , som for eksempel rettslig tilregnelighetsvurderinger og barnevernssaker. Robin er nå i psykologpraksis i distriktspsykiatrisk poliklinisk senter ved Sørlandets Sykehus.

Tom Hilding Skoglund, høyskolelektor

Tom Hilding Skoglund, høyskolelektor

Tom er utdannet psykolog, og har jobbet som kliniker, organisasjonspsykolog og underviser gjennom flere år. Han har tidligere jobbet i psykisk helsevern, ved Politihøgskolen og i Forsvaret. Tom har skrevet forskningsartikler og en lærebok for politistudenter, og har deltatt i ulike internasjonale arbeidsgrupper.

Maria Gulseth Roaas, karriererådgiver

Maria Gulseth Roaas, karriererådgiver

Maria er karriererådgiver hos oss. Hun jobber med karriererelaterte aktiviteter for studentene, samt med alumni som vil si tidligere studenter. Hun kan hjelpe deg med karrierevalg, karriereplanlegging, jobbsøk, CV- og søknadsskriving, jobbintervju og mer! For å kontakte henne kan du sende mail til maria @bhioslo.no Du kan også følge Maria sin karriererådgiver-snapchat: karriereklar.

Sunniva Trygg Weyde, fagadministrator

Sunniva Trygg Weyde, fagadministrator

Sunniva har studert arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo. Hun jobber med administrasjonen av de ulike programmene Bjørknes Høyskole tilbyr i psykologi. Hun er også nettlærer for flere av våre nettstudenter.

Richard Rekdal, fagadministrator

Richard Rekdal, fagadministrator

Richard har en master i kultur-, samfunn- og sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo. Han jobber med administrasjonen av de ulike programmene Bjørknes Høyskole tilbyr i psykologi. Han er også nettlærer for flere av våre nettstudenter, og fagansvarlig for PSY1240 (Sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetode).

Katja Klingenberg, høyskolelektor

Katja Klingenberg, høyskolelektor

Katja er utdannet spesialsykepleier i psykisk helse med utdannelse fra høyskolen i København og Oslo. Hun har jobbet med psykisk helse siden hun ble utdannet sykepleier, og engasjerer seg i arbeidet med alvorlig psykiske lidelser. Katja arbeider nå som emneansvarlig for emnet Klinisk miljøterapi. I tillegg til stillingen som høyskolelektor ved Bjørknes høyskole jobber hun 50 % i offentlig psykisk helsevern.

Judit Balazs, professor

Judit Balazs, professor

Judit is professor at the Bjorknes University College, Oslo, Norway (part time) and professor and chair of the Department of Developmental and Clinical Child Psychology at the Institute Psychology Eotvos Lorand University, Budapest, Hungary

Mette Espe Myrmæl, nettlærer

Mette Espe Myrmæl, nettlærer

Mette tar en master i helse-, utvikling- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo. Samtidig Jobber hun som nettlærer på Bjørknes Høyskole. Hun har fra tidligere en bachelorgrad i anvendt psykologi ved Bjørknes Høyskole. Interesseområder innen psykologi: Utviklingspsykologi med spesiell interesse for tilknytning. Også opptatt av hvordan man kan anvende psykologisk kunnskap til å forstå og løse sentrale samfunnsutfordringer som miljø- og klimakrisen.