Forfatterarkiv: Sandra Jakobsen

Kari Johansen, nettlærer

Kari Johansen, nettlærer

Kari er nettlærer i psykologi. Hun har en bachelorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo og mastergrad i Organisasjonspsykologi fra University of Worcester.

Camilla Tveter Ellefsen, fagadministrator

Camilla Tveter Ellefsen, fagadministrator

Camilla har en mastergrad i helse-, utvikling- og samfunnspsykologi fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med administrasjonen av de ulike programmene Bjørknes Høyskole tilbyr i psykologi. Hun er også nettlærer for flere av våre nettstudenter.

Helene Keiserud, studierådgiver

Helene Keiserud, studierådgiver

Helene er studierådgiver for studenter på psykologi. Kontoret hennes er rett ved Infosenteret og du kan kontakte henne på helene.keiserud @bhioslo.no

Kornelia Ekeli, nettlærer

Kornelia Ekeli, nettlærer

Mitt navn er Kornelia Antonsen Ekeli, og jeg jobber som nettlærer her på Bjørknes. Jeg har en mastergrad i helse-, utvikling- og samfunnspsykologi fra Universitetet i Oslo, og temaet for masteroppgaven min var seksualitet og seksuell helse. Grunnen til at jeg har blitt så glad i psykologifaget er at det lærer oss om prosessene som omgir oss alle i hverdagen, og gir oss kunnskap om hvordan vi kan forstå disse prosessene.

Thomas Pedersen, nettlærer

Thomas Pedersen, nettlærer

Thomas jobber som nettlærer i psykologi for Bjørknes Høyskole. Han har en mastergrad i helse-og-klinisk psykologi fra Eötvös Loránd University og har tatt en bachelorgrad i psykologi ved Bjørknes Høyskole. Interessefeltet hans er bredt med Stress/emosjoner, abnormal psykologi samt det biologiske/nevrologiske som noen av hans favoritter. Ved siden av å være nettlærer arbeider Thomas som miljøterapeut på A-hus og som personlig assistent i Oslo.

Ingrid Ohnstad, nettlærer

Ingrid Ohnstad, nettlærer

Ingrid jobber som nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun har en mastergrad i utviklingspsykologi fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i generell psykologi fra Universitetet i Bergen. Ellers er hun spesielt interessert i områder av psykologien som er relatert til seksualitet og seksuell helse, samt sosialpsykologi, personlighetspsykologi og abnormal psykologi.

Linn Engdahl Lysvik, høyskolelektor

Linn Engdahl Lysvik, høyskolelektor

Linn jobber som høyskolelektor og nettlærer ved Bjørknes Høyskole. Hun er utdannet ved Norges Idrettshøgskole med en mastergrad i idrettspsykologi og coaching, og er fagansvarlig for blant annet anvendt idrettspsykologi ved Bjørknes Høyskole.

Nina Tangstrøm, høyskolelektor

Nina Tangstrøm, høyskolelektor

Nina er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og holder for tiden på med en spesialisering innen terapeutisk arbeid. Ved siden av jobben som høyskolelektor jobber Nina som privat praktiserende psykolog. Fra tidligere har hun variert erfaring fra klinisk arbeid i offentlig helsevesen.

Katrine Finstad, nettlærer

Katrine Finstad, nettlærer

Katrine er nettlærer i psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun har en mastergrad i helsepsykologi fra Universitetet i Oslo, og en bachelorgrad i Læringspsykologi fra OsloMet. Katrine jobber også som fagkoordinator i en barnebolig. Hennes faglige interesser retter seg spesielt mot helsepsykologi og forebyggende arbeid.

Robin Pedersen Daniel, nettlærer

Robin Pedersen Daniel, nettlærer

Robin Jobber som nettlærer i psykologi for Bjørknes Høyskole. Han har selv tatt en bachelorgrad i psykologi ved Bjørknes Høyskole, og studerer nå klinisk mastergrad i Danmark ved det Syddanske Universitet. Hans faglige interesse er spesielt nevropsykologi som omhandler hvordan tanker, atferd og emosjoner henger sammen med hjernens fysiologi. Han er også spesielt interessert i hvordan psykologifaglig kunnskap kan bidra i rettsammenheng , som for eksempel rettslig tilregnelighetsvurderinger og barnevernssaker. Robin er nå i psykologpraksis i distriktspsykiatrisk poliklinisk senter ved Sørlandets Sykehus.