Forfatterarkiv: Sandra Jakobsen

Silje Berg, høyskolelektor

Silje Berg, høyskolelektor

Silje er høyskolelektor og nettlærer for psykologistudenter på Bjørknes. Hun er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim. For tiden spesialiserer hun seg i Samfunns- og allmennpsykologi, og har et særlig brennende engasjement for folkehelse og forebygging. I tillegg har hun stor interesse for helsepsykologi og idrettspsykologi, og har tidligere forsket på hvordan sosiale medier kan fremme økt treningsglede.

Sigrid Skeide, høyskolelektor

Sigrid Skeide, høyskolelektor

Sigrid er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun har emneansvar i PSY6081 – Traumer, tilknytning og samspill, og PSY6120 – Klinisk barne- og ungdomspsykologi. Før hun kom til Bjørknes jobbet hun som privatpraktiserende psykolog. Ved siden av jobben som høyskolelektor veileder og underviser hun psykologer i emosjonsfokusert terapi (EFT).

Ivan Spehar, førsteamanuensis

Ivan Spehar, førsteamanuensis

Ivan Spehar har doktorgrad i ledelse fra Universitetet i Oslo, og underviser og forsker på tematikk knyttet til organisasjonspsykologi og helsepsykologi.

Cathrine Merkesdal, kommunikasjonsrådgiver

Cathrine Merkesdal, kommunikasjonsrådgiver

Cathrine publiserer nyheter om høyskolen på nettside, blogg og i sosiale medier. Hun lager nyhetsbrev og vil gjerne høre fra deg som er student hos oss for å dele kunnskap med nye studenter! Hun er også å treffe på de fleste utdanningsmesser og har mye kontakt med de som tenker å starte på Bjørknes Høyskole. Du kan kontakte henne på cathrine @bhioslo.no

Thomas Strømstad, innholdsprodusent

Thomas Strømstad, innholdsprodusent

Thomas lager bilde- og videoinnhold til vår e-læringsplattform Qybele, nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier. Du møter ham på utdanningsmesser og ulike eventer både på og utenfor høyskolen. Thomas tok sin bachelorgrad i anvendt psykologi ved Bjørknes Høyskole og jobbet som studentambassadør for oss under studietiden her. Du kan kontakte ham på thomas @bhioslo.no

Pål Kraft, professor

Pål Kraft, professor

Pål Kraft er professor i psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, hvor han tidligere også har vært instituttleder. Han har vært direktør ved Statens institutt for rusmiddelforskning og professor ved Universitetet i Bergen, samt professor II ved Handelshøyskolen BI. Han har master- og doktorgrad i psykologi, embetseksamener i sosiologi og odontologi og er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. 

Stian Walle Larsen, høyskolelektor

Stian Walle Larsen, høyskolelektor

Stian er fysioterapeut med erfaring fra privatpraksis, sykehus og kommunal fysioterapi, og underviser hovedsakelig på medisinstudiet 1+5. Han har tidligere erfaring fra undervisning i anatomi, biomekanikk og treningslære.

Kari Johansen, nettlærer

Kari Johansen, nettlærer

Kari er nettlærer i psykologi. Hun har en bachelorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo og mastergrad i Organisasjonspsykologi fra University of Worcester.

Camilla Tveter Ellefsen, fagadministrator

Camilla Tveter Ellefsen, fagadministrator

Camilla har en mastergrad i helse-, utvikling- og samfunnspsykologi fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med administrasjonen av de ulike programmene Bjørknes Høyskole tilbyr i psykologi. Hun er også nettlærer for flere av våre nettstudenter.