Forfatterarkiv: Ingrid Millehaugen-Figaji

Helene Samuelsen, pedagogisk utvikler

Helene Samuelsen, pedagogisk utvikler

Helene har master i pedagogikk innenfor innovasjon, teknologi og læring, og jobber med utvikling og kvalitetssikring av undervisning og vurdering ved Bjørknes Høyskole. Hun jobber også med design av digitale læringsløp og fasiliterer utviklingsprosesser.

Kjetil Tronvoll forsker på politisk utvikling, konflikt- og fredsprosesser

Kjetil Tronvoll forsker på politisk utvikling, konflikt- og fredsprosesser

Kjetil har i snaut 30 år forsket på politiske forståelse, konfliktdynamikker, menneskerettigheter og fredsprosser i en afrikansk kontekst. Hans hoved empiriske fokus er Afrikas Horn (Eritrea og Etiopia), samt Øst-Afrika (Zanzibar og Tanzania). Kjetil er ofte brukt som rådgiver av internasjonale aktører (utenriksdepartementer, FN-systemet m.m.) for å levere empirisk forankret policyforskning og rådgivning.

10. oktober: Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober: Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober deler vi ut kaffe og boller på morgenkvisten i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. I midtimen serverer vi suppe på infosenteret som du kan ta med deg opp på Loftet det du hører Kirkens SOS som skal prate om nettopp psykisk helse. Velkommen! #værraus #psykiskhelse

Anne Kjeldsen i Psychology and Health

Anne Kjeldsen i Psychology and Health

I Norge er det å drikke seg full en tradisjonell måte å konsumere alkohol, og norske 15-16 åringer rapporterer mer beruselsesdrikking enn jevnaldrende i de fleste land i Europa. Samtidig med at det å drikke alkohol kan være assosiert med hyggelig sosialt samvær er beruselsesdrikking forbundet med en rekke negative utfall både på kort og lang sikt - som blant annet økt risiko for uønskede hendelser og ulykker, akademiske vansker, seksuell risikotaking og kroniske helseproblemer.

Anne Kjeldsen i BMC Pediatrics

Anne Kjeldsen i BMC Pediatrics

Anne har publisere en artikkel om psykiske helseplager hos ungdom som har opplevd belastninger i tidlig barndom. Anne og kollegaer undersøkte sammenhengen mellom det at mødre hadde depresjonssymptomer da barna deres var små og utviklingen av depresjonssymptomer hos de samme barna da de er kommet i ungdomsalderen

Kjetil Tronvoll med artikkel i Journal of African Elections

Kjetil Tronvoll med artikkel i Journal of African Elections

Hvordan kan en valgprosess skape konflikt og ødelegge politisk forsoning? Professor Kjetil Tronvoll har sammen med Nico Minde og Sterling Roop analysert årsakene til sammenbruddet av den nasjonale samlingsregjeringen på Zanzibar i 2015.

Kjetil Tronvoll: artikkel om fred og rettferdighet

Kjetil Tronvoll: artikkel om fred og rettferdighet

Fred eller rettferdighet? Dette er det evige dilemmaet man må ta stilling til i arbeid med politisk forsoning og fredsprosesser. Professor Kjetil Tronvoll diskuterer  dilemmaet i dagens Etiopia i artikkelen  «Admitting guilt in Ethiopia: Towards a truth and reconciliation commission?»

Kjetil Tronvoll med kronikk om norsk bistand i Bistandsaktuelt

Kjetil Tronvoll med kronikk om norsk bistand i Bistandsaktuelt

Norske ambassader i utviklingsland har et mandat om både å organisere norsk utviklingsbistand og støtte opp under norsk næringslivsvirksomhet i landet. I visse tilfeller kan det med dette doble mandatet oppstå dilemma rundt hvilken av oppgavene som skal prioriteres.

Kjetil Tronvoll på BBC News Hours

Kjetil Tronvoll på BBC News Hours

Etter 20 år med krig og konflikt er grensen mellom Eritrea og Etiopia så vidt begynt å åpne opp for at innbyggere i grensesonen kan besøke familie og venner på andre siden av grensen. Professor Kjetil Tronvoll forklarer her til BBC Newshour om fredsprosessen mellom de to landene.