Forfatterarkiv: Ingrid Millehaugen-Figaji

Marianne Myking, nettlærer

Marianne Myking, nettlærer

Marianne er nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går 6. året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til helsefremmende og forebyggende psykologisk arbeid, samt arbeid med følelser i terapirommet.

Kursrekke om psykisk helse i barnehage- og skolealder

Kursrekke om psykisk helse i barnehage- og skolealder

Psykisk helse i barnehage og skole er et høyaktuelt tema som engasjerer mange. Psykologer sitter på kunnskap som vi tror er både nyttig, etterlengtet og spennende for de som jobber tett på barn og unge. Bjørknes høyskole inviterer derfor til en kursrekke  over fire kvelder med temaer knyttet til psykisk helse. Kursene ledes av psykologene Jan Mossige og Elisabeth Reinertsen som begge underviser i emnet«psykisk helse i skolen» her på Bjørknes Høyskole. Målgruppen er ansatte i barnehage og skole og andre med interesse for feltet.

Magnus Aronsen: nytt styremedlem i Norges Forskningsråd

Magnus Aronsen: nytt styremedlem i Norges Forskningsråd

Førsteamanuensis Magnus Aronsen ble i statsråd 20. desember utnevnt som styremedlem i Norges Forskningsråd for perioden 2019-2022. Norges Forskningsråd fungerer den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjeringen og departementene i Norge, og fordeler årlig rundt 9 milliarder kroner til forskning og innovasjon i Norge.

Tronvoll om Etiopia på NRKs podcast Krig og Fred

Tronvoll om Etiopia på NRKs podcast Krig og Fred

Etiopias nye statsminister blir kalt «mirakelmannen» pga de omfattende politiske reformer han har igangsatt etter han kom til makten i april i år. Professor Kjetil Tronvoll forklarer i NRKs URIX podcast «Krig og Fred» bakgrunnen og implikasjonene av de omfattende reformene.

Tronvolls bok om Eritrea-Etiopiakrigen til Encyclopedia Geopolitica

Tronvolls bok om Eritrea-Etiopiakrigen til Encyclopedia Geopolitica

Encyclopedia Geopolitica er et ledende sikkerhets- og utenrikspolitisktidsskrift. De utgir årlig en «Geopolitical readinglist» over de essensielle bøkene man trenger å konsultere for å forstå det kommende års geopolitiske dynamikker i verden. Som «essential readings» for å forstå den geopolitiske utviklingen i området ‘Sub-Saharan Africa’ for 2019, ble Prof. Kjetil Tronvolls 20 år gamle bok om Eritrea-Etiopia krigen plukket ut.

Nik. Brandal med bok om det norske demokratiet og dets fiender

Nik. Brandal med bok om det norske demokratiet og dets fiender

Det mest påfallende trekket ved det norske demokratiet er hvor stor motstandskraft det har hatt i møte med antidemokratiske strømninger. Det betyr ikke at Norge har vært forskånet fra denne typen ideer og bevegelser, men de har forblitt marginale fenomen eller de har vært kortvarige blaff, skriver Øystein Sørensen og Nik. Brandal i ny bok.

Fredrik Svartdal Færevaag: Autismespekterforstyrrelser og pupillresponser

Fredrik Svartdal Færevaag: Autismespekterforstyrrelser og pupillresponser

Autismespekterforstyrrelser er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse som særlig påvirker kommunikasjon og sosial fungering. Flere studier har også demonstrert at personer med autismespekterforstyrrelser viser avvik i persepsjon og oppmerksomhet. Studier har demonstrert at personer med autismespekterforstyrrelser kan skåre bedre enn gjennomsnittet på oppgaver relatert til visuelle søk (der deltkaren bes om å avdekke skjulte figurer i komplekse mønstre), samtidig som andre studier har indikert at de skårer under gjennomsnittet på oppgaver som krever at man slår sammen visuelle trekk for å se sammensatte figurer.

Steffen Engebretsen, utvikler

Steffen Engebretsen, utvikler

Steffen jobber med brukervennlighet og er den del av Qybele-teamet som jobber med e-læringsplattformen til Bjørknes Høyskole.