Forfatterarkiv: Ingrid Millehaugen-Figaji

Tom H Skoglund med bok om psykologi i operativ tjeneste

Tom H Skoglund med bok om psykologi i operativ tjeneste

Patrick Risan og Tom H Skoglund har skrevet bok om hvordan håndtere stress i en operativ yrkeshverdag. Boken handler om hvordan man møter andre som opplever stress og krise og hva man må vite om psykiske lidelser for å hjelpe andre mennesker. Andreutgaven av boken som nå er lansert er først og fremst ment for politistudenter eller andre som utdanner seg til operative yrker.

Odd-Einar Pedersen Svinøy, høyskolelektor

Odd-Einar Pedersen Svinøy, høyskolelektor

Odd-Einar foreleser på emnet Research. Han er selv utdannet fysioterapeut gjennom Bjørknes Høyskole og Saxion University. Han er PhD-stipendiat ved OsloMet og forsker på pasienter som venter på hofteoperasjon.

Yandeh Touray, hjelpelærer

Yandeh Touray, hjelpelærer

Yandeh er med på undervisningen i øvelsesterapi og klinisk fysioterapi. Hun er selv utdannet fysioterapeut gjennom Bjørknes Høyskole og Saxion og jobber som fysioterapeut på Vest Helse og Trening i Bærum.

Lars Haslestad, foreleser

Lars Haslestad, foreleser

Lars er utdannet manuellterapeut ved Queensland University, Australia og underviser fysioterapistudentene i Biomekanikk. Han jobber også på Greverud fysioterapi og manuellterapi.

Stipendiat Zoltan Barth disputerer

Stipendiat Zoltan Barth disputerer

Fredag 10. mai skal vår stipendiat Zolthan Barth forsvare sin doktoravhandling ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo. Vi gleder oss når det går bra for forskerne våre og gratulerer med den kommende doktorgraden!

Kjetil Tronvoll med artikkel i Addis Standard

Kjetil Tronvoll med artikkel i Addis Standard

Etiopia’s nye statsminister Abiy Ahmed står ovenfor store utfordringer med å skape stabilitet og gjennomføre reformer før de første lovet frie valgene skal avholdes neste år. I en artikkel i Etiopias største magasin Addis Standard, analyserer Prof. Kjetil Tronvoll de utfordringene statsministeren står ovenfor, og hva som må gjøres for å forene regjeringskoalisjonspartiet på nytt som en styringsdyktig regjering.

Inger Helene Ødegaard, økonomisjef

Inger Helene Ødegaard, økonomisjef

Inger Helene tiltrådte som økonomisjef i januar 2019 etter å ha jobbet i ulike stillinger i konsernet Anthon B. Nilsen Utdanning/Intendia siden 2006. Hun er autorisert regnskapsfører og har en bachelor i økonomi og administrasjon med spesialisering i økonomistyring, regnskap, skatter og avgifter.

Prof. Kjetil Tronvoll med artikkel på OpenDemocracy.net

Prof. Kjetil Tronvoll med artikkel på OpenDemocracy.net

Prof. Kjetil Tronvoll har sammen med den franske forskeren René Lefort publisert en kommentarartikkel om Etiopias usikre demokratiseringsprosess på den anerkjente OpenDemocracy.net fagsiden. Artikkelen ser på de utfordringene Etiopias politiske overgangsprosess må håndtere, deriblant etnisk konflikt, politisk vold, institusjonsreformer og valgforberedelser.

Tomas Røen med artikkel i Ny Tid om fredsavtalen i Den sentralafrikanske republikk

Tomas Røen med artikkel i Ny Tid om fredsavtalen i Den sentralafrikanske republikk

-Partene i konflikten i Den sentralafrikanske republikk (SAR) har signert en fredsavtale. Det er ikke første gang krigførende parter i landet har gjort nettopp dét, og det blir neppe heller den siste. Dersom freden skal vare i SAR, må både nasjonale, regionale og internasjonale krefter være villige til å bidra med ressurser og kompetanse til byggingen av et fungerende og suverent statsapparat som evner å ivareta alle sine innbyggere. Da får sentralafrikanere muligheten til å ta fatt på arbeidet med å skape forsoning og bygge en varig fred, skriver høyskolelektor Tomas Røen i en artikkel i Ny Tid