Forfatterarkiv: Ingrid Millehaugen-Figaji

Kjetil Tronvoll med artikkel i New York Times

Kjetil Tronvoll med artikkel i New York Times

Fortjener statsminister Abiy Ahmed av Etiopia fredsprisen? Gjorde Nobel komiteen en rett avgjørelse? Prof. Kjetil Tronvoll, sammen med Tobias Hagmann ved Roskilde Universitet, analyserer i en artikkel i New York Times hvordan situasjonen i Etiopia er og status på fredsprosessen med Eritrea. Det er klart at Nobelkomiteen påskjønnet det politisk initiativ og mot Abiy Ahmed har vist; men jobben er på langt nær gjort med å skape fred og konsolidere politiske reformer. I så måte har Nobelprisen en stor nedside, da det synes vanskelig for statsministeren i Etiopia og gjennomføre hva han har startet.

Tom H. Skoglund presenterer på konferanse i Tallinn

Tom H. Skoglund presenterer på konferanse i Tallinn

IMTA (International Military Testing Association) arrangerer sin 61. årlige konferanse 7-11 Oktober i Tallinn. Foreningen IMTA er en tradisjonsrik internasjonal kunnskapsorganisasjon og nettverksbygger for forskere og praktikere innen psykologi myntet på sikkerhetsorganisasjoner, spesielt militæret og politiet. Bjørknes Høyskoles høyskolelektor Tom H. Skoglund skal holde to innlegg på konferansen:

Erik Carlquist med artikkel om ungdoms bruk av Snapchat

Erik Carlquist med artikkel om ungdoms bruk av Snapchat

Artikkelen er del av et større forskingsprosjekt om sosiale medier og livskvalitet. Den er basert på gruppeintervjuer og tar for seg hvordan ungdommer i alderen 16-19 forholder seg til og snakker seg imellom om Snapchat.

Zinöcker med kommentar til kostholdsstudie

Zinöcker med kommentar til kostholdsstudie

Høyskolelektor og ernæringsbiolog Marit Zinöcker kommenterer studie som har sammenlignet langtidseffekten av et «Middelhavskosthold» med et «vestlig kosthold» hos aper.

Marit Kolby Zinöcker med podcast om hva som er sunn mat

Marit Kolby Zinöcker med podcast om hva som er sunn mat

Denne podcasten vil garantert gi deg et nytt syn på hva som er sunn mat! Her snakker Marit blant annet om hva som er forskjellen på prosessert mat og ultraprosessert mat, og hvorfor dette er et tema vi trenger å kunne mer om. Ultraprosessert mat kan blant annet få oss til å overspise uten at vi er klar over det, og på lang sikt kan dette gjøre oss syke. Hun gir konkrete tips og råd om hvordan vi kan lære oss å kjenne igjen mat som ikke er bra for oss, og hvordan vi kan gjøre bedre valg.

Tore Pedersen: En verdifull hemmelighet

Tore Pedersen: En verdifull hemmelighet

Tore Pedersen har publisert en artikkel om den psykologiske effekten av informasjon som er skjult for andre enn en selv, sammenlignet med informasjon som er åpent tilgjengelig for andre. Den vitenskapelig artikkelen ble nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Intelligence and National Security.