Forfatterarkiv: Ingrid Millehaugen-Figaji

Forskningsdagen 2016

Torsdag 22. september arrangerer Bjørknes Høyskole og Lovisenberg Diakonale Høyskole felles forskningsdag som del av de nasjonale Forskningsdagene. Årets tema er grenser. Alle foredrag er gratis og åpne for alle.

Professor og samfunnsdebattant Bernt Hagtvet til Bjørknes Høyskole

Professor og samfunnsdebattant Bernt Hagtvet til Bjørknes Høyskole

Bernt Hagtvet er ansatt i en Professor II-stilling ved Bjørknes Høyskole fra 1. august i år, hvor han blant annet vil undervise om folkemord og massevold i det 20. århundre. Bernt Hagtvet vil høsten 2016 primært oppholde seg ved Yale University i USA hvor han skal forelese om europeisk fascisme. Hagtvet har inntil tidligere i år vært ansatt som professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

Tore Pedersen med artikkel om smertebehandling hos kreftpasienter

Tore Pedersen med artikkel om smertebehandling hos kreftpasienter

Tore Pedersen har i 2015 deltatt i en omfattende europeisk multisenterstudie ledet av professor Marianne Jensen Hjermstad ved Oslo Universitetssykehus (professor II ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet), hvor formålet var å kartlegge forekomst og karakteristika av gjennombruddsmerte hos om lag 1000 pasienter med langtkommet kreftsykdom og å undersøke sammenhengen mellom gjennombruddssmerter og livskvalitet.

Intervju med studentrådsleder Adrian Pracon

Intervju med studentrådsleder Adrian Pracon

"Å være demokratisk valgt leder for høyskolens øverste studentorgan er en stor tillitserklæring fra medstudentene. Det innebærer at man ikke handler for å fremme sitt eget beste, men at man hver eneste dag skal gjøre sitt ytterste for at alle studenter skal ha en god og trygg studiehverdag. Arbeidet som studentrådsleder er hektisk, men veldig givende. Man blir møtt med mange spennende utfordringer og oppgaver. Her får man en stor mulighet til å kunne utvikle seg personlig og man får knyttet kontakter for fremtiden".

Marianne Molin forsker på matvarers effekt på ulike helseutfall

Marianne Molin forsker på matvarers effekt på ulike helseutfall

Marianne Molin forsker hovedsakelig på sjømatens effekt på ulike helseutfall og samarbeider med flere nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Hennes doktorgradsprosjekt har resultert i flere publiserte artikler. Hun er bi-veileder for doktorgradsstudent ved HiOA og er tilknyttet et FoU-prosjekt i samarbeid med LDH. Hun er også involvert i et prosjekt om ernæringssituasjonen til flyktninger i Algerie der en masterstudent ved NMBU skal analysere drikkevann og ta biologiske prøver for å undersøke innhold av tungmetaller.

Førsteamanuensis Joshua Phelps med artikkel om psykologisk utbytte av idrettsaktiviteter

Førsteamanuensis Joshua Phelps med artikkel om psykologisk utbytte av idrettsaktiviteter

Hva som er motivasjonen bak trening påvirker om man får psykologisk utbytte av aktiviteten, forklarer Frode Stenseng og Joshua Phelps i en nylig publisert artikkel. Funnene viser at det er en sammenheng både mellom hvordan aktiviteten har blitt internalisert, samt livssituasjonen til vedkommende, og hvordan aktiviteten er knyttet opp i mot "virkelighetsflukt".

Gro Marit Istad Kristiansen, nettstudent bachelor i ernæring 2010-2014

Gro Marit Istad Kristiansen, nettstudent bachelor i ernæring 2010-2014

Nettstudium er heilt topp for meg :) Eg har ei lita jente på 17 måneder (som eg ikkje har i barnehage) så det er heilt topp å studera på nettet. Stedlig undervisning hadde ikkje gått i mitt tilfelle. Eg ventar barn nummer to om nokre veker så det er bra eg kan studere på nettet! Eg synes nettstudiet ,ed Qybele er helt fantastisk. det er veldig oversiktleg og inneheld bla mange gode forelesningsfilmar. Gro Marit Istad Kristiansen

Khatre Sarwari, årsstudent i psykologi 2014-15

Khatre Sarwari, årsstudent i psykologi 2014-15

Jeg har vært nettstudent på psykologi ved Bjørknes Høyskole, og er personlig veldig fornøyd av undervisningssystemet og foreleserne. Nettstudiet er en veldig fin ordning for de som vil prioritere sin tid og styre sin studiedag selv. Jeg har lært veldig mye av å studere på nett blant annet å være veldig strukturert i mine lese- og arbeidsrutiner. For meg har oppgaveløsningene vært en viktig del, fordi det har hjulpet meg å lære og ikke minst huske pensum!. Undervisningssystemet Qybele er veldig bra og foreleserne er der for deg og hjelper deg med alt som du skulle trenge hjelpe til. Jeg vil gjerne anbefale nettstudier på Bjørknes Høyskole til alle de som vil styre sin faglige innsats når og hvor de vil. - Khatre Sarwari

Alf Børre Kanten forsker innen eksperimentell psykologi

Alf Børre Kanten forsker innen eksperimentell psykologi

Alf Børre jobber primært innenfor eksperimentell sosialpsykologi og tilgrensende fagfelt som kognitiv psykologi og bedømming- og beslutningspsykologi og har brede interesser innenfor disse feltene. Han har også forsket på hvordan psykologisk distanse påvirker estimering av tidsbruk.