Forfatterarkiv: Ingrid Millehaugen-Figaji

Helga Fjærvoll, høyskolelektor

Helga Fjærvoll, høyskolelektor

Helga er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun underviser blant annet i utviklingspsykologi, konsulterende psykologi og sosial- og personlighetspsykologi. Hennes sterkeste faglige interesse er affektbevissthet, det vil si evnen til å kjenne og uttrykke egne følelser. Dette skrev hun om i sin hovedoppgave, som tok for seg arbeid med affektintegrasjon i terapi.

Therese Hjertaker, tropemedisin 2016

Therese Hjertaker, tropemedisin 2016

"Det har vært veldig lærerikt, og egentlig berikende for meg som person å være med på denne reisen og dette kurset. Det å se hvordan forhold mennesker lever under i Tanzania, samt hvordan helsevesenet fungerer der nede er veldig spesielt, og noe lignende får jeg trolig aldri oppleve igjen".

Tore Pedersen med artikkel om psykologi og informatikk

I sin hovedstilling ved Forsvarets etterretningshøgskole deltar vår professor II, Tore Pedersen i prosjektene Oslo Analytics og Security Ceremonies, som ledes av hhv professor Audun Jøsang og forsker Christian Johansen ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo.

Ivar Sjaastad forsker på hjertet

Ivar Sjaastad forsker på hjertet

Sjaastad har siden 1996 forsket på mekanismer for hjertesykdommer, men har deltatt aktivt i forskning på hvordan hjertet kan rammes

Ivar Sjaastad, forskningsleder

Ivar Sjaastad, forskningsleder

Ivar har vært forskningsleder ved Bjørknes Høyskole siden 2010 og har deltatt i faglig utvikling av høyskolen helt siden den ble stiftet. På midten av -90 tallet startet Sjaastad og et par andre ildsjeler det som skulle bli helsedelen av nåværende Bjørknes Høyskole. Fra 1999 har han vært vekselsvis helsefaglig leder og rektor.

Therese Moen om kurs i tropemedisin 2016

Therese Moen om kurs i tropemedisin 2016

-Kurset i tropemedisin er lagt opp med en e-læringsdel i forkant som gir en god innføring i hva som venter en i praksis. I Tanzania hadde vi to utrolig dyktige kursledere fra Norge samt en fin kombinasjon med forelesere fra Afrika med forskjellig kunnskap og erfaring. Vi fikk også flere dager ute på sykehus og et godt innblikk i virkeligheten som finner sted i tropene. Oppholdet på fantastiske TICC har gitt både venner og minner for livet. Alt i alt var kurset i tropemedisin utrolig givende og lærerikt og noe jeg kan anbefale på det varmeste og sterkeste. -Therese Moen, sykepleier.

Presidentvalgsarrangement gjennom Bjørknes Høyskole

Presidentvalgsarrangement gjennom Bjørknes Høyskole

Årets to største presidentvalgsarrangement finner sted på Kulturhuset mandag 10. oktober og på Bjørknes Høyskole tirsdag 11. oktober. Bjørknes Høyskole og Den amerikanske ambassaden har klart det helt store: å få den kjente valganalytikeren Alan Abramowitz (Emory University) til Oslo!