Forfatterarkiv: Ingrid Millehaugen-Figaji

Stipendiat Zoltan Barth disputerer

Stipendiat Zoltan Barth disputerer

Fredag 10. mai skal vår stipendiat Zolthan Barth forsvare sin doktoravhandling ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo. Vi gleder oss når det går bra for forskerne våre og gratulerer med den kommende doktorgraden!

Følg #karriereklar

Følg #karriereklar

Visste du at Bjørknes Høyskole gir deg karriereinspirasjon rett i lomma? Vår egen karriererveileder Maria er på snap og hjelper deg til å bli karriereklar underveis i studietiden. Følg henne på #karriereklar

Kjetil Tronvoll med artikkel i Addis Standard

Kjetil Tronvoll med artikkel i Addis Standard

Etiopia’s nye statsminister Abiy Ahmed står ovenfor store utfordringer med å skape stabilitet og gjennomføre reformer før de første lovet frie valgene skal avholdes neste år. I en artikkel i Etiopias største magasin Addis Standard, analyserer Prof. Kjetil Tronvoll de utfordringene statsministeren står ovenfor, og hva som må gjøres for å forene regjeringskoalisjonspartiet på nytt som en styringsdyktig regjering.

Inger Helene Ødegaard, økonomisjef

Inger Helene Ødegaard, økonomisjef

Inger Helene tiltrådte som økonomisjef i januar 2019 etter å ha jobbet i ulike stillinger i konsernet Anthon B. Nilsen Utdanning/Intendia siden 2006. Hun er autorisert regnskapsfører og har en bachelor i økonomi og administrasjon med spesialisering i økonomistyring, regnskap, skatter og avgifter.

Prof. Kjetil Tronvoll med artikkel på OpenDemocracy.net

Prof. Kjetil Tronvoll med artikkel på OpenDemocracy.net

Prof. Kjetil Tronvoll har sammen med den franske forskeren René Lefort publisert en kommentarartikkel om Etiopias usikre demokratiseringsprosess på den anerkjente OpenDemocracy.net fagsiden. Artikkelen ser på de utfordringene Etiopias politiske overgangsprosess må håndtere, deriblant etnisk konflikt, politisk vold, institusjonsreformer og valgforberedelser.

Tomas Røen med artikkel i Ny Tid om fredsavtalen i Den sentralafrikanske republikk

Tomas Røen med artikkel i Ny Tid om fredsavtalen i Den sentralafrikanske republikk

-Partene i konflikten i Den sentralafrikanske republikk (SAR) har signert en fredsavtale. Det er ikke første gang krigførende parter i landet har gjort nettopp dét, og det blir neppe heller den siste. Dersom freden skal vare i SAR, må både nasjonale, regionale og internasjonale krefter være villige til å bidra med ressurser og kompetanse til byggingen av et fungerende og suverent statsapparat som evner å ivareta alle sine innbyggere. Da får sentralafrikanere muligheten til å ta fatt på arbeidet med å skape forsoning og bygge en varig fred, skriver høyskolelektor Tomas Røen i en artikkel i Ny Tid

Marianne Myking, nettlærer

Marianne Myking, nettlærer

Marianne er nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går 6. året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til helsefremmende og forebyggende psykologisk arbeid, samt arbeid med følelser i terapirommet.

Kursrekke om psykisk helse i barnehage- og skolealder

Kursrekke om psykisk helse i barnehage- og skolealder

Psykisk helse i barnehage og skole er et høyaktuelt tema som engasjerer mange. Psykologer sitter på kunnskap som vi tror er både nyttig, etterlengtet og spennende for de som jobber tett på barn og unge. Bjørknes høyskole inviterer derfor til en kursrekke  over fire kvelder med temaer knyttet til psykisk helse. Kursene ledes av psykologene Jan Mossige og Elisabeth Reinertsen som begge underviser i emnet«psykisk helse i skolen» her på Bjørknes Høyskole. Målgruppen er ansatte i barnehage og skole og andre med interesse for feltet.

Magnus Aronsen: nytt styremedlem i Norges Forskningsråd

Magnus Aronsen: nytt styremedlem i Norges Forskningsråd

Førsteamanuensis Magnus Aronsen ble i statsråd 20. desember utnevnt som styremedlem i Norges Forskningsråd for perioden 2019-2022. Norges Forskningsråd fungerer den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjeringen og departementene i Norge, og fordeler årlig rundt 9 milliarder kroner til forskning og innovasjon i Norge.