Forfatterarkiv: Daniel Fors

Heidi Holmlund, høyskolelektor/klinisk ernæringsfysiolog

Heidi Holmlund, høyskolelektor/klinisk ernæringsfysiolog

Heidi Holmlund er klinisk ernæringsfysiolog og jobber til daglig med ernæring for toppidrettsutøvere ved Olympiatoppen i Oslo. Heidi har forelest ved Bjørknes Høyskole siden 2009 i fagene idrettsernæring og spiseforstyrrelser.

Victoria Forsberg, foreleser

Victoria Forsberg, foreleser

Victoria Forsberg foreleser i psykologi som fag og vitenskap, utviklingspsykologi, personlighetspsykologi og abnormal psykologi. Til daglig jobber hun som privatpraktiserende psykolog.

Kjersti Skrede

Kjersti Skrede

Kjersti er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og er for tiden i turnus ved Sykehuset Østfold. Hun har jobbet ved Bjørknes Høyskole siden 2010, både som korrekturleser av nettressurser, hjelpelærer, foreleser og nettlærer med ansvar for studenter på medisin grunnfag. Hun ar ellers jobbet som sykehjemslege ved siden av studiene, og har undervist sykepleiestudenter ved Diakonhjemmet Høgskole. Kjersti har en spesiell interesse for indremedisin, særlig geriatri og infeksjonsmedisin.

Gustav Lothe, høyskolelektor

Gustav Lothe, høyskolelektor

Gustav er stipendiat ved Bjørknes Høyskole og forsker i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Ved høyskolen er han både nettlærer og -veileder for nettstudentene ved Bjørknes Høyskole. . Gustav har en spesiell interesse for akuttmedisinske fagområder og førstehjelp og interesserer seg særlig for sykdomsmekanismer ved hjertesvikt. Gustav har undervist i flere medisinske emner innen førstehjelp i forsvaret. Han har utviklet et nytt førstehjelpskurs for Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS) og er instruktør i OAMS Ekstern.

Heidi Hansen, høyskolelektor

Heidi Hansen, høyskolelektor

Heidi er manuellterapeut og underviser i både teoretiske- (patologi) og praktiske (massasje, fysioteknikk) fag. I tillegg jobber hun til daglig som manuellterapeut på et fysikalsk institutt. Heidi har jobbet 16 år som fysioterapeut og MT ved Hokksund Rehabiliteringssenter og har bred erfaring fra mange ulike pasientgrupper. I tillegg til den kurative behandlingen individuelt og i grupper, har hun også lang erfaring med skolering av pasienter (ryggskole etc.).

Herman van Dijk, programansvarlig, fysioterapi

Herman van Dijk, programansvarlig, fysioterapi

Herman er programansvarlig for fysioterapiutdanningen og studycoach. Han underviser i de praktiske fagene. Herman har undervist på fysioterapiprogrammet ved Bjørknes Høyskole siden 1999. Herman jobbet som fysioterapeut og har vært ledende fysioterapeut i 20 år ved Hokksund Rehabiliteringssenter. Han har i tillegg drevet eget fysikalsk institutt.Han har bred erfaring i diagnostisering og behandling av muskel- og skjelettlidelser.

Stella Ottesen, høyskolelektor

Stella Ottesen, høyskolelektor

Stella underviser i psykologi både for psykologistudenter og fysioterapistudenter ved høyskolen. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har spesielt erfaring med å jobbe med kognitiv terapi med pasienter som har angst, depresjon, stress/søvnrelaterte vansker og spiseforstyrrelser. Stella har sin egen privat praksis der hun behandler pasienter individuelt og i grupper. Videre underviser hun for Norsk Psykologforening og holder kurs for ulike organisasjoner og bedrifter.

Kristine Green Sandvik, høyskolelektor

Kristine Green Sandvik, høyskolelektor

Kristine er fysioterapeut med master i manuellterapi og i idrettsfysioterapi. Hun har undervist ved fysioterapiutdanningen på Bjørknes høyskole siden 2012, og har nå ansvar for å undervise studentene i klinisk undersøkelse og øvelsesbehandling. Kristine har også hovedansvaret for muskel-og skjelett anatomiundervisningen på medisin1+5 programmet.

Professor Henrik Syse

Professor Henrik Syse

"Bjørknes University College provides close contact between lecturers and students, a good environment to learn and to teach, a fine atmosphere among the students, and the opportunity for in-depth study of the most important topics within peace and conflict studies, including political, institutional, and ethical questions. For me, it’s a great privilege to teach at a college so committed to excellence and to taking care of its students". Professor Henrik Syse, Research Professor at PRIO (Peace Research Institute Oslo); Member of the Norwegian Nobel Committee, Associate Professor at the Norwegian Defence University College; Editor of Journal of Military Ethics, and Professor at Bjørknes University College.

Innhold i søknaden

Vi har studiebrosjyrer, håndbøker, fagplaner, søknadsskjemaer, og ikke minst – nær kontakt med universitetene.