Jeg har fullført årsstudium i fred og konflikt-studier ved studiedag merket jeg at det å være student her var spesielt. Foreleserne er kunnskapsrike og tilstedeværende. De har et tydelig engasjement både for emnene, høyskolen og studentene. Studieadministrasjonen på høyskolen er helt fantastisk! De er alltid blide og hjelpsomme, og bryr seg oppriktig om studentene. Året på Bjørknes Høyskole har gitt meg et stort faglig løft, gode kontakter og ikke minst masse motivasjon som jeg tar med meg videre. Nå er planen å ta mastergrad innen internasjonale relasjoner, og forhåpentligvis venter en spennende jobb etter endte studier. Annette Fischer, årsstudium fred & konflikt 20013-14

Hvordan gikk det med Annette?

Annette fullførte sin planlagte mastergrad på Brüssels School of International Studies. I juli 2015 landet hun drømmejobben som kommunikasjons- og rekrutteringsansvarlig i Bergen Røde Kors. Før hun startet på årsstudium i freds-og konfliktstudier hadde Annette fullført en bachelor i PR, media & kommunikasjon fra Høgskulen i Volda.