Anne har doktorgrad i utviklingspsykologi og forsker på psykisk helse hos barn og unge.

Profilbilde av Anne Kjeldsen førsteamanuensis Bjørknes HøyskoleBakgrunn:

Doktorgradsstipendiat og postdoktor ved Folkehelseinstituttet
Prosjektleder for den longitudinelle, populasjonsbaserte studien Trivsel og oppvekst – Barndom og ungdomstid (TOPP-studien) ved Folkehelseinstituttet
Embetsstudiet i psykologi, Universitetet i Oslo
Spesialist i klinisk psykologi fordypning barn og unge, privatpraksis som psykologspesialist

 

Undervisning:

Enkeltforelesninger innenfor utviklingspsykologi og psykisk helse hos barn og unge

 

Aktuelle forskningsområder:

Hvordan er psykisk helse i barne-, ungdoms og ung voksen alder relatert til ulike mønstre av beruselsesdrikking gjennom ungdomsperioden?
Longitudinelle mønstre av atferdsproblemer – hvordan varierer disse sammen med risikofaktorer over tid?
Unge som står utenfor utdanning og arbeidsliv – marginalisering
Utviklingen av positiv psykisk helse og forholdet mellom positive og negative indikatorer på psykisk helse

Les mer om Anne Kjeldsens forskning