Andreas er utdannet psykolog fra NTNU, og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har emneansvar og underviser i abnormal psykologi og konsulterende psykologi. Fra tidligere har Andreas lang og variert bakgrunn fra klinisk arbeid i offentlig helsevesen, blant annet med akutte psykiske kriser.

Bakgrunn:

Profesjonsstudiet i psykologi (Cand.Psychol.), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi, Norsk Psykologforening

 

Klinisk praksis:

Arbeid med akutt krisehåndtering, spesielt fokus på selvmordsproblematikk

Utredning og behandling av voksne med ulike psykiske lidelser i offentlig helsevesen

Gruppeterapi

Emosjonsfokuserte terapimetoder, spesifikt ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi)

Barnevern

 

Undervisnings- og veiledningsområder:

Abnormal psykologi og konsulterende psykologi samt psykiatri for studenter på medisin grunnfag.