Hjelpelærerne er til stede og hjelper og svarer på spørsmål når det gjelder de anatomiske 3D modellene. Dette er vesentlig for å få overføring/forståelse fra 2D (altså på bilder/i forelesning mm) til 3D både til muntlig-praktisk eksamen og for å være godt forberedt til sommerkurset.

Du bør velge MINST ett kurs, men du kan gjerne komme og øve flere ganger. Vi må vite når du har tenkt til å komme så kryss av her.
  • (Velg flere datoer ved å holde CTR nede)