Alvilde jobber som nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og jobber i barnevernstjenesten. Hennes faglige interesser er i tillegg særlig knyttet til familieterapi, sosialpsykologi, miljøpsykologi.

Profillbilde av Alvilde Knutsen - nettlærer Bjørknes Høyskole