Alvilde jobber som nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går siste året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til familieterapi, sosialpsykologi, miljøpsykologi.

Profillbilde av Alvilde Knutsen - nettlærer Bjørknes Høyskole