Alf Børre Kanten er ansatt som førsteamanuensis og underviser primært innenfor sosialpsykologi. Han forsker innenfor områdene eksperimentell sosialpsykologi og tilgrensende fagfelt som kognitiv psykologi og bedømmings- og beslutningspsykologi. Han har brede interesser innenfor disse feltene, men har jobbet mest med spørsmål knyttet til kontrafaktisk tenkning og psykologisk distanse.

English

Alf Børre Kanten is an associate professor of psychology, primarily interested in experimental social psychology and related fields such as judgment and decision-making and cognitive psychology. He has broad interests within these fields, but he has mostly worked on questions related to counterfactual thinking and psychological distance.

E-mail: Alf.Borre.Kanten@bhioslo.no 

 

Bjørknes Høyskole Ansatt Alf Børre

Faglige kompetanseområder

Sosial kognisjon, bedømmings- og beslutningspsykologi, sosialpsykologi.

 

Bakgrunn

2015 – d.d.: Førsteamanuensis i psykologi, Bjørknes høyskole.
2012 – 2017: Postdoktor i sosialpsykologi, UiO.
2007 – 2011: Doktorgradsstipendiat ved UiO og Simula Research Laboratory.
2006 – 2007: Universitetslektor i sosialpsykologi, UiO.

 

 

Undervisning og veiledningsområder

Sosial- og personlighetspsykologi
Forskning i praksis
Bacheloroppgave

 

Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter

 

Andre publikasjoner:

  • Vorland, N., Selvik, S., Hjorthol, T., Kanten, A.B., & Blix, I. (2018). Tverretatlig samarbeid om
    barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. (Rapport 3/2018). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
  • Kanten, A. B. (2018). Om tenkning og avstander. (Populærvitenskapelig artikkel for Psykologisk.no)

 

Les mer om forskningen til Alf Børre Kanten her