Alf Børre Kanten er ansatt som førsteamanuensis og underviser primært innenfor sosialpsykologi. Han forsker innenfor områdene eksperimentell sosialpsykologi og tilgrensende fagfelt som kognitiv psykologi og bedømmings- og beslutningspsykologi. Han har brede interesser innenfor disse feltene, men har jobbet mest med spørsmål knyttet til kontrafaktisk tenkning og psykologisk distanse.

Bjørknes Høyskole Ansatt Alf Børre

Faglige kompetanseområder

Sosial kognisjon, bedømmings- og beslutningspsykologi, sosialpsykologi.

 

Bakgrunn

2015 – d.d.: Førsteamanuensis i psykologi, Bjørknes høyskole.
2012 – 2017: Postdoktor i sosialpsykologi, UiO.
2007 – 2011: Doktorgradsstipendiat ved UiO og Simula Research Laboratory.
2006 – 2007: Universitetslektor i sosialpsykologi, UiO.

 

Undervisning og veiledningsområder

Sosial- og personlighetspsykologi
Forskning i praksis
Bacheloroppgave

 

Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter

 

Andre publikasjoner:

  • Vorland, N., Selvik, S., Hjorthol, T., Kanten, A.B., & Blix, I. (2018). Tverretatlig samarbeid om
    barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. (Rapport 3/2018). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
  • Kanten, A. B. (2018). Om tenkning og avstander. (Populærvitenskapelig artikkel for Psykologisk.no)

 

Les mer om forskningen til Alf Børre Kanten her