Alf Børre er ansatt som førsteamanuensis og underviser primært innenfor sosialpsykologi. Han er også aktiv forsker og arbeider innenfor eksperimentell sosialpsykologi og tilgrensende fagfelt som kognitiv psykologi og bedømmings- og beslutningspsykologi. Han har brede interesser innenfor disse feltene, men har jobbet mest med spørsmål knyttet til psykologisk distanse, optimisme og kontrafaktisk tenkning.

Bjørknes Høyskole Ansatt Alf Børre

Faglige kompetanseområder

Sosial kognisjon, bedømmings- og beslutningspsykologi, sosialpsykologi.

Bakgrunn

Postdoktor i sosialpsykologi, UiO.
Doktorgradsstipendiat ved UiO og Simula Research Laboratory (ferdig PhD i 2012)
Universitetslektor i sosialpsykologi, UiO.

Undervisning og veiledningsområder

Sosial- og personlighetspsykologi

Aktuelle forskningsprosjekter

– The effect of event magnitude on the hindsight bias

– Event magnitude and perceptions of subjective closeness

Publikasjoner

Kanten, A. B. (2011). The effect of construal level on predictions of task duration. Journal of Experimental Social Psychology, 47, 1037-1047.

Kanten, A. B., & Teigen, K. H. (2008). Better than average and better with time: Relative evaluations of self and others in the past, present, and future. European Journal of Social Psychology, 38, 343-353.

Kanten, A. B., & Teigen, K. H. (2015). A magnitude effect in judgments of subjective closeness. Personality and Social Psychology Bulletin, 41, 1712-1722.

Teigen, K. H., Kanten, A. B., & Terum, J. A. (2011). Going to the other extreme: Counterfactual thinking leads to polarised judgements. Thinking & Reasoning, 17, 1-29.

 

Les mer om forskningen til Alf Børre Kanten her