Hopp til hovedinnhold
/

Vellykket autismeseminar med 200 deltagere

orsdag 25 april inviterte Bjørknes Høyskole til seminar om autisme. Foredragsholdere var professor Barry Carpenter fra Oxford Brooks University og Professor Emeritus Stephen von Tetzchner fra Universitet i Oslo. Med andre ord to svært velrenommerte foredragsholdere og forskere innen autisme-feltet. 200 deltagere fra blant annet skoler, barnehager, kommunehelsetjeneste, sykehus, PPT og BUP møtte opp til heldags-seminaret.

Publisert i Aktuelt om psykologi av Høyskolen Fredag 26. april, 2019 - 20:39 | sist oppdatert Mandag 7. desember, 2020 - 12:24

Seminar om autisme: Forstår vi egentlig hva barn og unge sliter med?

Primus-motor for seminaret var psykolog og høyskolelektor ved Bjørknes høyskole Jan Mossige. Han har jobbet med psykisk helse hos barn og unge i over 40 år. Vi ba Jan om å fortelle litt om bakgrunnen og hensikten med seminaret.

Hvor kom ideen fra å arrangere seminaret?
– Ideen til dette seminaret har jeg hatt lenge, og så var vi så heldige at det passet å samle Barry Carpenter og Stephen von Tetzchner i Oslo denne våren. Jan ble kjent med Barry Carpenter på en internasjonal konferanse og ble inspirert av å høre han snakke om hvordan man bedre kan forstå og støtte spesielt jenter med autisme.
– Dette har altfor lite fokus i Norge, mener Jan.

Barry Carpenter foreleser
Barry Carpenter foreleser

Professor Barry Carpenter er verdensleder når det gjelder autismespekter tilstander. Han har arbeidet med barn og unge med autisme og sammensatte lærevansker i over 30 år. I fjor ble han tildelt det første professoratet innen fagfeltet Mental Health in Education som er opprettet i Storbritannia. Han har skrevet en mengde artikler innen fagfeltet og er bidragsyter til flere fagbøker. I år lanserte han ny bok som medforfatter som omhandler jenter med autisme.

Barry Carpenter er en meget god formidler og en hyggelig person som har fokus på viktigheten av dette temaet og formidler svært viktig kunnskap på en lett og forståelig måte, sier Jan.

Til seminaret inviterte også Jan en annen kjent foredragsholder, nemlig Professor Emeritus Stephen von Tetzchner, som Jan har kjent i mange år.
– Professor Emeritus von Tetzchner er meget anerkjent internasjonalt, men på et annet området enn Barry Carpenter. Han jobber med de svakeste av de som har autismespekter tilstander og jobber mye med noe som heter ASK – alternativ og supplerende kommunikasjon. Dette var hans hovedtema på seminaret, forteller Jan.

– Von Tetzchner og Carpenter tok for seg forskjellige aspekter av autisme, og man kan gjerne si på hver sin side av autismeaspekter når det gjelder funksjonshemninger. Carpenter tok opp noe som tidligere ble kalt asperger, men som nå også sorterer under autismespekteret. Von Tetzchner snakket om de som har størst vansker med å uttrykke seg verbalt, men som kan gjøre seg forstått ved hjelp av ASK, forklarer Jan.

Barry Carpenter foreleser på autismeseminar

 

Hvem var seminaret for?
– Det har vært svært stor interesse for seminaret. Planen var å ta i mot 100 deltakere, men da vi lanserte seminaret fikk vi inn over 200 påmeldinger, forteller Jan.
Blant de påmeldte var det foreldre med barn som har autisme, ansatte i skoler og barnehager og andre fagpersoner bl.a. fra PPT.
– Det er fint å se at seminaret vekker interesse og er relevant for så mange, legger Jan til.

Hva ønsker du at deltakerne skal sitte igjen med?
– Når det gjelder professor Carpenters foredrag, håper jeg på økt oppmerksomhet rundt de mange udiagnostiserte jentene som har grader av autisme og som sliter med dette i hverdagen. Det er dessverre nesten bare gjort forskning på gutter, og jenter har i stor grad blitt glemt, påpeker Jan. -Det stemmer ikke -slik mange tror- at det er så få såkalt høyt fungerende autister blant jenter. Jenter lider ofte i stillhet. En gutt kan være utagerende og føle seg ganske normal, men en jente føler ofte at dette er en stor belastning som hun må skjule. Dette skaper problemer sosialt. Det er trist når jenter ikke vet hva som feiler dem, fordi de mangler en klar diagnose. Mange jenter sier at de ikke vet hvem de er, noe som er et stort problem, forteller Jan.

 

Ønsker større oppmerksomhet i Norge

Stephen von Tetzchner foreleser
Stephen von Tetzchner foreleser

Kunnskapen og erfaringene som professor Barry Carpenter tar med seg vil forhåpentligvis bidra til større oppmerksomhet rund dette i Norge også slik at flere jenter med autisme kan få den støtten de trenger.
– Når det gjelder professor Stephen von Tetzchner’s målgruppe, så er det naturligvis veldig fint for foreldre og familiemedlemmer som er opptatt av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Von Tetzchner har både forsket på dette temaet og han har jobbet mye klinisk og bruker ASK aktivt, sier Jan.
– Begge foredragene var ment å være meget praktiske. Deltakerne kan helt sikkert ta med seg noe praktiske tips og verktøy hjem som kan brukes i hverdagen, sier Jan.

Hva betyr dette seminaret for Bjørknes Høyskole?
– Det er veldig hyggelig at Bjørknes Høyskole står bak dette arrangementet, sier Jan. For det første er det en ære å være den første som bringer denne kunnskapen til torgs siden det ble professor Barry Carpenter sin første tur til Norge.

Jan forteller også at det er stort behov for kunnskap om autisme her i Norge, og der er flott at Bjørknes Høyskole kan være med å kaste lys over viktige spørsmål rundt barn og unge med autisme.
– Med dette ønsker Bjørknes Høyskole å skape større oppmerksomhet i den norske befolkningen rundt jenter med autisme, og gjøre folk klar over disse problemene og hvordan de kan håndteres,
Jan håper også på mer forskning rundt autisme i Norge og ønsker mer fokus på dette i undervisning av studenter.