Hopp til hovedinnhold
/

Ta master i psykologi - og bidra med psykologikunnskap i ny teknologi

Er du interessert i hvordan psykologisk kunnskap kan brukes i utviklingen av digitale løsninger? Eller hvordan internett, sosiale medier og gaming kan påvirke den mentale helsen vår? Masterstudiet i psykologi, med fordypningen kognisjon og teknologi, handler om nettopp dette.

Publisert i Nyheter av Onsdag 16. juni, 2021 - 08:57 | sist oppdatert Torsdag 24. juni, 2021 - 16:29

Gå til studiesiden

Ta en ny og fremtidsrettet utdannelse  

Masterstudiet i kognisjon og teknologi er en av få utdannelser i Norge som tar for seg psykologi og teknologi. Med denne utdannelsen får du forståelse for det komplekse samspillet mellom menneske og teknologi.

Du får utfordret deg på problemstillinger som hvordan endringer i det digitale samfunnet påvirker mennesker, og hva som skjer med dem som eventuelt har problemer med å holde følge i det eskalerende digitale samfunnet vi lever i.  

Vi er opptatte av at du som student skal være med på å sette preg på hvordan fremtiden ser ut og påvirke samspillet mellom menneske og teknologi, sier Axel Vittersø, førsteamanuensis i kognitiv psykologi ved Bjørknes Høyskole.  

I dag er vi alle digitale, og hele befolkningen har behov for en viss digital kompetanse for å utføre helt dagligdagse gjøremål. Derfor er det viktig at teknologien som skapes er tilrettelagt for alle menneskene i samfunnet vårt.   

Verden blir mer og mer digital. Derfor er det viktig å forstå samspillet mellom mennesker og teknologi. Vi ønsker å utdanne folk som kan bidra positivt til å anvende psykologisk kunnskap innen alle felt som er omfattet av teknologi, sier Vittersø. 

Fordypningen i kognisjon og teknologi er en tidsriktig og fremtidsrettet utdannelse. Det er viktig for samfunnet med kompetanse på hvordan teknologi kan bedre menneskers psykiske og fysiske helse.

I denne fordypningen vil du blant annet lære mer om hvordan vi kan bruke teknologi til å bedre hverdagen til mennesker med ulikt funksjonsnivå, som for eksempel blinde og svaksynte, de som bruker proteser, og mennesker med kronisk smerte, forklarer Vittersø.  

Les om hvordan apper kan benyttes i behandling av psykiske plager.

Psykologikompetanse trengs i utviklingen av ny teknologi

Psykologikunnskap benyttes mer og mer i utviklingen av ny teknologi. Det er viktig for å forstå hvordan teknologi burde utvikles, og hvilke behov forskjellige brukere har.  

Hjernen formes av teknologien vi bruker, og teknologi påvirker hvordan vi tenker. Teknologi kan for eksempel brukes til å påvirke forbrukerens valg av varer og tjenester, forklarer Vittersø.

 Axel Vittersø, førsteamanuensis i kognitiv psykologi

Axel Vittersø, førsteamanuensis i kognitiv psykologi

Hvem passer master i psykologi med fordypning i kognisjon og teknologi for? 

Undervisningen er variert og dynamisk med et forskningsnært fokus.  

Vi fokuserer på å gi studentene en forståelse for den praktiske verdien av psykologisk teori, sier Vittersø. 

Forelesningene vil skje både på høyskolen for deg som vil studere på campus i Oslo, samtidig som de streames til nettstudentene på samme tidspunkt.

Som nettstudent kan du befinne deg hvor du vil, men en del av forelesningene vil være på gitte tidspunkt. Dette er fordi vi skal skape et godt og fruktbart læringsmiljø, i en mindre klasse. 

Etter utdannelsen er du kvalifisert til å søke på mange forskjellige jobber, både i offentlig og privat sektor, i konsulentfirmaer og innen forskning. Du kan for eksempel jobbe i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi, med utviklingen av fremtidens barnehager eller med å skape morgendagens velferdstjenester.

For å være kvalifisert til å søke må du ha:

  • Bachelorgrad i psykologi med C i snitt 
  • 80 studiepoeng i psykologiemner 
  • 15 studiepoeng i forskningsmetode

Dette er utdannelsen for deg som er interessert i å jobbe med både teknologi og psykologi.

Du vil få et forsprang inn i morgendagens digitale jobbmarked. Der er det spesielt viktig med kompetanse innen kognisjon og teknologi, avslutter Vittersø.

Søk på master i kognisjon og teknologi