Det er ikke nødvendigvis slik at jo mer tid du bruker på studier, jo mer lærer du. La oss heller vri litt på setningen: Jo smartere du bruker den tiden du har til å studere, jo mer lærer du!