Hopp til hovedinnhold
/

Nå kan du ta en master i psykologi ved Bjørknes Høyskole  

Fra høsten 2021 står mastergrad i psykologi i porteføljen til Bjørknes Høyskole. Det er første gang skolen tilbyr et eget masterløp.  

Publisert i Nyheter Mandag 22. mars, 2021 - 12:36 | sist oppdatert Tirsdag 23. mars, 2021 - 19:59

En toårig mastergrad i psykologi med to ulike fordypninger skal få æren av å være det første studiet på masternivå på Bjørknes Høyskole. Interessen er stor, det er begrensede plasser og flere søknader har allerede kommet inn.  

Vi er veldig stolte av at vi nå fra høsten starter opp med et mastergradsstudium i psykologi. Det er et viktig og stort steg for høyskolen.
- Cia Dunstrøm, rektor på Bjørknes Høyskole. 

Bjørknes Høyskole tilbyr i dag en rekke bachelorgrader, årsenheter og enkeltemner innen fagretningene helse og ernæring, samfunnsvitenskapelige fag og psykologi. Nå kommer også psykologi-masteren inn i porteføljen, som for mange er en naturlig fortsettelse etter endt bachelor i psykologi, og et steg videre mot fremtidig jobb og karriere. Innen psykologifeltet er etterspørselen stor etter studier på masternivå.  

Det er ikke tilfeldig at det er innenfor psykologi vi etablerer vårt første masterprogram. Med et bredt tilbud innen psykologi og mange psykologistudenter så har det vært et sterkt ønske fra både studenter og fagansatte å kunne tilby studier også på masternivå, sier Dunstrøm videre. 

To fordypninger 

Masterprogrammet i psykologi søker å gi studenten kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som gjør studenten rustet til selvstendig å kunne bidra til kunnskapsproduksjon og kunnskapsanvendelse innen psykologifaget i samfunn og arbeidsliv. Studenten velger mellom to fordypningsområder:    

I de to studieretninger vil det være spesielt fokus på hvordan kompetanse innen psykologi kan bidra til bedre folkehelse og være nyttig i samspillet mellom teknologi og kognisjon.
- Randi Bjøntegaard, instituttleder psykologi ved Bjørknes Høyskole. 

Master psykologi: Fordypning i kognisjon og teknologi
Master i psykologi: Fordypning i anvendt helsepsykologi og forebygging

Å studere i 2021 

Mastergraden i psykologi, som ved alle studier ved Bjørknes Høyskole, kan tas stedlig i Oslo eller via nett. I en tid preget av mye usikkerhet for studenter på hvordan undervisningen blir er det fordelaktig at høyskolen i mange år (også før koronapandemien) har hatt et stort fokus på nettstudier.

På denne masteren kjøres det et parallelt løp, hvor man baserer seg på én klasse som følger samme undervisning uansett om man tar studiet stedig eller via nett. Dette gjør studiet mer forutsigbart.  

I tillegg er det et stort fokus på forskning, og masterstudentene vil tilegne seg inngående kunnskap som gjør studenten i stand til å inngå i et faglig samarbeid, analysere problemstillinger, vurdere relevansen av ulike teoretiske modeller og etablert praksis, samt inngå konstruktivt i videreutvikling og nyvinning av gode bærekraftige løsninger. 

Å tenke kritisk og systematisere kunnskap er viktig både nå og i fremtiden. Gjennom å lære mer om forskningsmetode, og å produsere egen forskning i form av en masteroppgave, vil bli en vesentlig del av studiet. 
- Joshua Phelps, førsteamanuensis ved Institutt for psykologi. 

Jobbmulighetene er mange 

Etter endt masterløp kan en jobb innen ulike områder av samfunnet både i privat og i offentlig sektor, for eksempel i et departement eller direktorat være aktuelt. For noen vil en karriere innen bemanning og HR, markedsføring eller salg, i frivillige organisasjoner, i utforming av helsepolitikk eller som rådgivere og konsulenter være aktuelle veier å gå. Mange ønsker også en jobb innen akademia, enten med undervisning eller med forskning.  

Et viktig fokus er å gjøre studentene klare for arbeidslivet, hvor masterforløpet vil gi flere muligheter for dette, for eksempel gjennom observasjonspraksis og bedriftsbesøk.

Psykologisk kunnskap er det stor etterspørsel etter også utenfor terapirommet. Masterstudiet hos oss tilbyr to ulike fordypningsmuligheter som begge vil gi kompetanse av høy relevans for arbeidslivet, sier Bjøntegaard.  

Les mer om master i psykologi