Hopp til hovedinnhold
/

Internship ved legesenter

Internship er et valgemne på bachelor i ernæring der studenter får mulighet til å skaffe seg relevant arbeidserfaring samtidig med studiene. Her forteller Katrine, som var ferdig med bachelorgraden sin våren 2018, om sin erfaring.

Skrevet av Katrine Lungård, bachelor i ernæring

Publisert i Internship: Ernæring av Høyskolen Tirsdag 11. september, 2018 - 13:58 | sist oppdatert Lørdag 5. desember, 2020 - 22:09

Kathine Lungård, bachelor i ernæring 2018
Kathine Lungård, bachelor i ernæring 2018

Hvorfor jeg valgte internship som del av min bachelor

Jeg så på internship som en unik mulighet. Gjennom samtlige emner i løpet av bachelorgraden ble jeg mer og mer engasjert i fagfeltet ernæring. Jo mer jeg leste, jo mer fikk jeg også lyst til å utføre arbeidet i praksis. Jeg så på internship som en god måte å få knyttet teori mot praksis, da jeg visste at det kunne være et stort skille mellom disse. Jeg har aldri angret på at jeg valgte internship som valgemne. Arbeidspraksisen har gitt meg erfaringer og muligheter jeg ellers ville vært foruten.

Å finne en praksisplass

Da jeg skulle finne et sted å ha internship tenkte jeg først og fremst på hva jeg ønsket å gjøre og hva jeg ønsket å lære mer om. Det jeg ønsket var å få jobbe med mennesker på individnivå gjennom individuelle kostveiledninger. Jeg tok kontakt med flere instanser innad i min hjemkommune og flere av byens legesentre. Jeg var så heldig å få positivt svar fra to steder. Det endte med at jeg takket ja til Parken legesenter DA.

Arbeidsoppgaver gjennom internshipet

Arbeidsoppgavene mine har vært å ha individuelle kostveiledninger for pasienter ved legesenteret. Noen bestilte time selv og andre ble henvist av fastlege ved legesenteret. Jeg hadde egne pasientlister og tilgang til journalsystemet, slik at jeg har kunnet dokumentere kostveiledningene. Jeg har også hatt muligheten til å hente ut relevant informasjon som blodprøvesvar og målinger, der dette har vært aktuelt. Jeg har gitt jevnlig oppfølging der det har vært behov for dette.

Svært lærerikt & utfordrende

Jeg opplevde først og fremst internshipet som svært lærerikt og givende. Det som var mest utfordrende var nok å huske på hele repertoaret av kunnskaper om sykdommer, medisiner, næringsstoffer og kostråd. Samtidig skulle jeg balansere dette med å huske alt jeg trengte til kartlegging og å gi klientene en god opplevelse av konsultasjonen. Det føltes kaotisk de første ukene, men etter hvert gikk det bedre og bedre og jeg ble tryggere på meg selv, min kunnskap og det jeg kunne bidra med. Nå opplever jeg at jeg mestrer dette svært godt.

Ulike problemstillinger

Jeg synes det var spennende å jobbe med så mange ulike klienter med ulike problemstillinger og hensyn. Mange av klientene synes også det var veldig spennende med ernæring og hadde mange spørsmål til den informasjonen og de kostrådene jeg kom med. Dette gjorde at jeg fikk brukt kunnskapen min på veldig mange områder og jeg fikk virkelig prøvd meg.
Ved å jobbe på legesenter fikk jeg også jobbe tverrfaglig med lege og sykepleier. Dette ga meg ekstra kunnskap om ulike sykdommer og medisiner jeg ikke har lært så mye om på studiet. I tillegg fikk jeg være med å observere EKG-målinger og Spirometri undersøkelser.

Tverrfaglig samarbeid

Samarbeidet med legesenteret var veldig bra. Jeg følte meg inkludert og respektert fra dag èn og jeg var så heldig å få delta i et godt arbeidsmiljø. Legesenteret var flinke til å stille med utstyr jeg trengte til mine kostveiledninger og jeg vil si vi hadde et godt tverrfaglig samarbeid. Det har også gitt meg hyggelige bekjentskaper og unike muligheter for fremtiden dersom jeg vil starte som selvstendig næringsdrivende.

Å gjøre en forskjell

Det beste med hele opplevelsen var å få være med på å gjøre en forskjell i noens liv. Over tid kunne jeg se at mange ble mer fornøyde med egen mestring. Jeg fikk takknemlige smil med glimt i øyet da de fortalte at jeg har vært en viktig brikke i et stort puslespill mot et bedre liv. Den opplevelsen var helt unik og noe jeg tar med meg resten av livet.