Hopp til hovedinnhold
/

Hvorfor Tanzania som destinasjon for studietur?

Alt i alt byr studieoppholdet i Tanzania på en rekke spennende opplevelser, personlige utfordringer, sterke inntrykk, interessant og dagsaktuell undervisning, grunnleggende felterfaring, og mye, mye mer. Lurer du fortsatt på hvorfor vi tar med bachelorstudentene fra freds- og konfliktstudier og internasjonale studier til akkurat Tanga?

Publisert i Aktuelt om statsvitenskap og internasjonale relasjoner av Bjørnar Østby Torsdag 15. mars, 2018 - 17:50 | sist oppdatert Torsdag 3. desember, 2020 - 08:56

Internasjonal erfaring og dannelsesreise
For å begynne med det generelle, er det en rekke årsaker til at vi ønsker å sende studentene våre på et studieopphold utenlands. Studieretningen vår er jo per definisjon internasjonalt orientert, og det er derfor helt naturlig at studentene gis muligheten til å opparbeide seg noe internasjonal erfaring i løpet av studiene. Dessuten er vi overbevist om at et slikt lengre opphold også utgjør en slags “dannelsesreise” for den enkelte, der man blir bedre kjent med seg selv, andre, og en ukjent kultur og omverden, samtidig som man er nødt til å prosessere en rekke inntrykk og håndtere nye og ofte uforutsette utfordringer. Å være noen uker borte fra familie, venner og kjente omgivelser har vi erfaring med at rett og slett er sunt, og noe studentene våre vokser mye på.

Tanzaniatur 1
Tanga er en middels stor by med en interessant historie og en fantastisk beliggenhet ved det indiske hav.

Verdenshistorisk knutepunkt
I Tanzania får studentene bryne seg på nettopp det overnevnte. Dessuten er Tanzania også et land som er svært interessant sett i lys av vår egen studieretning. For det første har den såkalte “Swahili-kysten” Tanzania er en del av, lenge ligget i krysningspunktet mellom øst og vest, nord og sør. Noen av de første fremmede på disse traktene var kineserne, mens både persere og arabere har hatt tett og langvarig kontakt med Øst-Afrikas kystområder siden. Tanga – byen vi har vår base i – ble på sin side planlagt og bygd av tyskerne, mens britene også har satt sine spor etter den tid. Tanga og Tanzania utgjør med andre ord et slags verdenshistorisk knutepunkt som i seg selv er verdt å bli bedre kjent med.

Et fredelig land i et urolig nabolag
For det andre har Tanzania historisk sett vært en slags fredelig utpost i et ellers svært konfliktfylt nabolag. For å nevne et par eksempler; Rwanda gjennomgikk på midten av 1990-tallet et ekstremt blodig folkemord, DR Kongo har vært åsted for det som har blitt kalt “Afrikas verdenskrig” og store deler av befolkningen i østlige delen av landet lever fortsatt under krigstilstander, Mosambik har gjennomgått tiår med borgerkrig, og både Kenya og Burundi har stadig opplevd vold og uroligheter i forbindelse med valg. Hvordan kan det ha seg at akkurat Tanzania er så fredelig sammenlignet med deres naboland? Dette er noe vi diskuterer både før og under oppholdet.

Tanzania er også unikt i den forstand at staten er et av de eneste historiske eksempler på to selvstendige nasjoner (Tanganyika og Zanzibar) som frivillig og fredelig dannet en ny forent republikk. Forholdet mellom fastlandet og Zanzibar er svært interessant, og er også noe vi blir bedre kjent med mens vi er her.

Variert innhold
En av turens største styrker er dens varierte innhold. For det første byr studieoppholdet selvsagt på undervisning, og da i emnet Menneskerettigheter. Gjennom denne undervisningen blir vi kjent med menneskerettighetenes idéhistoriske opphav, strukturene som er satt i verk for å håndheve rettighetene, vi ser på en rekke fokusområder og dagsaktuelle problemstillinger, og vi får også innsikt i hvordan det afrikanske MR-regimet opererer. I forbindelse med dette emnet drar vi hvert år en dagsreise mot nordvest, nemlig til Arusha. Byen omtales av noen som “Afrikas Genève” og er sammen med Addis Abeba blitt en slags diplomatisk hovedstad i regionen. I tillegg til at byen har vært arena for en rekke fredsforhandlinger, finner vi her både Den afrikanske menneskerettighetsdomstolen (underlagt Den afrikanske union), Det øst-afrikanske fellesskap, samt Mekanismen for internasjonale tribunaler (MICT) – en domstol som viderefører arbeidet til den nylig nedlagte FN-domstolen for folkemordet i Rwanda. De siste årene har vi hatt svært interessante og suksessfulle besøk til MICT, og slik fått innsikt i hvordan FN-organer opererer, og hvordan arbeidet for å straffe forbrytelser mot menneskeheten foregår.

Tanzaniatur 2
I starten av studieoppholdet gjennomgår studentene et 10-timers kurs i Swahili. Kurset gir både språk- og kulturkunnskaper og setter studentene i stand til å knytte kontakter på en god måte.

Utviklingsarbeid på TICC
Nok en grunn til at vi legger studieoppholdet vårt til Tanga, er senteret TICC – Tanga International Competence Center  – et senter Bjørknes Høyskole er deleier i. TICC ble i sin tid opprettet av et norsk ektepar, og har i mange år drevet outreach av forskjellig art i lokalområdet. I tillegg til sitt eget utviklingsarbeid (nå drevet av en datter-NGO kalt HAMA), har TICC lang erfaring (10-årsjubileum i 2018!) med å ta imot norske studenter, og har utsøkte fasiliteter for formålet. Her oppholder både studentene fra Bjørknes Høyskole og et stort antall studenter innen helsefag seg, og sammen får vi alle både innsikt i TICCs arbeid, samt mulighet til å bidra selv ved noen av prosjektene. Dessuten er TICC med senterets mange kontakter i området med på å fasilitere studentens forskningsprosjekter, som også er en viktig del av turen.

Tanga – en ypperlig base
I Tanga har vi altså både en ypperlig base for turen, men får også tilbringe tid i en region med en svært interessant historie. Best av alt er det at vi også får muligheten til å besøke svært interessante og relevante internasjonale organer og institusjoner, samtidig som studentene også får muligheten til å opparbeide seg relevant felterfaring. Så er det jo ikke akkurat negativt at mulighetene for safari, båtturer, ferie på Zanzibar og lignende er svært gode også!

Alt i alt byr derfor studieoppholdet i Tanzania på en rekke spennende opplevelser, personlige utfordringer, sterke inntrykk, interessant og dagsaktuell undervisning, grunnleggende felterfaring, og mye, mye mer. Vi gleder oss til å ta deg med på studietur!