– Hvorfor valgte du Bjørknes Høyskole? 

– Jeg valgte Bjørknes Høyskole fordi skolen fokuserer på faglig tyngde og har et effektivt og ryddig studieopplegg. Jeg trives godt med studiet og gleder meg til å bruke kunnskapen min i arbeidslivet. Jeg anbefaler nettstudiet til alle som ikke kan studere stedlig. Dette nettstudiet gir deg mulighet til å ta utdannelser både når og hvor du selv vil.