Hopp til hovedinnhold
/

Aysha og Fat-hyia, tropemedisinkurs i Tanzania

Det var fornøyde deltagere fra Tanzania på kurs i tropemedisin, blant annet fra State University of Zanzibar (SUZA).   

Publisert i Studentene forteller om studie og jobb: Medisin og helse av Høyskolen Søndag 10. desember, 2017 - 23:34 | sist oppdatert Mandag 7. desember, 2020 - 17:19

State University of Zanzibar (SUZA) er et av universitetene Bjørknes Høyskole samarbeider med. Som en del av dette samarbeidet ble to forelesere ved SUZA invitert til å delta på Bjørknes Høyskoles tropemedisinkurs i Tanzania.

Om kurset i Tropemedisin

Bjørknes Høyskole arrangerer dette kurset i samarbeid med National Institute of Medical Research (NIMR) og Tanga International Compentence Centre (TICC) i Tanga, Tanzania. Tropemedisinkurset, som består av nettundervisning og en praktisk del i Tanzania, er for helsepersonell som ønsker å lære om tropiske sykdommer og helsemessige forhold i tropene.

Kursdeltagere fra State University of Zanzibar

Aysha og Fat-hyia fra SUZA var to av 20 deltakerne på årets andre kurs i november-desember. Aysha jobber som sykepleier og Fat-hyia som barnelege på Mnazi Moja Hospital på Zanzibar ved siden av å forelese på SUZA. Begge var fornøyd med kurset og takket for muligheten til å dele erfaringer med resten av gruppen som i år besto av leger og sykepleiere fra Norge og Island.

«Jeg er glad for at jeg fikk være med på tropekurset på TICC. Kurset var svært lærerikt og nyttig – ikke bare for min karrière men det akademiske arbeidet på universitet vårt. Tusen takk!» sier Aysha.