Bjørknes Høyskole er en liten høyskole med et stort navn. Det er ikke mange tilbydere av høyere utdanning som kan skimte med denne type kvalitet på forelesninger og kunnskap innen tematikken som preger dagens nyhetsbilde. Freds- og konfliktstudier er et studium for de som vil lære om historiens veivalg og forstå mer om fremtidens retning.