Spesielle inntakskrav for kiropraktikk

  • Minst 4 i engelsk fra vgs eller IELTS-test
  • Minst C i snitt fra medisin grunnfag
  • Politiattest og motivasjonsbrev
  • Anbefalt med kjemi (men ikke krav)

Innhold i søknaden

Det første året heter medisin grunnfag og er et åpent studium. Det betyr at du får tilbud om studieplass så lenge du har studiekompetanse. Du kan ta kjemi på Bjørknes Privatskole med 20% rabatt samtidig som medisin grunnfag-studier. Vi hjelper deg med søknaden til kiropraktikkstudiene i utlandet i løpet av året i Oslo.